referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Zaujímavosti o referátoch
Meranie hustoty pevnej látky
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: RazR
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 709
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 

Téma: Meranie hustoty pevnej látky

Pomôcky: homogénny valček, odmerný valec so stupnicou v ml, nádoba s vodou, laboratórne váhy, závažia

Úloha: Určte hustotu pevnej látky. Zistenú hodnotu porovnajte s hodnotou uvedenou v tabuľkách.

Teória úlohy:
Telesá z rôznych látok rovnakého objemu majú rozličnú hmotnosť. Súvisí to s vnútornou štruktúrou látok. Podielom hmotnosti a objemu rôznych homogénnych telies z tej istej látky sa dostávame ku stálemu číslu, konštante, ktorá sa nazýva hustota látky (ρ). Hustotu látky vypočítame, ak delíme hmotnosť m ľubovoľného telesa z tejto látky jeho objemom V: .

Úlohu meranie hustoty som si rozdelil na tri časti:
I.meranie objemu
II.meranie hmotnosti
III.určenie hustoty pevnej látky

I. Meranie objemu
a)odmerným valcom s využitím Archimedovho zákona

Postup práce:
1.Do odmerného valca nalejeme vodu a určíme jej objem V1.
2.Merané pevné teleso vhodne upevníme a celé ho ponoríme do kvapaliny v odmernom valci. Hladina vody v odmernom valci sa zvýši a stupnica ukáže hodnotu objemu
V2 = V1 + V, kde V je objem pevného telesa. Pritom dbáme na to, aby povrch vody nevystúpil nad horný koniec stupnice odmerného valca. Potom objem pevného telesa V = V2 – V1.
Vypracovanie:

V1 = 78 ml V = V2 – V1
V2 = 84 ml V = 6 ml = 6 cm3


b)výpočtom

Postup práce:
1.Odmeriame výšku h valčeka posuvným meradlom s nóniom a priemer valčeka d. Urobíme 3 merania.
2.Z nameraných hodnôt určíme aritmetické priemery , . Vypočítame priemernú odchýlku Δ a relatívnu odchýlku δ všetkých meraní.
3.Podľa vzťahu vypočítame objem valčeka z nameraných hodnôt. Vypočítame relatívnu odchýlku objemu podľa vzťahu a ďalej odchýlku .

Vypracovanie:

Číslo
meraniahΔhdΔd
10-3 m10-3 m10-3 m10-3 m
1.20,040,0119,940,01
2.20,06-0,0119,96-0,01
3.20,040,0119,940,01
Súčet60,140,0359,840,03
Aritm. priemer20,050,0119,950,01
h = ( ± Δh) mm d = ( ± Δd) mm
h = (20,05 ± 0,01) mm d = (19,95 ± 0,01) mm

δh = = δd = % =
δh = 0,05 % δd = 0,05 %


= 6264,26 mm3 = 6,26 cm3


δV = 0,0015 = 0,15 %


ΔV = 9,4 mm3

V = ( ± ΔV) mm3
V = (6264,26 ± 9,4) mm3

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Meranie hustoty pevnej látky GYM 2.9860 414 slov
Meranie hustoty pevnej látky GYM 3.0154 534 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.