referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Štvrtok, 22. februára 2024
Matej Bel životopis
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jjakus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 441
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Bol jedným z najvzdelanejších spisovateľov v 18. stor. Za svoje všestranné vedecké zásluhy bol povýšený do zemianskeho stavu a už za života sa mu dostalo honosné označenie: Veľká ozdoba Uhorska.
Narodil sa v Očovej v roku 1684. Pochádzal z roľnícko- masiarskej rodiny. Včas osirel, takže na štúdiách sa ťažko prebíjal a ako nezeman musel prekonávať predsudky spoločnosti. Univerzitu absolvoval v Halle. Už počas štúdií sa prejavili jeho všestranné záujmy: popri teológií ho zaujala filozofia, medicína prírodné vedy a jazyky. Po skončení štúdií bol farárom a rektorom školy v Banskej Bystrici. Roku 1714 sa presťahoval do Bratislavy kde naďalej zastával funkciu farára a stal sa rektorom lýcea v Bratislave, ktoré pod jeho vedením patrilo k najnavštevovanejším školám v Uhorsku. Tu zmodernizoval vyučovací proces, zaviedol vyučovanie domáceho jazyka, a takzvaných reálnych predmetov napr: zemepisu. Matej Bel napísal okolo 50 diel, štúdií a článkov v jazyku latinskom, nemeckom a maďarskom. Zaoberal sa v nich históriou, geografiou, národopisom, uhorskou literatúrou a taktiež kultúrou, jazykovedou, hospodárstvom a prírodnými vedami. Vo vedeckých prácach prebojúval moderné metódy, kolektívnu prácu, postup podľa vopred stanoveného plánu, štúdium archívneho materiálu a pozorný prístup k faktom. Podnikol veľa študijných ciest po Uhorsku a zorganizoval široký kolektív spolupracovníkov. Jeho prvým dielom bolo dielo : Úvod do dejín dávneho a súvekého Uhorska, ktoré napísal v roku 1723. Podal tu ukážky zemepisného spracovania ( o Demanovských jaskyniach, Sklených Tepliciach) a snažil sa o zmapovanie Uhorska po stránke národopisnej, jazykovej aj historickej. Cenné na tomto diele je najma to, že autor podáva obraz vtedajšej spoločnosti a spôsobu života. Zmieňuje sa aj o prirodzenom nadaní a pracovitosti slovenského ľudu. Najvýznamnejším dielom je spis Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku. Tlačou vyšli iba štyri zvazky v rozmedzí rokov 1735 - 1742. Obsahujú zemepisné, národopisné, historické i prírodovedné poznatky z niektorých uhorských stolíc ( bratislavskej, turčianskej, liptovskej a iné). Napísal aj množstvo úvodov ku knihám. napr. ku gramatike Pavla Doležala : Gramatika slovensko- česká. Okrem toho, že tu podal rozčlenenie slovanských jazykov, s uznaním sa vyjadril o národnom jazyku, ktorý v ničom nezaostával za tzv. svetovými jazykmi.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Matej Bel životopis SOŠ 2.9772 1108 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9613 316 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9549 315 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9838 196 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9854 1640 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9353 875 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9695 285 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9605 591 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9768 1371 slov
Matej Bel životopis SOŠ 2.9491 356 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.