referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Sobota, 25. januára 2020
Chránené územia
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: studentka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 332
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Podľa zákona Slovenskej národnej rady o štátnej ochrane prírody rozoznávame šesť kategόrií chránených území:

1.Národné parky sú rozľahlé územia s pôvodnou alebo len málo pozmenenou prírodou,dôležité z hľadiska klimatického, vodohospodárskeho a zdravotného s mimoriadnym kultúrno-vedeckým významom. Zriadením národných parkov sa sledujú aj rekreačné a kultúrno-osvetové možnosti návštevníkov. Limitujúcim činiteľom hospodárskej činnosti je ochrana prírody. Ochranné podmienky sa uvádzajú v osobitnom štatúte. O jeho dodržiavanie sa stará správa parku a jej strážny zbor.
2.Chránené krajinné oblasti sa zriaďujú na zachovanie typickej krajinnej časti alebo celého geografického celku s rozptýlenými významnými prírodnými objektmi. V nich sa hospodárska činnosť dáva do súladu s ich ochranou.
3.Štátne prírodné rezervácie sú najprísnejšie chránené, lebo sú vedecky najvýznamnejšou kategóriou chránených území.V nich sa usilujeme zachovať pôvodné formy živej i neživej prírody na poznávanie zmien, ktoré sú alebo môžu byť predmetom výskumu.
Vyhlasujú sa z vedeckovýskumného a spoločensko-didaktického hľadiska.
4.Chránené náleziská(lokality) sú menšie územia s výskytom vzácnych, zriedkavých alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov alebo neživých prírodnín. Hlavným dôvodom ich ochrany sú študijné ciele.
5.Chránené parky a záhrady sú dôležité z hľadiska dendrologického, historického alebo architektonického. Majú význam náučný, turistický, rekreačný a kultúrno-výchovný.
6.Chránené študijné plochy sú časti územia, ktoré umožňujú skúmať vplyvy ľudských zásahov do prírody v priebehu jednotlivých etáp. Po skončení výskumu sa ochrana zruší.

Okrem vymenovaných kategόrií používame v systéme ochrany prírody aj ďalšie odborné termíny:

Chránené prírodné výtvory sú osamotené prírodné objekty, napr.pamätné stromy, skupiny stromov, krasové javy, skalné útvary, pramene a iné prírodné výtvory.
Chránené prírodné pamiatky sú prírodné objekty, ktoré okrem prírodovedného významu majú aj význam historický.Viaže sa k nim historická alebo iná pamätihodná udalosť.
Chránené druhy rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín sú druhy, ktoré sa vyskytujú zriedkavo alebo sú vo svojej existencii ohrozené.
Ochranné pásma sa zriaďujú okolo chránených častí prírody s funkciou ochrany územia pred prenikaním vonkajších vplyvov okolia, narušeného hospodárskou činnosťou človeka.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Chránené územia SOŠ 2.9246 590 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.