referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Vavro Šrobár životopis
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: whisky
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 367
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Narodil sa 9. augusta 1867 v Liskovej, v roľníckej rodine. Študoval na gymnáziu v Ružomberku, Levoči a Banskej Bystrici. Pre slovenské národné uvedomenie bol tesne pred maturitou vylúčený zo všetkých stredných škôl v Uhorsku. Gymnázium ukončil roku 1888 v Přerove. Po maturite odišiel študovať na Lekársku fakultu Karlovej univerzity do Prahy.
V Prahe sa okamžite zapojil do spolkovej a politicko – kultúrnej činnosti. Stal sa čle-nom a čoskoro aj popredným funkcionárom a dušou slovenského spolku Detvan. Patril ku skalným stúpencom profesora T. G. Masaryka a udržiaval kontakty aj s radikálne nalade-nými študentmi v českej Omladine. Na podnet Masaryka začal vydávať časopis Hlas.
Po ukončení štúdia pracoval ako lekár v Ružomberku, naďalej však ostával aktívny po-litik a publicista. Podieľal sa na redigovaní Hlasu a časopisu pre ľud – Nové časy. Vavro Šrobár patril za prvej svetovej vojny k najaktívnejším slovenským politikom. Presadzoval politickú aktivitu v zmysle boja za samostatný československý štát. Bol slávnostným reční-kom na prvomájovej manifestácii slovenských robotníkov roku 1918 v Liptovskom Miku-láši. Do svojho prejavu zahrnul aj myšlienku spoločného štátu Čechov a Slovákov, za čo ho nechala uhorská vláda internovať v Czegléde. Po prepustení odišiel do Prahy, aby sa vyhol uhorskému prenasledovaniu. V Prahe sa stal svedkom vyhlásenia československej republiky a bol kooptovaný do národného výboru československého. V prvej Československej republike sa stal prvým ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska, úlohou ktorého bolo zabezpečiť politické a administratívnoprávne začlenenie Slovenska do novej republiky. Okrem toho bol ešte ministrom zdravotníctva a školstva. Po-stupne sa však z politickej scény vytrácal. Od roku 1925 bol senátorom hornej snemovne parlamentu. Vavro Šrobár sa neskôr viac ako politike venoval práci na bratislavskej univerzite, kde pôsobil ako docent a od roku 1935 ako profesor v odbore sociálneho lekárstva.
Politicky sa opäť začal aktivizovať v československom odboji za slovenského štátu. O-rientoval sa na československú emigrantskú vládu v Londýne. Keď vypuklo SNP, postavil sa vtedy 77 – ročný Šrobár na čelo odboja. Stal sa spolu s Karolom Šmidkem jedným z predsedov Slovenskej národnej rady.
V politickom živote ostal aj po oslobodení. Stal sa ministrom financií, neskôr ministrom pre zjednotenie zákonov. Vystupoval najprv v rámci Demokratickej strany, a bol aj členom jej vedenia.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Vavro Šrobár životopis SOŠ 3.0000 471 slov
Vavro Šrobár životopis SOŠ 2.9805 1466 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.