referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Biblia
Dátum pridania: 31.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: svetluska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 573
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

NÁZVY:

1. Biblia ─ lat. biblos, gr. ta biblía
─ zbierka viacerých samostatných spisov, získala názov Kniha kníh

2. Sväté písmo ─ všetky knihy boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého
─ písomne zachytené Božie zjavenie a Božie slovo

3. Starý(SZ) a Nový zákon(NZ), Stará a Nová zmluva, Starý a Nový testament
─ používa sa od čias sv.Pavla, Stará zmluva začína zmluvou Abraháma s Bohom(1.,2.), pokračuje zmluvou Jahveho s Izraelitmi na vrchu Sinaj (desatoro). Nová zmluva opisuje splnenie plánu spásy definitívnou zmluvou, uzavretou smrťou Ježiša , jeho krvou na spásu všetkých ľudí.

AUTOR:

Boh v spolupráci s ľudským autorom, ktorý je priamo pod vedením Božej ruky, ale pisateľ si pri tom zachováva svoju slobodnú vôľu a v diele využíva svoju osobnosť, zvyky a kultúru svojej krajiny... Zárukou neomylnosti je Božia autorita.

KANONICKOSŤ:

gr. kanon – norma, meradlo
─ zoznam kníh, ktoré boli inšpirované a patria do Biblie, získaný z oficiálnych cirkevných spisov.

KRITÉRIA PRIJATIA:

- apoštolský pôvod
-verejné požívanie v cirkevných obciach
-súlad s pravidlami viery
ע protokanonické spisy: prijaté hneď do kánonu
ע deuterokanonické spisy: neboli hneď uznané v celej Cirkvi, dlhšie skúmané
SZ – 46 kníh ( 45 ak pripisujeme Náreky prorokovi Jeremiášovi)
NZ – 27 kníh

REČ:

SZ – hebrejčina, aramejčina
NZ – celý v gréčtine (hovorová gréčtina KOINÉ) okrem Mt, ktoré bolo písané v aramejčine, hebrejčine

PREKLADY:

- Vulgáta. Do starolatinčiny preložil sv.Hieronym (4.-5. st.).
-Septuginta. Preklad 70 kňazov do gréčtiny v Alexandii.
-sv. Metod preložil Bibliu do staroslovienčiny
-Martin Hamuliak preložil B. do reči podobnej slov. etniku
-mních Romuald Hadbavý – 1.slovenský preklad (bermolákovčina)
-Juraj Palkovič
-Tichomír Milkin
-Karol Strmeň (katolícka modera)
-SSV, Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme – staral sa o preklady┘
-ekumenický preklad – katolícky a evanjelický
-Neovulgáta sa používa po 2. Vatikánskom koncile v celej cirkvi

DELENIE podľa OBSAHU:

Knihy SZ a NZ sa delia podľa obsahu do 3 kategórií: historické – Pentateuch, Knihy kráľov, Ester, Evanieliá, Skutky apoštolov...
poučné – Jób, Žalmy, Pieseň piesní, Príslovia, listy apoštolov...
prorocké – Izaiáš, Jeremiáš, Jonáš, Amos, Joel, Zjevenie (Apokalipsa)
Bibliu na hlavy a verše rozdelil parížsky profesor Štefan Langton.

PENTATEUCH

- prvých 5 kníh SZ, Mojžišove knihy
- gr. 5 puzdier, Židia nazývajú : Tóra=zákon
- Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium
predhistória a najstaršie dejiny Izraela

Gn: vznik, pôvod, stvorenie sveta, história patriarchov
Ex: východ, odchod Izraelitov z Egypta pod vedením Mojžiša
Lv: bohoslužby, nariadenia pre kňazov
Nm: putovanie Iz. po púšti, kladie dôraz na čísla
Dt: druhý zákon, opakuje dopĺňa Mojžišove zákony

Autor: pripisované je Mojžišovi, ale má viac autorov...dublety, rozdiely v jazyku, štýle, používaní Božieho mena, rozličné teologické názory.

Teória prameňov:

1. Jahvistický – najstarší – primitívna predstava o Bohu - JHWH
2. Elohistický – transcendentlnosť- autorom je asi kňaz – ELOHIM
3. Kňazský – najmladší
4. Deuteronomický

Boli najmenej štyria autori a ich diela sa dali dokopy, pripisujú sa Mojžišovi –pseudonymita. Okolo roku 450 pred Kristom nadobudol Pentateuch definitívnu lit. podobu.

Sväté písmo Starého i Nového zákona,1996.Spolok svätého Vojtecha, Trnava.

 
Podobné referáty
Biblia SOŠ 2.9100 791 slov
Biblia SOŠ 2.9511 1013 slov
Biblia GYM 2.9449 6779 slov
Biblia GYM 2.9439 550 slov
Biblia 2.9762 482 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.