referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Nedeľa, 23. januára 2022
Mechanika tuhého telesa
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neterko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 771
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Pri skúmaní pokoja a pohybu pevných látok a ich mechanických vlastností neprihliadáme na časticovú štruktúru látok, ale považujeme tuhé teleso za spojité prostredie – kontinuum.
Dokonalé tuhé teleso je model telesa teda ideálne teleso, ktorého tvar a objem sa účinkom síl nemení.
Zmenu pohybu telesa možu spôsobiť len vonkajšie sily.
Mechanika – Kinematiku, Statiku, Dynamiku
Vzťažné sústavy – Inercialna, Neinercialná
Interakcia – vzájomné pôsobenie telies – nastáva pri vzájomnom styku alebo prostredníctvom polí.
Izolované teleso – je to také teleso, ktoré je od ostatných telies v dostatočnej vzdialenosti a nepôsobia naň ostatné telesa.
Vzťažné sústavy, v ktorých izolované teleso zotrváva v pokoji sa nazývajú inercialne.V neinercialnej vzťažnej sústave sa telesá pohybujú zrýchlene, nie však rovnomerne zrýchlene.
Účinok síl sa nezmení ak sily posúvame v tuhom telese po vektorovej priamke.
Tuhé teleso sa otáča okolo nehybnej osi so stálou uhlovou rýchlosťou omega. Teleso koná otáčavý pohyb. Teleso môže konať aj pohyb po voľnej osi. Voľná os je taká os kde na teleso pôsobia dostredivé sily tak, že ich účinky sa navzájom rušia.
Moment sily M vzhľadom na os otáčania – Otáčavý účinok sily, ktorý spôsobuje otáčanie telesa, závisí od veľkosti sily F a ramena sily r (kolmej vzdialenosti vektorovej priamky sily od osi otáčania). Rameno sily a sila zvierajú pravý uhol. M = F.r [M] = N.m (vektor) nie Joul. Je mierov otáčavého pohybu sily a veľkosť je daná účinkom sily a ramena sily. Moment sily a sila nemajú rovnaký smer. Smer momentu sily určíme pravidlom pravej ruky.
Položíme pravú ruku na teleso tak aby nám prsty ukazovali smer otočenia a vystretý palec nám ukáže smer momentu sily. Ak sa teleso otáča v smere hodinových ručičiek moment sily je záporný. Proti smeru hodinových ručičiek je kladný. Keď na teleso otáčavé okolo nehybnej osi pôsobí viac síl účinok týchto síl určíme z výsledneho momentu a výsledný moment je daný vektorovým súčtom momentov jednotlivých síl vzhľadom na danú os.
M = M1 + M2 + M3 + … MN <= Momentová veta
M = M1 – M2
Otáčavý účinok síl pôsobiacich na tuhé teleso sa ruší ak vektorový súčet momentov všetkých síl vzhľadom na os je nulový vektor.
Rovnomerný otáčavý pohyb okolo nehybnej osi.
Keď sa teleso otáča okolo nehybnej osi všetky jeho body opisujú kružnice so stálov uhlovou rýchlosťou omega. Všetky jeho body konajú pohyb po kružnici stálov uhlovou rýchlosťou omega.
Ek = 1 / 2. w2r2m , Ek = 1 / 2.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Podobné referáty
Mechanika tuhého telesa SOŠ 2.9710 1332 slov
Mechanika tuhého telesa 2.9733 4818 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.