referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Pôda
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: studentka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 622
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Základnými zložkami pôdy sú pevné, kvapalné a plynné látky. Pevné látky tvoria 50-85% pôdy. Kvapaliny alebo pôdny roztok predstavujú 10-45% z celkového objemu pôdy. Plynné látky tvoria5-40% priestoru pôdy.
Základné vlastnosti pôdy:
Jednotlivé pôdy majú fyzikálne, chemické, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti. Odlišujú sa totiž zrnitostným zložením ( fyzikálna vlastnosť), obsahom živín a humusu ( chemická vlastnosť), schopnosťou pútať chemické prvky a látky ( fyzikálno-chemická vlastnosť ) a tiež intenzitou činnosti mikroorganizmov ( biologická vlastnosť ).
Každá pôda má svoju hĺbku a stratigrafiu, t. j. člení sa na niekoľko vrstiev, pod ktorými je hornina. Pôda má genetické vlastnosti, ktoré vznikli jej vývojom .Výsledok rozdielneho vývoja pôdy sú pôdne typy. Technologické vlastnosti pôdy určujú obtiažnosť jej kyprenia a utláčania .
Najdôležitejšou vlastnosťou pôdy je jej úrodnosť. Je to schopnosť pôdy poskytovať rastlinám dostatok vody, živín, tepla, vzduchu a ďalších podmienok pre rast, vývoj, kvitnutie a tvorbu úrody.
Morfologické vlastnosti pôdy
Charakteristika pôdy má veľký význam pre určenie pôdneho typu. Predstavuje
také vlastnosti a znaky, ktoré môžeme určiť hmatom a zrakom. Medzi najdôležitejšie patria: farba, vlhkosť, zrnitosť , štruktúra, konzistencia, soli, novotvary, prímesi a biologické oživenie. Charakterizujeme pôdu od 0,5-1,5 m, ktorú nazývame pôdnym profilom. Farba pôdy je najčastejšie sivá, hnedá a čierna s rozličnými odtieňmi.
Vlhkosť pôdy , rozoznávame: suchú, vlhkú a mokrú zeminu.
Zrnitosť pôdy, môžeme určiť vizuálne pri skúmaní pôdneho profilu sú:
ľahká (piesočnatá), stredne ťažká(hlinitá), ťažká(ílovitá), štrkovitá a kamenistá pôda.
Štruktúra pôdy, poznáme 4 základné tvary pôdnej štruktúry: guľatú, kockovitú a doskovitú.
Konzistencia pôdy je prejav súdržnosti a priľnavosti pôdnych častíc, ktorú vyjadrujeme termínmi: kyprá, tuhá, neplastická, plastická, lepivá a nelepivá.
Soli v pôde zisťujeme chemikáliami.
Novotvary sú produkty pôdnych procesov.
Prímesi pozná ľahko každý. Ide o cudzokrajné látky v pôde: rohy, sklo, tehly, handry, gumu, kov a pod.
Biologické oživenie dokumentujú v pôde prejavy a pozostatky životnej činnosti organizmov.
Pôdny typ predstavuje výsledok vývoja pôdy a vyznačuje sa rovnakou stavbou pôdneho profilu a podobnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami.
Poznáme tieto pôdne typy:
Černozem sa vyskytuje v najsuchších a najteplejších oblastiach.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zoltán Bedrna: Pôda, naša záhradka, J.Hraško a kolektív: Pôda a výživa rastlín, Bedrna, Hraško, Sotáková: Poľnohospodárske pôdoznalectvo
Podobné referáty
Pôda SOŠ 2.9574 1916 slov
Pôda SOŠ 2.9296 968 slov
Pôda SOŠ 2.9392 398 slov
Pôda SOŠ 2.9236 897 slov
Pôda GYM 2.9400 1456 slov
Pôda GYM 2.9626 344 slov
Pôda SOŠ 2.9739 526 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.