referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Ekonómia
Dátum pridania: 12.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 212
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 1m 30s
Pomalé čítanie: 2m 15s
 
Pozitívna e. – opisuje fakty a správanie ekonomiky
Normatívna e. – sa zaoberá hodnotovými a etickými výrokmi
Merkantilizmus – 16. storočie, a/ stotožnenie bohatstva krajiny s peniazmi
b/ zdrojom bohatstva je zahraničný obchod
c/ tvorcom ekon. myslenia je štát
fyziokrati – odmietajú tézu merkantilistov o vzniku bohatstva
v obehu a hľadajú jeho zdroj vo výrobe, v poľnohospodárstve
Adam Smith – ekonomické javy a zákonitosti vyplývajú z prirodzenej
povahy človeka, vznikajú samočinne tým, že ľudia sledujú svoj vlastný
osobný záujem, ktorý je hybnou silou ekon. vývinu
David Ricardo – mdza pre robotníkov, zisk pre kapitalistov, renta
pre vlastníkov pôdy
J. B. Say – na tvorbe vecí sa podieľajú práca, pôda a kapitál
Marx – analyzoval tovar ako dialektickú jednotku úžitkovej a výmennej
hodnoty, učenie o hodnote a nadhodnote
Gossenove zákony – 1, úmerne s uspokojovaním určitej potreby
stupeň pôžitku klesá až k nule
2, uspokojovať všetky potreby zhruba rovnako
3, najväčší pôžitok – ukončenie uspokojovania potreby v okamihu, kedy sa
posledný z nej pociťovaný pôžitok rovná námahe z práce
Rakúska škola – vychádza z predpokladu, že psychológia človeka ako
spotrebiteľa je rovnaká u všetkých ľudí (Menger, Wieser)
Angloamerická škola – Marschall – na základe ponuky a dopytu budoval
teóriu ceny a trhovej rovnováhy
Clark – vysvetľuje zákon o klesajúcej produktivite práce a kapitálu
Lausanská škola – uplatňuje funkcionálnu analýzu a používa matematiku
Keynesova teória – a/ hovorí o kauzálnej závislosti ekonomických javov
(dané, nezávisle premenné, závisle premenné veličiny)
b/ uplatňuje makroekonomický prístup (celkový objem dôchodku, dopyt)
c/ jeho teória má statický charakter
 
Podobné referáty
Ekonómia SOŠ 2.9588 427 slov
Ekonómia SOŠ 2.9885 2521 slov
Ekonómia GYM 2.9916 516 slov
Ekonómia 2.9765 585 slov
Ekonómia 2.9811 1481 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.