referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Trestné právo
Dátum pridania: 16.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: und sonst?
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 359
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Tres.p.hmotné-tresný zákon-taxatívne vypísané znaky tres.činu.2 druhy protispoloč.činnosti-prietupková a tresná
Klasif.tres.činov na základe rozumu a vôle-úmyselné/priame a nepriame/ -nedbanlivostné/vedomé-nehody a nevedomé-zanedbyná rodič.starostlivosť o dieťa/
Okolnosti vyluč.protiprávnosť konania-nutná obrana-situácie, v kt. spôsobíme škody a nie sme odsúdení/charakter obranných prost.nemusí vyplývať z charakteru útoč.prostr./Zvažuje sa akým spôsobom boli použité.Nutná obrana-putatívna-proti domnelému útoku
Krajná núdza-nezačne sa tres.stíhanie.Podmienky sú prísnejšie ako pri nutnej obrane.Nami spôsobená škoda, nesmie byt vacsia ako hrozila
Poľahčujúce okolnosti pri výmere trestu-Vek páchatela,prvopáchateľ/recidivista/, individuál.spách tres.činu/COS/, znížená príčetnosť-ťažké podmien.nespôsobené nami,lieky predpísané-psychózy/alkohol,návykové látky/,priznanie,aktívna účast pri odhalení/tresný čin za kataklizmy,voči človeku s vysokým stupňom ochrany-handicap/
Druhy trestu-klasické –podmienečné,nepodmien. odňatie slobody,mimoriadny trest/nepodm.15-20rok/, zákaz činnosti, prepadnutie vecí, prepadnutie majetku/ziskuchtivosť/, doživotie, peňažný trest, zákzz pobytu, vyhostenie
Alternatívne-vakonávanie obecno-prospech.prác, semi-denetion/detencia/,attendance center,kompenzácia
Tresné právo procesné-tres.poriadok hovorí o postupe orgánov činných v tresnom konaní/vyšetrovací,policajné,súd,prokuratúra/

Zásady činností súdu-zásada nezávislos.=zásada zákonnosti/nastrennosť/
- zásada kontradiktórnosti-bez inkvizič.charakteru, musí vypočut obe strany+dôkazy stán
- zásada zákazu retroaktivity právnych noriem-retroakt.-minulé činy hodnotíme podla terjsich zákonov.Exist.výnimky/NDR/
- oportunity/oficiality/-OČVTK musia absolvovat vsetky kroky, kt.suvisia s pripad. Aj ked poskod.stana nesuhlasi
- in dubio pro reo-tzn.v pochyb.v prospech obvineného,-zásada verejnosti-súd je verejný,narúša hu“institut chráneného svedka“.Este nemame institut korunn.svedka.Je z prostr.organiz.zlocinu
Tresné činy-vydieranie-prepustený po odsedeni 2/3trestu.ministerSPRAVODLIVOSTImozePODATtzv.mimoriad.oprav.prostriedok
Väzba-práv.institut,Kolúzna –nebezpec.ovplyv.svedkov/5r./,Obligatorna/standart./-3r,Sr nema zmluvu o vydavani svedkov abroad.Problem-hranica tres.zodpovednosti

Obcianske právo-obciansky zákonník/ked porusíme-sankcie obciansko-sud.poriadkom/,OZ-hovori o sukr.vlast.-je obmedzene,štát nan moze siahnut vo verj.zaujme-da nam kompenzáciuSPOSOBY NADOBUDNUTIA SUK.VLAST.-kúpa,dar,restitúcia,dedenie-pola testamentu má tzv.-holograf.forma/rukou,nemusia byt sved./,alograf.forma/podpis,musia byt svedk./.Je obmedzené v prospech „neopomenutel.dedicov“/príbuyní/.Poznáme normu vydedenie týchto-dôvody-závažné,spách.úmysel.tres.čin voči poručitelovi,neposkytnutie pomoci v chorobe.Testament-presne urc.podielov,nemozné zdedit dlhy.DEDENIE ZO ZáKONA-platí dedičská sukcesia/postupnost/-1.skup.najblizsi aj nasciturus,2.skup.rodicia,tí kt. snim zili,3.skup-surodenci,4.starí rod.,cast moze aj charita
 
Podobné referáty
Trestné právo SOŠ 2.9671 288 slov
Trestné právo 2.9292 1985 slov
Trestné právo GYM 2.9684 1142 slov
Trestné právo SOŠ 2.9581 707 slov
Trestné právo GYM 2.9049 2379 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.