referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Zvuk
Dátum pridania: 15.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kaliyah
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 586
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
- mechanické vlnenie hmotného prostredia pôsobiace na ľudské ucho a vyvolávajúce v ňom vnem
- prenos informácie v sústave,ktorú tvorí: 1.zdroj zvuku
2. prostredie,ktorým sa šíri zvukové vlnenie
3. prijímač zvuku(ľudské ucho)
- frekvencia v intervale 16 Hz-16000 Hz

Akustika - zaoberá sa fyzikálnymi dejmi pri prenose zvuku
-  fyzikálna - šírenie a pohlcovanie zvuku v rôznych prostrediach
-  fyziologická - vznik zvuku v hlasovom orgáne človeka,vnímanie zvuku uchom
- zdroj zvuku - chvenie pružných telies, ktoré sa prenáša do okolitého prostredia
- zvuk sa šíri len v pružným prostredím ľubovoľného skupenstva
- prenos zabezpečuje najčastejšie vzduch, ale šíri sa aj vo vode,kvapalinách a pevných látkach
Absorbcia(pohlcovanie) - prostredie zoslabuje zvukové vlnenie,zmenšuje sa amplitúda
zvukových vĺn
- sluchom rozlišujeme periodické a neperiodické zvuky:

1.Hudobné zvuky - tóny = periodické zvuky (hudobné nástroje,samohlásky reči)
- najjednoduchší zvuk = zvuk ladičky(harmonický priebeh)
- jednoduchý tón - jednoduchý zvuk s harmonickým priebehom
- zložený tón - zložitejší priebeh

2.Hluk = neperiodický zvuk(praskot,buchot)
- jednorázový,dlhší
- počutie sa spája s náhodnými chaotickými vnemami = šum

- fyzikálne veličiny alebo veličiny,ktoré vystihujú subjektívnu stránku vnímania zvuku:výška zvuku, farba zvuku a hlasitosť

- výšku zvuku určuje jeho frekvencia (harmonický priebeh určuje absolútna výška tónu, zložený tón obsahuje zložky s rôznymi frekvenciami a výšku určuje najnižšia frekvencia-základná)

-relatívna výška tónu = pomer frekvencie daného tónu k frekvencii základného tónu
- hudobná akustika - základný tón s frekvenciou 440 Hz
- technická prax - základný tón s frekvenciou 1 kHz

- výsledný zvuk sa skladá zo základného zvuku, ktorý určuje výšku zvuku a z vyšších harmonických tónov, ktoré majú rozličnú amplitúdu podstatne menšiu ako je amplitúda základného tónu
- podľa farby rozlišujeme rovnaký tón z rôznych nástrojov a hlasy osôb

Hlasitosť a intenzita zvuku

- zvuková vlna je periodické stláčanie a rozpínanie pružného prostredia (vzduchu,vody)
- najnižšia hranica určuje prah počuteľnosti (tlakové zmeny p = 0,00010 Pa)
- hlasný zvuk vyvolávajúci pocit bolesti v uchu je prah bolesti (p = 100 Pa), môže mať za následok prasknutie bubienka

Intenzita zvuku I - veličina zvuku definovaná vzťahom I=P/S (N.m-2)
- P - výkon zvukového vlnenia, S - plocha ktorou vlnenie prechádza
- jednotka stupnice je bel ale vpraxi sa používa 10-krát menšia jednotka decibel dB
- 0 dB = 1 kHz, prah bolesti = 120 dB

Rýchlosť zvuku

- zvukové vlnenie sa šíri konečnou fázovou rýchlosťou, ktorá ma v rôznych látkach rozdielnu hodnotu
- rýchlost zvuku vo vzduchu závisí od zloženia zvuku, najviac od teploty v = (331,82 + 0,61{t}) m.s-1
- pri bežných teplotách je rýchlosť približne 340 m.s-1
- pri známej frekvencii zvukového vlnenia sa meria vlnová dĺžka stojatej vlny a rýchlosť zvuku sa vypočíta zo vzťahu: v = f
- konečná rýchlosť zvuku sa prejavuje pri odraze zvukového vlnenia od rozmerných prekážok, ak je prekážka v dostatočnej vzdialenosti, prejaví sa ako ozvena (nastane pri vzdialenosti prekážky asi 17 m,zvuk musí prejsť túto vzdialenosť za 0,1 s)
- keď je prekážka bližšie, odrazený zvuk sa prejavuje ako predĺženie trvania zvuku a nazývame ho dozvuk (znižuje zrozumiteľnosť reči)

Ultrazvuk a infrazvuk

Ultrazvuk = mechanické vlnenie s frekvenciou vyššou ako 16 kHz
- nevnímame sluchom, šíri sa prostredím priamočiaro a pri odraze od prekážok platí zákon odrazu
- malá absorbcia ultrazvuku v kvapalinách a pevných látkach
- meria sa hĺbka morí = ultrazvukové impulzy sa odrážajú od dna a zachytáva
ich prijímač ultrazvuku, ak medzi vyslaným a prijatým signálom uplynie doba t, tak hĺbka mora je h = 1/2.v.t
- využitie aj pri zisťovaní skrytých kazov materiálu(ultrazvuková defektoskopia)- odrazený impulz sa zobrazí na obrazovke osciloskopu a z jeho polohy možno určiť polohu kazu v materiáli
- čistia sa súčiastky pri oprave hodiniek,čistení šošoviek a pod.

Infrazvuk = mechanické vlnenie s frekvenciou nižšou ako 16 kHz
- veľmi dobre sa šíri vo vode
- možno zistiť "hlas mora", ktorý niekoľko hodín vopred predpovedá príchod vlnobitia
- vnímajú ho morské živočíchy, ľudskému organizmu škodí keď je frekvencia rovnaká ako frekvencia tlkotu srdca
 
Podobné referáty
Zvuk SOŠ 2.9815 408 slov
Zvuk SOŠ 2.9609 265 slov
Zvuk 2.9445 1456 slov
Zvuk 2.9789 896 slov
Zvuk 2.9765 219 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.