referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Mária Ďuríčková
Dátum pridania: 14.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evka2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 468
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
* 29.09.1919 Zvolenská Slatina
† 15.03.2004 Bratislava

motto
”Dožičme detskej duši tú radosť, to splnenie, to uistenie, že dobrota, krása a neha kráčajú neomylne k víťazstvu spravodlivosti. Dieťa to potrebuje pre svoje duševné zdravie.”

vzdelanie
Do ľudovej a meštianskej školy chodila v rodisku. Potom študovala na Učiteľskom ústave v Lučenci, kde v roku 1938 zmaturovala. V rokoch 1949 - 1951 študovala diaľkovo na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave slovenský a ruský jazyk, kde absolvovala šesť semestrov.

životopis
Narodila sa v roľníckej rodine. Vlastným menom Mária Masaryková, rodená Piecková. Po ukončení štúdia pôsobila ako učiteľka v Hornom Tisovníku, Žitnej, Sajbe (Strelníky), Omastinej a v rokoch 1945 - 1951 v Bratislave. Potom rok pracovala ako šéfredaktorka časopisu Družba, rok ako šéfredaktorka Zorničky a od roku 1954 bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá. V rokoch 1969 - 1970 pôsobila ako šéfredaktorka v obnovenom literárnom mesačníku pre deti Slniečku. Ideová orientácia Slniečka však nastupujúcej normalizačnej moci nevyhovovala, preto musela z postu šéfredaktorky odísť. Zamestnanie si už nehľadala avšak stala sa profesionálnou spisovateľkou.

Publikovať začala v roku 1951 v časopisoch Zornička a Ohník, kedy terén slovenskej detskej literatúry bol v mnohom ohraničený. Ako nóvum sa považovalo vnášanie detských postáv, čudákov a rojkov do detskej literatúry. Kritici to označili za novú vlnu, tzv. detský aspekt, ktorý našiel výrazné autorské uplatnenie v rozprávke založenej na personifikácii. Jej tvorbu charakterizuje vynaliezavý humorne ladný prístup k námetom, rozprávačská a jazyková vybrúsenosť, ktorá upútala aj v prekladoch, najmä z ruštiny. Detský spôsob myslenia ako zdroj poetiky využila neskôr aj v ďalších príbehových prózach, aj keď sa sama priznala, že oblasť detskej literatúry nie je pre ňu dostatočná na úplné sebavyjadrenie.

Rozprávka či povesť ako sujetový základ sa v jej tvorbe dostáva do popredia najmä v 70. rokoch 20. storočia. Citové i mravné problémy detstva a dospievania nachádzajú prostredníctvom životaschopných detských postáv plnokrvné stvárnenie práve najmä v žánroch spoločenskej prózy. Popri próze sa venovala aj televíznej a rozhlasovej tvorbe, kde sa orientovala na rozprávkové žánre. Tvorivá bola aj ako zostavovateľka výberov z ľudovej slovesnosti. O tradičné prvky výstavby ľudovej slovesnosti sa opiera najmä v beletrizovaní histórie a v záznamoch povestí, kde však i popri tradičných stavebných prvkoch vynikne je rozprávačstvo.

Rozsiahla bola tiež jej prekladateľská činnosť. Prekladala poéziu i prózu z ruštiny, češtiny a nemčiny, zostavila a literárne upravila viacero súborov z rozprávkového pokladu národov bývalého Sovietskeho zväzu, napr. Bohatier Kremienok (1965), Laponček Sampo (1974), Sedemfarebný kvietok (1975), Krása nevídaná (1977), Zázračná breza (1983) a iné.

Jej knihy boli preložené do 21 jazykov, okrem európskych aj do japončiny.

Pôsobenie
1939 – 51 učiteľka, Horný Tisovník, Žitná, Šajba, Omastiná a Bratislava
1951 šéfredaktorka časopisu Družba
1952 šéfredaktorka časopisu Zornička
1954 – 69 redaktorka vo vydavateľstve Mladé letá
1969 – 70 šéfredaktorka časopisu Slniečko
1971 profesionálna spisovateľka

Ocenenia
1959 Súťaž vydavateľstva Mladé letá o najlepšiu poviedku zo života detí (2. cena za prózu My z ôsmej A)
1961 Cena vydavateľstva Mladé letá (za knihu Danka a Janka)
1963 Cena vydavateľstva Mladé letá (za knihu Jasietka)
1965 Medzinárodná literárna súťaž „Pre mládež atómového veku“ (Národné kolo – 3. cena za knihu Majka Tárajka)
1965 Cena vydavateľstva Mladé letá (za preklad knihy Bohatier Kremienok)
1968 Cena Fraňa Kráľa (za tvorbu pre deti a mládež)
1968 Medzinárodná literárna súťaž „Pre mládež atómového veku“ (Národné kolo – Odmena za knihu Danka a Janka v rozprávke)
1972 Literárna súťaž vydavateľstva Mladé letá a redakcie časopisu Slniečko na poviedky zo života detí (odmena za práce Náhodou je to príma a Hlava v Tramtárii)
1973 Cena vydavateľstva Mladé letá (za knihu Biela kňažná)
1974 Umelecká súťaž národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy k 30. výročiu oslobodenia Bratislavy (1. cena za knihu Dunajská kráľovná)
1975 Čestné uznanie vydavateľstva Mladé letá (za podiel na knihe Zlatá brána)
1975 Odmena Slovenského literárneho fondu (za knihu Zlatá brána)
1976 Prémia Slovenského literárneho fondu (za knihu Dunajská kráľovná)
1977 Literárna súťaž Slovenského literárneho fondu (3. cena za knihu Prešporský zvon)
1977 Cena Jána Hollého (prémia za preklad knihy Krása nevídaná)
1978 Európska cena za detskú literatúru „P. P. Vergerio“
1978 Čestná listina IBBY (za knihu Dunajská kráľovná)
1978 Cena Zväzu slovenských spisovateľov (za knihy Dunajská kráľovná a Prešporský zvon)
1978 Literárna súťaž Slovenského literárneho fondu (Odmena za knihu Kľúče od mesta)
1980 Čestná listina IBBY (za preklad knihy Krása nevídaná)
1980 Pamätná medaila vydavateľstva Mladé letá (za zásluhy o rozvoj detskej knihy)
1981 Prémia Slovenského literárneho fondu (za knihu Kľúče od mesta)
1983 Ocenenia rady národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy
1983 Cena za zobrazenie života Bratislavy v prozaických dielach pre deti a mládež
1986 Ocenenia rady národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy
1986 Čestné uznanie za popularizáciu histórie Bratislavy v tvorbe pre deti a mládež
1987 Európska cena za detskú literatúru „P. P. Vergerio“
1987 Čestné uznanie za knihu Zemský kľúč
1995 Cena vydavateľstva Mladé letá (za knihu Zlatá priadka)
1998 Cena J. C. Hronského za literatúru

tvorba

Poézia pre deti
1954 Rozprávka o dedovi Mrázovi
1957 Zajko a líška
1958 Čarovná píšťalka

Próza pre deti
1959 Zajtra bude pekne
1960 My z ôsmej A
1961 Danka a Janka
1962 O Guľkovi Bambuľkovi
1963 Jasietka
1963 Stíhač na galuskách
1965 Majka Tárajka
1965 Útek z gramatiky
1967 Papierová rozprávka
1969 Sestričky z Topánika
1970 Danka a Janka v rozprávke
1970 Janček Palček
1970 O Katarínke a túlavom vrchu
1972 Jožko Mrkvička Spáč
1973 Biela kňažná
1974 Nie je škola ako škola
1976 Najkrajšie na svete
1976 Dunajská kráľovná
1978 Prešporský zvon
1981 Kľúče od mesta
1983 Domček, domček, kto v tebe býva?
1984 Jahniatko v batohu
1986 Čo si hračky rozprávali
1986 Zemský kľúč
1988 Emčo
1988 Panenská veža na Devíne
1989 Rozprávky Čierneho Filipa
1988 Zlatá priadka
1990 Bratislavské povesti
1995 Slncové dievčatko
1996 Dunajské povesti
1998 Vtáčik, žltý zobáčik
2003 O dvanástich mesiačikoch
2003 Kačička, chromá nožička
2003 Braček z tekvice a sestričky z Topánika

Dramatická tvorba
1969 Zlatá priadka (bábková hra)

Editorské práce
1954 Vezieme sa, vezieme
1955 Detský rok
1955 Povedala straka vrane
1955 Rapotanky
1955 Za humnami
1956 Vtáčia svadba
1957 Na hole, ovečky, na hole
1959 Detský rok 3
1960 Preletel vták cez slatinské vŕšky
1965 Bohatier Kremienok
1969 Dievčina s medenými vlasmi
1969 Išlo dievča po vodu
1969 Terézia Vansová: Biela ruža
1974 Laponček Sampo
1975 Koktail na rozlúčku
1975 Sedemfarebný kvietok
1975 Zlatá brána
1977 Krása nevídaná
1980 Slovenské rozprávky Pavla Dobšinského I
1983 Slovenské rozprávky Pavla Dobšinského II
1983 Zázračná breza
1984 Zlatý strom
1984 Keď národ malý stal sa veľkým
1986 Slovenské rozprávky
1988 Zlatý hrach
1989 Aľonuška
1990 Spievaj si, vtáčatko
1990 Cárovná Nesmejanka
1994 Zlatá hrkálka
1995 Slncové dievčatko
1997 Knižka pre všetky slovenské deti
2000 Poslali ma naši k vašim

Iné
Mestečko Pimparac (televízna relácia)
1968 Katarína (novela s autobiografickými prvkami uverejňovaná v Slovenke)
Scenáristika
1982 Kľúče od mesta
Rozhlasové a televízne hry pre deti
1966 Vládca vetrov
1967 Laponček Sampo
1969 Vojak a cárovná
1972 Devulienka Snehulienka
1972 Zlatá priadka
1973 Dve sestry
1973 Pieseň pre Valivrcha
1975 Braček z tekvice
1975 Siroty
1976 Mokrý Ďurko
1983 Drevulienka
1985 Zuzana a vodník
1988 Zázračná rosa
1993 Dunajská kráľovná

Sfilmované diela
1963 My z deviatej A
1981 A pobežím až na kraj sveta (podľa novely Majka Tárajka)
1982 Kľúče od mesta
1988 Zázračná rosa

Animované televízne večerníčky
1970 Danka a janka
1992 – 94 Bratislavské rozprávky

Výbery
1960 Preletel vták cez slatinské vŕšky (folkloristická monografia)
1969 Išlo dievča po vodu (slovenské ľudové balady)
1975 Zlatá brána (antológia ľudovej slovesnosti)
1981 Oriešky

Preložené diela
v češtine:
1955 Pohádka o dědovi Mrázovi
1963 Jasněnka
1965 Stíhač na galuskách
1971 Majka Povídalka
1978 Bílá kněžna
1982 Dunajská královna
1983 Domečku, domečku, kdo v tobě bydlí?
1995 Není škola jako škola
1995 Zlatá přadlena
1997 Klubíčko Bambulín
 
Podobné referáty
Mária Ďuríčková GYM 2.9895 919 slov
Mária Ďuríčková 2.9822 682 slov
Mária Ďuríčková 2.9409 276 slov
Mária Duričková 2.9505 288 slov
Mária Ďuríčková 2.9786 265 slov
Mária Ďuríčková 2.9563 261 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.