referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Magnetické pole
Dátum pridania: 20.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zofulik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 953
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Polia delíme na:stacionárne – hodnoty magnetického poľa sa s časom nemenia nestacionárne – hodnoty magnetického poľa sa s časom meniaSTACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLEnachádza sa najčastejšie v okolí permanentného (trvalého) magnetu, alebo v okolí vodiča, cez ktorý prechádza konštantný (stály) prúdVzájomné silové pôsobenie vodičov s prúdom a magnetovprechádzaním elektrického prúdu cez:tvrdú oceľ získame trvalý magnetmäkkú oceľ získame dočasný magnet (po vypnutí prúdu stráca magnetické vlastnosti)prvky, ktoré môžu nadobudnúť magnetické vlastnosti: Fe, Co, Ni (triáda železa), Cdjediná ruda s prirodzenými magnetickými vlastnosťami – magnetit (Fe2O3 . FeO)Heustlerove zliatiny prejavujú oveľa väčšie magnetické vlastnosti než kovy samostatne (Fe + Nd + B – až 100-násobne väčšie vlastnosti)r. 1820 Hans Christian Oersted objavil, že aj v okolí vodiča s prúdom je magnetické polesilové pôsobenie medzi permanentnými magnetmi a medzi permanentnými magnetmi a vodičmi s prúdom je vzájomnémagnetické sily pôsobia prostredníctvom magnetického poľa, ktoré existuje v okolí permanentných magnetov a vodičov s prúdommagnetické pole pôsobí magnetickými silami na permanentné magnety a na vodiče s prúdom.

Magnetické indukčné čiarymagnetická indukčná čiara je priestorovo orientovaná krivka, ktorej dotyčnica v danom bode má smer osi veľmi malej magnetky umiestnenej v tomto bodeorientácia od južného k severného pólu magnetky určuje smer indukčnej čiaryna rozdiel od elektrických siločiar nie je možné oddeliť severný a južný pól magnetuhomogénnosť magnetického poľa:magnetické pole, ktorého indukčné čiary sú rovnobežné priamky, nazývame homogénne magnetické polekaždé reálne magnetické pole je nehomogénne, ale polia, ktoré sa od homogénnych líšia iba nepatrne, v praxi nazývame homogénne (napr. magnetické pole strednej časti valcovej cievky)najväčšie magnetické vlastnosti sú na póloch a najmenšie v strede magnetu (neúčinné pásmo).

Ampérovo pravidlo pravej ruky: Naznačíme uchopenie vodiča do pravej ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý smer prúdu vo vodiči; potom prsty ukazujú orientáciu magnetických indukčných čiarNaznačíme uchopenie cievky do pravej ruky tak, aby prsty ukazovali dohodnutý smer prúdu vo vodiči; potom palec ukazuje severný pól cievkyMagnetická indukciafyzikálna veličina – [1 T – tesla]na vodič, cez ktorý prechádza prúd, nachádzajúci sa v magnetickom poli pôsobí sila o veľkosti magnetické pole má indukciu 1 T vtedy, keď na vodič s aktívnou dĺžkou 1 m, ktorým prechádza prúd 1 A pôsobí silou 1 NFlemingovo pravidlo ľavej ruky určuje smer sily, ktorou bude vodič vychyľovaný v magnetickom poli: Položíme otvorenú ľavú ruku na priamy vodič tak, aby prsty ukazovali smer prúdu a indukčné čiary vstupovali do dlane; natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič s prúdom.

Vzájomné silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmiAmpérov zákon: magnetická sila = mr (relatívna permeabilita) – pre vákuum a vzduch = 1m0 (permeabilita vákua) = 4p . 10-7 N . A-2ak je smer prúdu vo vodičoch zhodný, sila je príťažlivá, ak je opačný, sila je odpudivámagnetická sila, ktorou na seba pôsobia 2 vodiče s prechádzajúcim elektrickým prúdom, je priamo úmerná súčinu prúdov prechádzajúcich vodičmi a ich aktívnej dĺžke a nepriamo úmerná ich vzdialenostijeden ampér je prúd, ktorý prechádza dvoma nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu, vzdialenými od seba 1 m a vzájomne na seba pôsobiace silou 2 . 10-7 N na každý meter dĺžkyMagnetické pole cievkymagnetická indukcia vodiča s prúdom: magnetická indukcia cievky: d je vzdialenosť navinutých drôtov (ak je cievka husto vinutá, je to prierez drôtu), l je dĺžka cievky, N je počet navinutých drôtov, je hustota drôtu na cievkehusto vinutá cievka – solenoid:homogénne magnetické polejej dĺžka musí byť aspoň 2-krát jej výška.

Helmholtzove cievky:takmer homogénne, ale slabé magnetické poledve rovnaké úzke kruhové cievky so spoločnou osou, ktorých vzájomná vzdialenosť sa rovná ich polomeruobe cievky sú sériovo spojené tak, aby nimi prúd prechádzal súhlasným smeromvyužívaná oblasť magnetického poľa je medzi cievkami a siaha do vzdialenosti približne 0,5 r od osipoužívajú sa na sledovanie častíc v elektrickom poli – v ich magnetickom poli sa žeraví katóda a elektróny, ktoré emituje, opisujú kruhovú dráhu v sklenenej guli prstencová cievka:vzniká navinutím vodiča na jadro tvaru prstencamagnetické pole prstencovej cievky, ktorej závity sú tesne vedľa seba, je sústredené takmer iba v jadre a jeho indukčné čiary sú kružnice so stredmi na osi prstencaak má prstenec kruhový prierez, volá sa cievka toroidnáČastice s nábojom v magnetickom poli do vzťahu potrebujeme dostať elektrický náboj: (sin a počítame rovný 1 Ţ častica musí do poľa vletieť kolmo)keď sa častica s nábojom pohybuje zároveň v elektrickom aj magnetickom poli (napr. v obrazovke), pôsobí na ňu Lorentzova sila: častica s nábojom v homogénnom magnetickom poli opisuje kruhovú dráhu Ţ Ţ Ţ čím má častica väčšiu rýchlosť, tým väčší je polomer dráhy, ktorú opisuje (toto sa využíva v urýchľovačoch častíc)
 
Podobné referáty
Magnetické pole SOŠ 2.9720 1163 slov
Magnetické pole SOŠ 2.9650 827 slov
Magnetické pole SOŠ 2.9444 459 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.