referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Ján Kollár
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dudi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 655
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 

Nar. 29.7.1973 v Mošovciach( Slovensko)

 • kôli nedostatku financií začína vyučovať deti v zámožných rodinách a neskôr sa stáva učiteľom a správcom sirotinca
 • zaviedol nové vyučovacie predmety ako bola HV, estetická vých., spev, tanec,kreslenie a iné predmety
 • r. 1817 odchádza študovať evanjelickú teológiu na Jenskú univerzitu hneď po skúškach 28.3.1819 odchádza na Slovensko
 • po príchode začína jeho pôsobenie na evanjelickej fare v Pešti
  Kollár a jeho vstúpenci si museli vydobyť právo na slovenskú bohoslužbu a neskôr i na Slovenskú školu
 • spolu so Zuzanou Kokešovou otvorili v Pešti prvú dievčenskú školu, v ktorej sa vyučovali ručné práce
 • po 2 rokoch úmorného vybavovania a prosenia vzniká slovenská ľudová škola v Pešti
 • v tomto období si Kollár ískal vedúce postavenie i v slovenskej lit. a to dielo „Slávy dcéra“
 • do dejín školstva sa zapísal ako autor viacerých významných učebníc:
  Šlabikáře pro dítky, Čitanka anebo kniha k čítaní pro mládež ve školách slovanských v mněstech a dědinách
  Abecedár pro dítky,
  Šlabikár pro dítky – po tematickej stránke bolo dielo obohatené o príslovia, modlitby, bájky, rozprávky
 • pokladal čítanku aj za „ zábavné a užitočné“ čítanie pre ľudí - nezameriava sa len na výchovu detí, ale aj dospelých
 • učiteľ má brať zreteľ na vek a schopnosti žiakov a podľa toho postupovať v zmysle Komenského didaktiky po stupňoch - od najľahšieho k zložitejšiemu
 • v r. 1849 vyjadril svoje predstavy o organizácií a o študijnom pláne škôl
 • hovorí v pláne o školskej výchove, a chce vybudovať hustú školskú sieť, hlavne škôl materských a ľudových
 • zriadenie MŠ, ktoré by patrili pod ľudové školy
 • je tu aj dôvod pomôcť rodičom, ktorí nevedia ako vychovávať svoje dietky
 • prvý rok štvorročnej obecnej školy nazýva Názorovou školou, alebo intuitívne vyučovanie, čiže akýsi prechod od MŠ k elementárnemu vzdelávaniu v obecnej škole
 • Ďalšie predmety pre tento ročník navrhuje: náboženstvo, počty, geometriu a spev
 • Tretí ročník je zameraný na poznávanie prírodných zákonitostí, osvojovanie si náboženstvá, mravouky a rečových schopností
 • Štvrtý ročník charakterizuje ako „putovný“ – je zameraný na poznávanie cudzích krajín a porovnávanie ich s vlasťou, sem zaraduje aj fyziku, chémiu, geometriu, počty

Kollár delí meštianske školy na 3 typy

 1. meštianska náuková škola je zameraná na všestranný rozvoj vedomostí
 2. meštianska živnostenská alebo priemyselná škola – je určená na prípravu žiakov na reálny život
 3. meštianska vedná škola – zameraná na praktické využívanie geometrie ale aj filozofiu, psychológiu, estetiku a cirkevné dejiny...medzi vedecké školy patria aj gymnáziá a lýceá
 • štúdium podľa Kollára by malo vyvrcholiť na univerzite
 • tiež myslí aj na založenie, rozličných spolkov, múzeí, galérií, vedeckých spoločností...
 • a myslí aj na založenie ústavov pre slepcov, hluchonemých a sirotincov
 • vysoké nároky kládol na vzdelanie učiteľa, odporúča zakladať vzdelávacie ústavy pre budúcich učiteľov pre obecné a meštiacke školy
 • tiež vyslovil požiadavku pripravenosti učiteľov na postihnuté deti
 • plán obsahuje aj zoznam pomôcok, ktoré škola potrebuje pri výchove a vzdelávaní, žiada zakladať knižnice, čitárne a spolky, ktoré by mali pomáhať pri samovzdelávací učiteľov a žiakov
 • Kollárovi v duchu Komenského didaktických zásad išlo o zbystrenie zmyslov, cvičenie reči a umu
 • jeho pedagogické idey mali veľký vplyv najmä na štúrovcov a ich prostredníctvom i na ďalšie generácie slovenských pedagógov

 

 
Podobné referáty
Ján Kollár SOŠ 2.9575 3045 slov
Ján Kollár SOŠ 2.9777 912 slov
Ján Kollár 2.9833 467 slov
Ján Kollár GYM 2.9980 528 slov
Ján Kollár SOŠ 3.0020 619 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.