referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Ekológia
Dátum pridania: 12.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Anaheid
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 102
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
Termín „ekológia“ navrhol nemecký biológ Ernst Haeckel. V druhej polovici 19.st. ju prvýkrát charakterizoval ako samostatný vedný odbor, ktorý skúma „ekonómiu prírody“. Slovo ekológia je odvodené z gréckeho „oikos“, čo znamená dom, alebo obydlie.
Ekológia skúma vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím.
Autekológia - skúma vzťahy jedincov toho istého druhu k prostrediu.
Synekológia – skúma vzťahy rôznych skupín organizmov k prostrediu.
Ekológia krajiny – skúma vzťahy medzi organizmami a ich prostredím na veľkých častiach zemského povrchu
Ekológia človeka- skúma vzťah človeka k prostrediu.

Základné ekologické pojmy

Biotop – je životný priestor, kde žije jedinec
Stanovište – je topograficky vymedzený priestor, kde žije jedinec -topograficky vymedzený biotop.
Zoocenóza – zložité spoločenstvá živočíchov žijúcich na určitom území
Fytocenóza – zložité spoločenstvá rastlín žijúcich na určitom území
Biocenóza- zložité spoločenstvá organizmov žijúcich na určitom území.
Ekosystém - ekologická sústava – biocenóza a jej neživé prostredie -tvorí ho spoločenstvo spolu s abiotickým prostredím.
Biosféra – súhrn všetkých ekosystémov na Zemi.
Populácia – skupina organizmov rovnakého druhu žijúca v určitom priestore a v určitom čase
Spoločenstvá – populácie niektorých druhov mikroorganizmov, rastlín a živočíchov vyskytujúce sa v určitých abiotických podmienkach spoločne nadväzujú medzi sebou vzťahy. Umelo vytvorené spoločenstvá sú druhovo chudobné a nestabilné. Prírodné spoločenstvá majú druhovú rozmanitosť.
Ekoton – prechodné pásmo medzi jednotlivými spoločenstvami

Vzťah organizmov a prostredia

Optimálne podmienky- súhrn určitých najvhodnejších podmienok.
Minimálne podmienky - najnevhodnejšie podmienky, za ktorých organizmus ešte môže prežiť – pri dolnej hranici.
Maximálne podmienky – najnevhodnejšie podmienky, za ktorých organizmus ešte môže prežiť - pri hornej hranici
Ekologická valencia – rozmedzie podmienok prostredia, ktorým sa organizmus môže prispôsobiť, adaptabilita na životné prostredie
Abiotické podmienky – súhrn vplyvov, faktorov neživej časti prostredia
Biotické podmienky – súhrn vplyvov živých organizmov na život jedinca
Bioindikátory – organizmy podľa ktorých môžeme usudzovať, aké sú vlastnosti prostredia. Majú úzku ekologickú valenciu k niektorej podmienke prostredia
Kozmopolitné organizmy- organizmy, ktoré sú prakticky rozšírené na celom svete
Relikty – pôvodné organizmy, ktoré sa vyskytujú na miestach, kde do určitej miery zostali zachované podmienky prostredia.


ABIOTICKÉ ZLOŽKY PROSTREDIA

Medzi abiotické zložky prostredia patrí slnečné žiarenie, voda, vzduch, chemické zloženie pôdy a i.

SLNKO

Je základným zdrojom energie pre život na Zemi. Elektromagnetické vlny, ktoré prenikajú na Zem majú dĺžku v rozmedzí 290 – 5000 nm. Ultrafialové svetlo je do 400 nm, viditeľné svetlo 400-800nm a infračervené svetlo je nad 800nm.

UV žiarenie má kratšiu vlnovú dĺžku, fotóny teda majú väčšiu energiu a jeho účinky na bunku sú väčšie ako u viditeľného svetla.
UV žiarenie preniká na povrch Zeme iba v malom množstve, väčšinou je zachytávané v stratosféra ozónovou vrstvou. Ozón je trojmolekulový kyslík, ktorý sa nachádza v stratosfére – 15 –50 km nad povrchom Zeme. Jeho maximálna koncentrácia je vo výške 20 – 30 km nad povrchom Zeme. Ozónová vrstva pôsobí ako ochranný filter pred pôsobením škodlivého UV žiarenia _ predovšetkým UV-B žiarenia. V malom množstve je UV pre organizmy nevyhnutné. Jeho pôsobením sa z provitamínu D tvorí v koži vitamín D. Vo väčších dávkach je však životu nebezpečné.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekológia SOŠ 2.9262 942 slov
Ekológia GYM 2.9791 474 slov
Ekológia GYM 2.9516 762 slov
Ekológia GYM 3.0026 900 slov
Ekológia SOŠ 2.9685 832 slov
Ekológia 2.9773 8876 slov
Ekológia 3.0086 1332 slov
Ekológia GYM 2.9875 1100 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.