referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimír
Streda, 24. júla 2024
Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus
Dátum pridania: 03.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rennyke23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 074
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus

Rozmnožovanie – reprodukcia každého jedinca a jeho rast sú spojené s delením buniek. Materské bunky sa delia a dávajú vznik novým dcérskym bunkám, ktoré sú geneticky zhodné s materskou bunkou. Reprodukcia je základom individuálneho vývinu mnohobunkového organizmu, dáva vznik aj pohlavným bunkám. Výslekdom reprodukcie buniek sú nové generácie buniek. Reprodukcia je teda časť života bunky, v ktorom sa bunky delia, rastú a vyvíjajú podľa genetickej informácie zapísanej v DNA, ktoré získali z materskej bunky. Bunkové delenie zabezpečuje aj regenerácia poškodených tkanív, resp. pletív, orgánov a náhradu opotrebovaných buniek. Obdobie keď sa bunka nedelí, nazýva sa interfáza. Život bunky, ktorý predstavuje bunkové delenie a interfáza, sa nazýva bunkový cyklus. Delenie bunky pozostáva z dvoch od seba nezávislých procesov, a to delenie jadra – karyokinéza a delenie bunky – cytokinéza. Zmeny v jadre súvisiace s delením bunky prebiehajú najmä na chromozómoch.

Chromozóm

Chromozóm sa považuje za základnú jednotku bunkového delenia. Pozdĺžne rozdelený chromozóm pozostáva z dvoch chromatidov, ktoré sú viditeľné ako dvojice paralelných chromonémov, spojených v mieste prvotného delenia – centroméra. Chromozómy sú tvorené nukleoproteínovými vláknami. Počet, tvar a veľkosť chromozómov je pre každý druh organizmu charakteristický a reletívne stály. Kompletný súbor chromozómov v bunke sa nazýva sada. V telových bunkách sa chromozómy vyskytujú v pároch, z ktorých jeden pochádza od otca a druhý od matky. Telové bunky sú diploidné – 2n. Obsahujú 46 chromozómov. Naopak, pohlavné bunky majú polovičný počet chromozómov, sú haploidné – n.

Bunkové delenie

Sú známe dva základné spôsoby delenia bunky: mitóza – nepriame delenie a meióza – redukčné delenie.

Mitóza – je najčastejší spôsob delenia bunky. Prostredníctvom mitotického aparátu sa zabezpečuje presné rozdelenie chromozómov do dcérskych buniek. Takto sa zachová genetická zhoda materskej a dcérskych buniek. Vlastnému deleniu buniek predchádza intenzívne syntézické procesy v interfáze. V syntetickej interfáze (predmitotická fáza), S- fáza sa znásobujú genetické materiály v bunke. Znamená to, že sa jednochromatidový chromozóm mení na dvojchromatidový, spojený v mieste prvotného delenia. Rovnako sa zdvojuje - replikuje aj v ňom uložená DNA na dvojnásobok. Súčasne prebieha syntéza bielkovín deliaceho vretienka.

Chromozómy v tomto štádiu majú niťový tvar – sú dešpiralizované, preto sa nedajú pozorovať voľným okom. Dálšie zmeny jadra a chromozómov možno opísať v M- fáze (fáza mitotického delenia), ktorá pozostáva zo štyroch fáz: profáza, meofáza, anafáza a telofáza.

Profáza - Chromozómy sa skracujú, hrubnú, nastáva ich špiralizácia. Stávajú sa viditeľným pod mikroskopom. - Rozpúšťa sa jadrová membrána.
- Zaniká jadierko
- Objavuje sa deliacé vretienko.
- Centriol sa delí a každá polovica putuje na opačný pól bunky.


Metafáza - Vrcholí špiralizácia chromozómov, sú najlepšie pozorovateľné.
- Dvojchromatidové chromozómy sú zoradené do centrálnej roviny a postupne sa pozdĺžne rozdelia na dve dcérske chromatidy spojené centromérou.
- Na centroméru sa naviažu vlákna deliaceho vretienka.

Anafáza - Skracovaním vlákien deliaceho vretienka sa jednochromatidové chromozómy ustupujú k pólom
Telofáza - Je opak profázy. - Zaniká deliace vretienko.
- Chromozómy sa dešpiralizujú.
- Objavuje sa jadierko.
- Objavuje sa jadrová membrána.
- Zaniká mitotický aparát.
- Bunka má dve jadrá
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus SOŠ 2.9872 1067 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.