referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Fyzika Elektromagnetické vlnenie
Dátum pridania: 01.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Georgo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 577
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Elektromag.vlnenie:jeho zdrojom môže byť EO ale aj elektr.zariadenie,atómy látok,elktr.iskra. V praxi sa využíva na prenos signálov(hovorené,hudba...)
-je to vlastne dej, pri ktorom sa elektrická energia zdroja prenáša k spotrebiču
Dipól:používa sa v oznamovacej technike,predstavuje otvorený systém. V praxi je to kovová tyč ktorej l=1/2λ.Každá jeho polovica sa periodicky nabíja kladne alebo záporne. Napätie a prúd pozdĺž dipólu vytvárajú stojatú vlnu, ktorá má na koncoch kmitne U a uzol I. kmitanie dipólu spôsobuje vznik elektrického a magnetického poľa v jeho okolí a ním sa prenáša elektromag.energia do priestoru.nevyžaruje energiu rovnomerne, ale najväčšia E sa vyžaruje v smere kolmom na os dipólu a prektucky žiadna na osi dipólu. Je základnou časťou všetkých príjmačov a vysielačov na bezdrôtový prenos správ.
Anténa:obsahuje dipól+ďalšie prvky(kovové tyče...) ktoré zlepšujú účinok a ym zachytávaného vlnenia(nazývajú sa reflektor a direktor)
Vlastnosti elektromagn.vlnenia: je tvorené dvoma neoddeliteľnými zložkami(elektrickou a magnetickou-sú vždy na seba kolmé a zároveň kolmé na smer šírenia vlnenia) Pri jeho šírení v priestore môže nastať:odraz, lom, absorpcia, interferencia, ohyb a tieň. Rovnomerné priamočiare vlnenie el.mag. v priestore sa využíva v rádio-elektronických zariadeniach(dlhé,krátke a veľmokrátka vlny)
Rádiolokátor:predovšetkým vo vojenskej technike. Je to zariadenie na vysielanie a príjem VKV(10-1-10-2λ) základnou súčasťou je veľká parabolická anténa vysielajúca krátke impulzy elektromagnetického vlnenia. Zdrojom týchto impulzov je oscilátor pripojený k premennémudirektoru časových impulzov, vytvorené vlnenie sa šíri v úzkom zväzku do priestoru a po odraze od vodivej prekážky sa vracia späť do rádiolok.Prijatý signál sa zobrazí na tienidle obrazovky
Na základe porovnania výchyliek prijatého a odoslaného signálu a známeho času medzi nimi možno určiť vzdialenosť objektu.
Vlastnosti elektromag.vlnenia sa prejavujú najmä pri šírení v priestore súvisia v vlnovou dĺžkou λ (resp. f) pre rádioelektrické zariadenia je λ=103-10-1m. Pre príjem dlhých a stredných vĺn sa využíva ohyb vlnenia pozdĺž zemského povrchu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Fyzika Elektromagnetické vlnenie SOŠ 2.9541 460 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.