referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Ján Kostra
Dátum pridania: 23.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Holinees211
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 822
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Ján Kostra


-básnik, maliar, esejista, autor literatúry pre mládež, prekladateľ

* 04.12.1910 Turianska Štiavnička
† 05.11.1975 Bratislava


motto:

„A znova a znova dal by som za báseň poslednú košeľu.“


vzdelanie:

-1920 – 28 štátna reálka, Žilina
-1928 - 34 Umeleckopriemyselná škola, Praha; súčasne mimoriadny poslucháč Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe
-1930 – 33 odbor architektúry Českého vysokého učení technického, Praha


životopis:

Jeho otec bol kolárskym majstrom a richtárom. Vyznačoval sa intímnym vzťahom ku svojej matke, ktorý zosilnel po smrti jeho otca. V jeho veršoch prerástol tento prehlboký vzťah úcty a lásky do všeobecného obdivu k ženám, ktoré vzýval ako božstvo. Patrí k zakladateľským osobnostiam modernej slovenskej lyriky s mimoriadnym zmyslom pre čistotu tvaru a estetickosť slova a predstaviteľom impresionisticko-senzuálnej poézie.

V Prahe sa stal členom slovenského vysokoškolského spolku Detvan a zblížil sa s komunistickým hnutím a ľavicovo orientovanými básnikmi. Hlásil sa k literárnej skupine R-10, ktorú tvorili pokrokovo orientovaní slovenskí vysokoškoláci v Prahe (A. Matuška, M. Chorváth, K. Bezek a i.). Pracoval v Dělnické divadelní obci české a ako člen Dělnického dramatického souboru sa zúčastnil v roku 1933 na Divadelnom festivale v Moskve. Verše publikoval už ako stredoškolák. Boli prevratne čisté, pritom nenapodobiteľne erotické.

V komunistickej tlači DAV a i. začal publikovať básne so sociálnymi námetmi. Prispieval veršami do Svojeti, Mladého Slovenska, Slovenských pohľadov, Slovenských smerov, Tvorby, Kultúrneho života, Národnej obrody, Pravdy, Nového slova a inde. Básnické začiatky ovplyvňovala poézia L. Novomeského, J. Smreka, J. Seiferta, V. Nezvala. Nadovšetko mu bol blízky J. Wolker.

Jeho prvotiny spadajú do druhej vlny slovenskej a českej proletárskej poézie a významovo i tvárne s ňou veľmi úzko súvisia. Je považovaný za básnika s mimoriadne kultivovaným výrazom a originálnej lyrickej filozofie. Celý život potvrdzoval koncepciu, že báseň zostáva pre básnika jediným bezpečným hradom ľudskej istoty a otvoreným útočiskom pre ubitú dušu. Ako podnetný experiment možno označiť prebásnenie Selaniek Jána Hollého (1965).

Publikačnú aktivitu vyvíjal v Eláne, Slovenských pohľadoch, DAVe, Národnom osvobození a v nedeľnej prílohe A-Zetu.

Takmer celý život sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Svoje diela však považoval za intímnu vec. Niektoré jeho kresby sa použili ako ilustračný materiál v knihe Ave Eva (výber z diela, 1977). Písal aj eseje o modernej slovenskej maľbe (napr. o Ľudovítovi Fullovi). Ján Kostra uverejňoval svoje diela aj pod pseudonymami: Ján Medník; Ján Robur; J. K.; Kristián Benko (spoločne s Kristou Bendovou).


Pôsobenie:

-1930 – 33 duša literárnej skupiny R 10
-1934 zanechal vysokoškolské štúdium
-1934 – 36 základná vojenská služba, Levoča
-1936 – 37 úradník Československého zúčtovacieho ústavu Zemskej banky, Bratislava
-1937 – 38 redaktor Robotníckych novín, Bratislava
-1938 po mobilizácii podporučík čs. armády Pozdišovce
-1939 – 42 redaktor Slovenského rozhlasu, Prešov
-1942 – 49 šéfredaktor literárneho oddelenia Slovenského rozhlasu, Bratislava; medzitým v roku 1945 redaktor Pravdy
-1949 – 56 tajomník slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov a šéfredaktor týždenníka Kultúrny život, potom pracoval v Slovenských pohľadoch
-1956 venoval sa výlučne literárnej práci ako slobodný umelec; člen výboru Matice slovenskej


Ocenenia:

-1951 laureát Štátnej ceny
-1953 laureát Štátnej ceny II. stupňa
-1954 štátna cena K. Gottwalda za literatúru
-1960 zaslúžilý umelec
-1969 národný umelec


TVORBA:

Poézia:

-1937 Hniezda
-1939 Moja rodná
-1940 Ozubený čas /pod pseudonymom Ján Medník)
-1942 Puknutá váza
-1942 Všetko je dobre tak /pod pseudonymom Ján Medník)
-1943 Ave Eva
-1946 Presila smútku
-1949 Básne
-1949 Na Stalina
-1950 Za ten máj
-1953 Javorový list
-1958 Šípky a slnečnice
-1960 Báseň, dielo tvoje
-1964 Každý deň
-1968 Len raz
-1977 Prvé a posledné (posmrtne)


Poézia pre deti a mládež:

-1951 Vtáčky (spolu s K. Bendovou pod pseud. Kristián Benko)
-1951 Zvieratá (spolu s K. Bendovou pod pseud. Kristián Benko)
-1953 Priamy smer do Tatier (spoluautor; pod menom Kristián Benko)
-1960 Janko Hraško
-1963 Našiel som nožík rybku


Eseje:

-1944 Básnik o básnictve


Preklady:

-1948 F. Villon: Malý testament
-1953 M. Gorkij: Dievča a smrť
-1958 Ch. Baudelaire: Kytica z Kvetov zla
-1960 Štafeta (výber modernej českej poézie)
-1961 J. W. Goethe: Čarodejníkov učeň (výber z Goetheho balád)
-1963 K. H. Mácha: Máj
-1973 Vilém Závada: Jeden život (výber z básnického diela V. Závadu)


Výbery:

-1949, 1955, 1960 1963 Básne
-1970 Ave Eva a iné
-1970 – 73 Vybrané spisy Jána Kostru I-III
-1977 Ave Eva
-2004 Chuť po bozkoch
 
Podobné referáty
Ján Kostra GYM 2.9714 420 slov
Ján Kostra 2.9754 668 slov
Ján Kostra SOŠ 2.9459 347 slov
Ján Kostra SOŠ 2.9820 298 slov
Ján Kostra 2.9773 662 slov
Ján Kostra 2.9503 422 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.