referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Nedeľa, 29. januára 2023
Latinská Amerika
Dátum pridania: 08.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dadulka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 136
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 20s
Pomalé čítanie: 24m 30s
 
1.STREDNÁ AMERIKA: pevninská časť- Mexiko, pevnina od Tehuantepeckej šije po Dariensky záliv- Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama
-ostrovná časť- Veľké Antily: Kuba, Hispaniola ( Haiti, Dominikánska republika ), Jamajka, Portoriko
Malé Antily: Antigua a Barbuda, Guadaloupe, Dominika, Martinik, Svätá Lucia, Svätý Vincent, Grenada, Barbados a i.
Bahamy,Bermudy

2. JUŽNÁ AMERIKA :a)Andsko- guyanská oblasť: Kolumbia, Venezuela, Guyana, Francúzska Guyana, Surinam
b) Brazília
c) Andská oblasť: Ekvádor, Peru, Bolívia, Chile,
d) Laplatská oblasť: Paraguaj, Uruguaj, Argentína

PRÍRODNÉ PODMIENKY:
Povrch : - severojužným smerom –Kordillery – Mexiku( Sierra Madre oriental, Sierra Madre ocidental)
- v Južnej Amerike- Andy-Aconcagua- 6958m( vyhasnutá sopka),50 činných sopiek Cotopaxi, Chimborazo-súčasť ohnivého oblúku, časté zemetrasenia
- najstaršia časť kontinentu Guayanská vysočina, Brazílska vysočina
- rozsiahle nížiny pokryté mocnými nánosmi riek : Orinocká, Amazonska, Laplatská nížina
- plošiny Gran Chaco, Mato Grosso, Patagónska plošina
Podnebie:- tropické, subtropické, mierne podnebné pásmo, subpolárna oblasť- Ohňová zem
- tropické: najväčšia časť: vlhké, suché, striedavo vlhké
- výšková stupňovitost- Quito(2812m) .priemerná ročná teplota- 13şC
Amazónska nížina: priemerná ročná teplota 25 şC- 27 şC
zrážky 2000mm – zvyšujú sa na náveterných svahoch vplyvom juhovýchodného a severovýchodného pasátu( 9000mm), na pacifickom pobreží- púšť Atacama( 25mm)- vplyv Ánd +studený Peruánsky prúd
najvhodnejšie podmienky v horúcom pásme v nadmorskej výške 1500- 2500m
subtropické podnebné pásmo- suché západné pobrežie, vlhké východné pobrežie
mierne podnebné pásmo: suché východné pobrežie, vlhké západné pobrežie
Vodstvo : 90% odvodňované do Atlantického oceánu: rieky Amazon( 7025 km), Paraná,
Orinoco-zdroje energie, bezodtokové oblasti- Bolívijská plošina, púšť Atacama
Vodopády- Angelov vodopád v Guyanskej vysočine najvyšší na svete, Iquacu
Jazerá : Titicaca ( 3800m nadm. výška)- najvyššie položená jazerná doprava,
Maracaibo- najväčšie lagúnové jazero na svete

Rastlinstvo a živočíšstvo:
- tropický dažďový les- povodie Amazonky-produkcia kyslíka
vlké savany- vo Venezuele – llanos, v Brazílii campos,
krovinaté savany na plošinách, a vysočinách
subtropická oblasť- západné pobrežie- púšť- kaktusy, bromélie, opuncie
mierne pásmo : západ- listnaté a zmiešané lesy, východ-stepi-pampy,púšte
výšková zonálnosť v Andách- tropický dažďový les( 800m nadm. Výšky), horský listnatý les, horský les, savana, horské pustatiny,
živočíšstvo- neotropická oblasť, veľký počet endemitov:, prales:jaguár, pásavec, kolibríky, stepi: nandu pampový, Andy: lamy, kondor
problémy: odlesňovanie, erózia pôdy, znečisťovanie ovzdušia, pobrežných vôd kanalizačnými odpadmi , nekontrolovateľný rast obyvateľstva v mestách

OBYVATEĽSTVO
- pôvodní obyvatelia Indiáni - početnejší ako v severnej Amerike ( 10 % ), spolu s miešancami mesticmi tvoria väčšinu obyvateľov Latinskej Ameriky. Významnou zložkou sú černosi a ich miešanci s belochmi – mulati, kreoli- potomkovia španielskych predkov, ( ostrovná časť strednej Ameriky. Belosi tvoria asi tretinu populácie.
- hustota zaľudnenia 18 obyvateľov na km2-najviac obyvateľstva - pri pobreží Atlantického oceánu, na stredoamerických ostrovoch a náhorných plošinách.
- riedko obývané veľké nížiny a plošiny vo vnútrozemí i celý juh pevniny.
- vysoké prirodzené prírastky obyvateľstva, najmladšie regióny sveta, 45% všetkých obyvateľov tvorí mládež do 15 rokov.
Urbanizácia: –70%, zo všetkých rozvojových oblastí sveta -najvyšší podiel mestského obyvateľstva
- najväčšie sústredenie obyvateľstva a veľkomiest: oblasť ústia La Platy až po severovýchodnú Brazíliu. - 60% populácie, tretina latinsko-amerických veľkomiest.
Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mexiko City - najväčšie svetové aglomerácie.
- silné premiešanie rás, spoločenská kultúra a náboženstvo - rasová neznášanlivosť je nižšia ako v iných častiach sveta.
- veľké sociálne rozdiely ( chudoba, analfabetizmus), vysoký prirodzený prírastok a vysoká zadĺženosť ( Brazília, Mexiko sú najzadĺženejšie štáty sveta ) sú hlavné problémy väčšiny štátov Latinskej Ameriky.

HOSPODÁRSTVO
- podiel obyvateľstva činného v poľnohospodárstve - 30% , relatívne nízky ( v Ázii 50%, v Afrike 60%).
- poľnohospodárska produkcia najviac sa podieľajú :Brazília, Argentína a Mexiko.
- prevažuje rastlinná výroba, iba v poľnohospodárskej výrobe Argentíny, Uruguaja a Paraguaja prevažuje chov hovädzieho dobytka.
- tretina svetových zásob železných rúd, medi, bauxitu a významné ložiská cínu, niklu, olova, striebra, ropy a plynu.
- ťažobný priemysel ,hutníctvo železa, ktoré v podstatnej miere zabezpečuje spotrebu ( Brazília, Venezuela, Mexiko ).
- významné postavenie má i farebná metalurgia v Brazílii, Mexiku, Peru, Chile a v Bolívii. –výroba hliníka - v krajinách s ťažbou bauxitu ( Brazília, Jamajka, Surinam, Guayana) v krajinách s dostatkom lacnej elektrickej energie.( Venezuela, Mexiko, Argentína)

Základné priemyselné oblasti :
Najvýznamnejšia koncentrácia priemyslu – metalurgia, hutníctvo, strojárstvo, chemický priemysel je v juhovýchodnej Brazílii medzi mestami Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.
Laplatská priemyselná oblasť medzi mestami Buenos Aires a Rosario ( 70% priemyslu Argentíny).
Stredné Mexiko so strediskami Mexiko a Monterrey ( 50 % priemyselnej výroby Mexika ).
Venezuela a Kolumbia s rozvinutým ťažobným a spracovateľským priemyslom.

OBLASTI:
Stredná Amerika a Mexiko
hospodársky rozvojové štáty- dôvod: - politicko-spoločenské a občianske vojny, diktatúry, a prírodné príčiny( zemetrasenia, tropické podnebie).
najvyspelejšia ekono­mika-Mexiko.
tradícia trhového hospodárstva Kostarika a Panama.
hospodárstve štátov(okrem Mexika a Kostariky,) prevláda poľnohospodárstvo (plantážny typ- pestujú sa káva, banány, cukrová trstina a bavlník
Panama má v hospodárstve silné zastúpenie terciálnych činností. v produkcii základ­ných potravín oblasť nie je sebestačná. sebestačnosť v produkcii železa a ocele (Mexiko), rozvoj sa strojárstva(výroba automobilov)
najmodernejšie odvetvie priemyslu - chemický prie­mysel- spracovanie dovezenej ropy Portoriko, Bahamy
- nerastné suroviny Jamajka – bauxit- výroba hliníka
- významný zdroj príjmov- cestovný ruch- Bahamy, Bermudy, Portoriko, Jamajka
- mimoriadny význam Panamský prieplav
- po­travinársky a textilný priemysel.

MEXIKO
Hlavné mesto: México Rozloha : 1,95 mil. km2
Štátne zriadenie : federatívna republika Počet obyvateľov : 100 mil
s prezidentským systémom Úradný jazyk : španielčina
Etnické zloženie : 75 % mestici, Indiáni 14% Náboženstvo : 90% katolíci
- rozkladá na najjužnejšej časti severoamerického kontinentu. Prírodná hranica rieka Rio Grande, -krajina starých indiánskych kultúr( Mayovia, Toltékovia, Aztékovia.
v 15.a 16.storočí územie Mexika ovládlo Španielsko.
vojna v rokoch 1846-1848 s USA stratilo Mexiko časť svojho severného územia, dnešné štáty Kalifornia, Arizona, Texas, Colorado, Nové Mexiko a Utah.
patrí k novoindustrializovaným krajinám Latinskej Ameriky s veľkým za­dĺžením a značnými sociálnymi problémami.
dobré predpoklady prírodné, surovinové a ľudské na zlepšenie celkovej úrovne.
( susedstvo s USA a vytvorenie Severoamerickej zóny voľného obchodu NAFTA). Hospodárstvo:- ťažba ropy a zemného plynu Mexický záliv,(PEMEX)
- svetový producent striebra a síry, ťažba zlata, olova, zinku medi, uhlia  i. hlavné odvetvie- ťažobný a spracovateľský priemysel

Poľnohospodárstvo:- nepriaznivé klimatické ani pôdne podmienky,
-obhospodaruje iba 8% rozlohy štátu.
-najdôležitejšie plodiny sú kukurica, strukoviny ( sója), na plantážach sa pestuje cukrová trstina, bavlník, sisal, tabak, kakaov­ník, káva, ananás, veľa zeleniny i ovocia.
Živočíšna výroba :-nedosahuje úroveň rastlinnej, chovajú sa ošípané, kozy, ovce a hydina. významný zdroj finančných príjmov - cestovný ruch.( Acapulco, Cancun). Hospodárske oblasti:a) stredomexická oblasť s hlavným mestom -polovica hospodárskej pro­dukcie štátu, nachádzajú sa v nej všetky priemyselné odvetvia a naj produktívnejšie poľno­hospodárske územia,
b)pobrežná oblasť Mexického zálivu- ropa, zemný plyn, výhodná poloha - Veracruz, Tampico
c) severná časť- železiarstvo a oceliarstvo -Monterrey.

PANAMA Hlavné mesto: Panama
- 1914 :dokončenie Panamského prieplavu USA spravovanie a ochrana do roku 1999
Príjmy z prieplavu i z finančných služieb, cestovný ruch
- nerastné suroviny: zlato, ortuť, medená, železná ruda, bauxit- rozvoj priemyslu
- poľnohospodárstvo:- plantáže- banány, cukrová trstina, káva
- chov hovädzieho dobytka, export živých zvierat i mrazeného mäsa
- lov perlorodiek

KUBA Hlavné mesto: Havana
- socialistický štát, 1959- Fidel Castro
-poľnohospodárstvo:- pestovanie cukrovej trstiny( 50% obrábanej plochy),tabaku, kávy, citrusov
- chov hovädzieho dobytka( najviac v strednej Amerike
- rozvíjajúci sa priemysel- základ nerastné suroviny: železná , mangánová ,chrómová a niklová
ruda,- rozvoj ťažkého priemyslu, výroba strojov a chemikálii
- vedúce odvetvie priemyslu potravinársky priemysel výroba cukru, rumu, cigár.

BAHAMY Hlavné mesto :Nassau
- koralové ostrovy- problémy s pitnou vodou, častý výskyt hurikánov,
- 17.- 18. storočie centrum pirátov,
- rybolov a výlov hubiek,
- najväčšia prevádzka na odsoľovanie morskej vody, farma homárov,
- príjmy z výhodného daňového systému, Nassau- finančné centrum
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Latinská Amerika SOŠ 2.9689 711 slov
Latinská Amerika 2.9454 11777 slov
Latinská Amerika GYM 2.9691 1810 slov
Latinská Amerika GYM 2.9894 1996 slov
Latinská Amerika SOŠ 2.9481 2865 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.