referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Sobota, 16. októbra 2021
Náuka o spoločnosti Právo
Dátum pridania: 04.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: spika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 858
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Podnikanie – sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikateľ:
• osoba zapísaná v OR,
• osoba, ktorá podniká na základe ŽO
• osoba, ktorá podniká na základe iného než ŽO podľa osobitných predpisov
• FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu
Podnik – súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku.
Organizačná zložka podniku – odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku. OZ je organizačná zložka podniku, ktorá je ako OZ zapísaná v OR.
Obchodný majetok – súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie.
Obchodné imanie – súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.
Základné imanie – peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov spoločnosti. Vytvára sa povinne v s.r.o. a a.s. Jeho výška sa zapisuje do OR.
Obchodný podiel – práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúca účasť na spoločnosti.
Obchodné meno – názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.
• OM FO – jej meno a priezvisko
• OM obchodných spoločností, družstiev, PO, ktoré sa zapisujú do OR podľa osobitného zákona – názov, pod ktorým sú zapísané v OR. Súčasťou OM PO je aj dodatok označujúci ich právnu formu.
• OM PO, ktorá sa nezapisuje do OR je názov, pod ktorým bola zriadená
• podnikateľ je povinný uvádzať OM spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav (v likvidácii, v konkurze, vo vyrovnaní)
• OM nesmie byť zameniteľné a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania
• koho práva boli dotknuté neoprávneným používaním OM môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať,
o aby sa takéhoto konania zdržal,
o odstránil závadný stav
o vydanie bezdôvodného obohatenia
o primerané zadosťučinenie
o ak sa týmto konaním spôsobila škoda – náhrada škody
Obchodný register – verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Vykonanie zápisu do OR a oznámenie o uložení listín do zbierky listín registrový súd zverejní.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Obchodný zákonník
Podobné referáty
Náuka o spoločnosti Právo SOŠ 2.9406 1825 slov
Náuka o spoločnosti Právo SOŠ 2.9364 708 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.