referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Ropa
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 177
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Ropa je prírodná kvapalná živica, zložená  prevažne z uhľovodíkov rozličnej viskozity (tekutej až veľmi viskóznej) a rozmanitej farby (svetlo žltá až čierna). Je jedným zo základných energických zdrojov, jej význam ako priemyselnej suroviny stále vzrastá (petrochémia). Náleziská ropy sú rozložené nepravidelne po celom svete. Produkčne najvýznamnejšia je oblasť Blízkeho a Stredného východu. Novou významnou ťažobnou oblasťou sa stáva Afrika, najmä Sahara a oblasť Guinejského zálivu (Nigéria). Druhou najvýznamnejšou produkčnou oblasťou je Severná Amerika, najmä USA. Zvyšuje sa ťažba v Kanade. Významným producentom je Karibská oblasť (Venezuela).

Ropa sa vyskytuje vo všetkých geologických útvaroch, od prvohôr až po štvrtohory. Je uložená pod nepriepustnými horninami spolu so zemným plynom a vodou. Len výnimočne je ropa uložená tam, kde vznikla. Ropa vplyvom zemných tlakov migruje. Táto skutočnosť sťažuje presné a definitívne zistenie pôvodu ropy, pretože sa v nej len ťažko nachádzajú pozostatky látok, z kt. pôvodne vznikla. Anorganická teória pôvodu ropy vychádza z faktu, že rôzne uhľovodíky vznikajú rozkladom karbidov kovov vodou alebo premenou metánu. Organická teória vzniku ropy predpokladá, že základom látkou ropy sú zvyšky organizmov (rastlinných a živočíšnych), kt. žili v moriach a po odumretí podľahli hnilobným procesom a bakteriálnej činnosti, čo nakoniec spolu s katalytickým účinkom hlín, rádioaktívneho žiarenia a vzrastaním tlaku vyvolalo vznik uhľovodíkov.

Ložiská ropy sa intenzívne vyhľadávajú najmodernejšími fyzikálnymi, chemickými, geologickými, petrografickými, biologickými a inými metódami. V praxi sa uplatňujú dva spôsoby vŕtania: nárazový, pri kt. sa hornina rozsekáva tvrdým dlátom a potom sa lyžičkuje, alebo točivý, pri kt. sa rozdrvená hornina kontinuálne vynáša vyplachovacou kvapalinou. Vlastná ťažba ropy závisí od charakteru ložiska. Najvýhodnejšia je ťažba kontrolovaným tokom, keď v ložisku je, alebo sa utvorí dostatočný tlak a ropa na povrch vyteká samovoľne. Pracuje sa troma rozlišnými spôsobmi. Pri volumetrickom spôsobe je tlak v ložisku vytvorený vlastným zemným plynom a s postupujúcou tažbou klesá a zvyšuje sa vháňaním stlačeného plynu medzi vystužovacím a ťažným potrubím, alebo sa ťažba uskutočňuje čerpaním. Druhý používaný spôsob je hydraulický, keď sa do ložiska vháňa voda osobitným potrubím. Tretí spôsob je kapilárny, kt. sa používa v ložiskách s málo priepustnými horninami, kde je nízky tlak. Veľmi zriedka sa ropa ťaží šachtami.

Na základe frakčného zloženia sa dá ropa destiláciou rozdeliť na plynné podiely, benzín, petrolej, plynový olej, olejové destiláty a zvyšok. Z chemickej stránky je ropa zmesou uhľovodíkových a neuhľovodíkových komponentov. Charakter a vzájomný pomer jednotlivých typov zlúčenín je rôzny podľa pôvodu a geologického veku ropy a je základom jej klasifikácie.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Malá encyklopédia chémie, 1980
Podobné referáty
Ropa SOŠ 2.9352 480 slov
Ropa SOŠ 2.9676 373 slov
Ropa SOŠ 2.9670 818 slov
Ropa SOŠ 2.9522 1878 slov
Ropa SOŠ 2.9509 895 slov
Ropa SOŠ 2.9542 590 slov
Ropa SOŠ 2.9446 772 slov
Ropa 2.9559 1138 slov
Ropa 2.9756 328 slov
Ropa 2.9755 3469 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.