referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Bezpečnosť pri práci
Dátum pridania: 31.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tyky
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 638
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Bezpečnostná technika je súhrn technických opatrení, ktorými sa má vylúčiť alebo aspoň znížit nebezpečenstvo úrazu a nehodovosti pri práci. Patria k nej aj opatrenia osobnej ochrany pred škodlivými vplyvmi pracovného prostredia.Drevospracujúci priemysel patrí k tým výrobným odvetviam, v ktorých je ešte značná úrazovosti. Drevoobrábacie stroje sa vyznačujú vysokými reznými a posuvnými rýchlosťami. Vo výrobe je ešte veľké množstvo strojov staršej konštrukcie, ktoré nevyhovujú sučasnym požiadavkám bezpečnostnej techniky. Najnebezpečnejšie stroje sú kotúčové píly a frézovačky.

Aby nedochádzalo pri práci na strojoch k úrazom, musia pracujúci dodržiavať bezpečnostné predpisy. Najúčinnejšie opatrenia k odstráneniu nedostatkov ohrozujúcich život a zdravie pracujúcich sú technické zabezpečenie a výchova k bezpečnej práci. Je dôležité, aby každý pracovník poznal bežné nedostatky starých strojov, zariadení a pracovísk, bezpečné pracovné postupy, opatrenia technickej ochrany pred úrazmi i prostriedky osobnej ochrany. Obrábacie stroje musia byt rozmiesťované v dielňach so zreteľom na možnosti obrábania najväčších obrobkov. Okolo strojov má byt dostatok miesta pre bezpečnú obsluhu a údržbu, ako aj preto, aby sa mohol dodržiavať správny bezpečný pracovný postup. Do výroby sa môžu zaradovať len stroje a zariadenia správne nastavené a schopné prevádzky. Stav strojov sa musí sústavne zabezpečovať systematickou kontrolou a údržbou. Všetky pohybujúce sa časti strojov (hriadele, remenice, remene a pod.) musia sa spoľahlivo chránit vhodnými krytmi. Ochranné zariadenia na strojoch musia chránit pracujúcich pred náhodným dotykom s pohybujúcimi sa časťami strojov, najmä nástrojov, pred spätným vrhom dielcov a pred odletujúcími trieskami. Ochranné zariadenia musia byt spoľahlivé, jednoduché a musia umožňovať volný prístup ku strojom a volnú výmenu nástrojov. Nesmia prekážať pri práci ani vyvolávat hluk alebo vibráciu stroja.

Počas chodu stroja sa zásadne zakazuje odstraňovať rukou alebo pomocou akýchkoľvek predmetov z pracovných plôch drevený odpad. Stroje musia mat dostatočne účinné odsávanie pre samočinné odstraňovanie triesok, pilín a prachu. Je prísne zakázané opúštat stroj, ak je v činnosti. Vypnutý stroj možno opustiť až po zastavení nástroja. Všade tam, kde nemožno chránit pracujúcich bezpečnou technickou úpravou stroja alebo pracoviska, musia byt vybavení osobitými ochrannými prostriedkami (ochrannými okuliarmi, maskami, respirátormi, oblekmi, rukavicami a pod.). Bezpečnostné opatrenia, smerujúce k vytvoreniu zdravých pracovných podmienok, zahŕňajú v sebe aj ochranu proti hluku.

Hluk, ktorý vzniká pri výrobe, môže spôsobiť nahluchlosť, ba aj hluchotu pracujúcich. Príčinou vibrácie a nadmerného hluku býva aj veľké opotrebovanie funkčných častí strojov a zlé vyváženie ich rotujúcich častí. Na zníženie škodlivého účinku hluku treba, aby stroje a zariadenia, ktoré sú zdrojom značného hluku, bolí inštalované na pružných podložkách a aby boli opatrené krytmi, ktoré tlmia hluk. Veľké stroje (napr. rámové píly) majú byt umiestené na samostatnom základe a majú byť opatrené zvukovou izoláciou, aby sa zabránilo prenášaniu hluku a chvenia do iných častí budov. Priestory vo veľkých a hlučných halách majú byť rozdelené na menšie časti, steny a stropy v týchto miestnostiach majú byt, ak je to potrebné, obložené izolačným materiálom.
 
Podobné referáty
Bezpečnosť pri práci SOŠ 2.9779 581 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.