referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfréd
Sobota, 19. júna 2021
Chemické reakcie
Dátum pridania: 01.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gapka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 704
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Chemické reakcie sú také deje, v priebehu ktorých sa reakanty menia na produkty. Prebiehajú medzi latkami v dôsledku ich vzájomného pôsobenia alebo účinkom rôznych druhov energii.

V priebehu CHR
• zanikajú väzby v reaktantoch a vznikajú väzby v produktoch
• nemení sa celkový počet a druh jednotlivých atómov, z kt. sa reagujúce latky skladajú
• dochádza k zmenám v rozložení valenčných elektróny reagujúcich častíc, pričom sa celkový počet
elektrónov nemení
• dochádza k uvoľňovaniu alebo spotrebúvaní tepelnej energie
• jadra atómov prvkov sa nemenia

Klasifikácia CHR

V minulosti sa delili CHR na reakcie – zlučovanie (syntéza), rozklad (analýza), nahradzovanie (substitúcia) a podvojná zámena.

Základné typy CHR:

1. Redoxne reakcie – reakcie pri ktorých dochádza k odovzdávaniu a prijímaniu elektrónov medzi redukovadlom a oxidovadlom.
Zn0 + Cu2+ ---> Zn2+ + Cu0

2. Protolyticke reakcie - reakcie pri ktorych dochadza k odovzdavaniu a prijimaniu protonov medzi kyselinou a zasadou.
H2O+ + OH- ---> 2 H2 O

3. Zrazacie reakcie - reakcie pri ktorych vznikaju produkty malo rozpustne
Ag+ + Cl- ---> AgCl (zrazenina)

4.Komplexotvorne reakcie - reakcie pri ktorych v znikaju komlexne (koordinacne) zluceniny
Cu2+ + 4 H2O ---> [Cu (H2O)4]2+ (komplexny ion)

Termochémia

- je to odbor chémie ktorý skúma tepelné javy pri CHR

Exotermické reakcie
– CHR v priebehu ktorých sa teplo uvoľňuje
– energia produktov reakcie je menšia ako energia reaktantov (o hodnotu uvoľnenej E)
– produkty majú pevnejšie ch. väzby ako reaktanty, preto sú stabilnejšie latky ako reaktanty

Endotermické reakcie
– CHR ktoré prebiehajú len pri neustálom spotrebúvaní tepla
– E produktov je väčšia ako E reaktantov (o hodnotu spotrebovanej E)
– produkty reakcie majú slabšie ch. väzby ako reaktanty, preto sú menej stabilne latky ako reaktanty

Reakčné teplo
– je množstvo tepla, kt. sa uvoľní al. spotrebuje, ak zreaguje také látkové množstvo reaktantv, aké udávajú stechiom. koeficienty v príslušnej ch. rovnici.
– vyjadruje sa v kJ/mol
– závisí od teploty a tlaku pri kt. sa reakcia uskutočňuje. Štandardné podmienky sú teplota 250C (298,15K) a tlak 101,3 Pa
– RT reakcii, ktoré prebiehajú pri konštantnom tlaku, určujeme ako rozdiel entalpie produktov reakcie a entalpie reaktantov
= reakčné teplo sa rovná zmene entalpii Q = H
- pri exoterm. r. H produktov je menšia ako H reaktantov, 0> H
- pri endoterm. r H produktov väčšia ako H reaktantov, H> 0
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Chemické reakcie SOŠ 2.9485 538 slov
Chemické reakcie SOŠ 2.9438 135 slov
Chemické reakcie 2.9590 105 slov
Chemické reakcie 2.9643 2684 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.