referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gustáv
Pondelok, 2. augusta 2021
Chemické reakcie
Dátum pridania: 01.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gapka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 704
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Termochemické rovnice
- v TCHR sa uvádza hodnota reakčného tepla a pri reaktantoch a produktoch vždy aj ich skupenský stav
- s –latka v tuhom skupenstve
- l – latka v kvapalnom skup.
- g – latka v plynnom skup.
- aq – latka vo vodnom roztoku

Termochemické zákony
- I. TCHZ – Hodnota reakčného tepla priamej a spätnej reakcie je rovnaká a líši sa len znamienkom.
- II. TCHZ - Reakčné teplo určitej reakcie sa rovná súčtu reakčných tepiel čiastkových reakcii = Hessov zákon

Entropia (S) – je stavová veličina, ktorá charakterizuje neusporiadanosť systému. Každý systém sa snaží nadobudnúť stav s minimálnou E, a aj stav s maximálnou neusporiadanosťou. Čím je systém neusporiadanejší, tým ma väčšiu entropiu a tým je existencia tohto systému pravdepodobnejšia.

Chemická kinetika

- skúma, akým spôsobom sa reaktanty menia na produkty (reakčný mechanizmus), ako rychlo dochádza k tymto zmenám a akymi faktormi mozno ovplyvnit rychlost ch. reakcii.

Priebeh CHR
- aby mohli častice látok spolu reagovať, musia sa zraziť. Zrážka vedie k CHR a je účinná len vtedy ak majú častice dostatočnú kinetickú energiu.
- minimálna energia, kt. musia častice mat, aby po ch. zrážke došlo k CHR, na nazýva Aktivačná energia EA
- pri zrážke častíc s EA a vhodnou orientáciou vzniká nestály, energeticky bohatý medziprodukt – Aktivovany komlpex.
- EA reakcie sa rovná rozdielu E aktivov. komplexu a E reaktantov.

Rýchlosť CHR
- možno vypočítať zo zmeny koncentrácie reaktantov alebo produktov za určitý časový interval

V = ---------- /V/ = ------------ al. V = ---------- V = ----------


Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcii
- Vplyv EA CHR – spravidla platí, že čím je hodnota EA reakcie menšia, tým je
rýchlosť reakcie väčšia

- Vplyv koncentrácie - čím je väčšia koncentrácia reaktantov, tým je rýchlosť CHR
väčšia
- Guldbergov-Waageho zákon – rýchlosť CHR pri určitej teplote
je úmerná súčinu koncentrácii dosial nezreagovaných
reaktantov.
- rýchlostná kinetická rovnica – v = k. ca (A). cb (B)

- Reakčný mechanizmus – v reakciách kde reaguje väčší počet častíc prebieha
postupne čiastkovými reakciami, kt. predstavujú RM
- najpomalšia reakcia v RM určuje rýchlosť reakcie.

- Vplyv teploty – zvýšením teploty sa rýchlosť CHR zväčšuje
- zvýšením teploty o 100C sa rýchlosť väčšiny CHR zväčší 2- až 4-
násobne

- Vplyv katalyzátorov – katalyzátory zväčšujú rýchlosť CHR, lebo zmenšuje hodnotu
jej EA.
- reakcie kt. prebiehajú za prítomnosti katalyz. voláme
katalyzovane reakcie.
- katalýza môže byt homogénna al. heterogénna
- inhibítory sú latky, kt. spomaľujú CHR

- Vplyv veľkosti povrchu tuhých látok - čím je povrch reaktantov väčší, tým prebieha
reakcia rýchlejšie
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Chemické reakcie SOŠ 2.9485 538 slov
Chemické reakcie SOŠ 2.9438 135 slov
Chemické reakcie 2.9590 105 slov
Chemické reakcie 2.9643 2684 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.