referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Ochrana životného prostredia
Dátum pridania: 04.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Magdusa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 817
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Vo svojom referáte som sa rozhodla vám priblížiť stav životného prostredia v okrese Spišská Nová Ves.
Okres Spišská Nová Ves je z hľadiska prírodných pomerov veľmi bohatý. Rozličné typy podložia, výrazná geomorfologická tvárnosť a relatívne ťažká dostupnosť rozsiahlych oblastí podmienili pestrosť a zachovalosť živej i neživej prírody. O tomto bohatstve svedčí aj fakt, že na území okresu sú, alebo boli vyhlásené chránené územia všetkých kategórií vymedzených zákonom o štátnej ochrane prírody.
Na druhej strane neustále vzrastajúci tlak ľudskej činnosti na prírodné prostredie znamená čoraz vážnejšie narúšanie vyhlásených chránených území, ako aj poškodzovanie až likvidáciu významných hodnôt v územiach navrhovaných na vyhlásenie za chránené. Je preto potrebné urýchlene vyhlasovať zachovalé prírodné lokality, s uvedomelým vzťahom k nim zabezpečovať ich ochranu za účelom zachovania pre budúce generácie. Na území okresu sa nachádzajú nasledovné chránené územia:
Národný park Slovenský raj, vyhlásený v roku 1988 o rozlohe 19763 ha s ochranným pásmom 13 011 ha. Základom atraktívnosti a príťažlivosti sú krasové plošiny, rozčlenené údoliami Hornádu a Hnilca v okrajových častiach a sieťou známych tiesňav vo vnútri oblasti. Geologická stavba a jej geomorfologické podmienili existenciu typických rastlinných a živočíšnych spoločenstiev s bohatým zastúpením vzácnych a chránených spoločenstiev. V rámci národného parku sú vyhlásené viaceré maloplošné chránené územia, z ktorých v okrese SNV leží 8 štátnych prírodných rezervácii, 2 chránené prírodné výtvory a jedna chránená prírodná pamiatka Červený jarok.
OVZDUŠIE
V údolí Hornádu na území okresu je evidovaných 23 znečisťovateľov ovzdušia. Najväčšími znečisťovateľmi sú Kovohuty Krompachy (61 %), ŽB závod Rudňany (25 %), Finiš Spišská Nová Ves (9 %), Slovenské škrobárne závod Spišská Nová Ves, SEZ Krompachy a ŽB Slovinky. Zo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia sú najzávažnejšie: toxický prach (ťažké kovy), SO2, kovová ortuť, zlúčeniny chlóru a čpavku. Podnik Kovohuty Krompachy napriek realizácii opatrení zostáva rozhodujúcim znečisťovateľom ovzdušia v okrese.
Z hľadiska celkového znečistenia ovzdušia je najzávažnejšia situácia v imisnom areáli Rudňany, kde je ovzdušie extrémne znečistené s trvalým prekračovaním povolených hygienických noriem pri prachu a ortuti a s hraničnými hodnotami SO2 a As. Veľký podiel na znečisťovaní ovzdušia má i vykurovanie bytov tuhým palivom.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ochrana životného prostredia GYM 2.8874 2007 slov
Ochrana životného prostredia 2.9588 713 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.