referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Prešov
Dátum pridania: 21.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kkkatie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 748
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Obec: Prešov
Pôvod názvu obce: Eperjes, Epürjes
Zemepisná šírka:49°
Zemepisná dĺžka:21°15΄
Nadmorská výška:255 m.n.m.(centrum mesta) resp. 233 m.n.m. (pri sútoku Torysy)

Prevažné horninové zloženie: súvrstia paleogénu, pieskovce a ílovce, tufy a tufity
Ťažené alebo vzácne minerály a i.: soľné bane (soľ)

Povrchové celky: Prešov leží medzi Slanskými vrchmi na východe a Šarišskou vrchovinou na západe.

Podnebie(podnebná oblasť): mierne podneb. pásmo
Zvláštnosti miestneho podnebia: nemá

Vodstvo: Rieka Torysa pramení v Levočských vrchoch a do Prešova sa dostáva po toku dlhom cca 73 km, pričom odvodňuje nad mestom plochu 675 km². Najvodnatejším mesiacom je marec.
Rieka: Sekčov, Torysa
Jazero, vodná nádrž: Sigord, Delňa
Pramene: Borkút, Sigord
Minerálne vody: “Kvašná voda“, Sigord, Cemjata

Rastlinstvo(rastlinný stupeň): mäkké a tvrdé lužné lesy
Prevažujúci porast: dubovo – hrabové lesy, bučiny
Vzácne, chránené druhy rastlín: vzácna kvetina, druh duba zimného
Živočíšstvo: chov na mlieko a mäso
Prevažujúce druhy živočíchov: rôzne vtáky, dobytok, ošípané, hydina
Vzácne, chránené druhy živočíchov: vzácna jašterica
Najbližšie chránené územia: Šimonka, Lačnovský kaňon, Fintické svahy, Šarišský hradný vrch, Zbojnícky hradný vrch, Kapušiansky hradný vrch, Kokošovská dubina, Dubnické bane, Salvatorské lúky
Predmet, dôvod ochrany: bučiny, skalnomilná vegetácia, druh duba zimného

Prevažujúce pôdne typy: nivné a čiastočne lužné
Ich úrodnosť: pomerne úrodné a vhodné na pestovanie
Ich využitie: intenzívne pestovanie, predovšetkým zeleniny

Počet obyvateľov: starší ako 15 rokov podľa rodinného stavu: 63 013
Ženy: 29 597
Muži: 33416
Národnosti žijúce v sídle a okolí: rómovia, rusíni
Prevládajúce vierovyznanie ( príp. aj názvy kostolov ): rímskatolícke , grekokatolícke, evanjelické
Zamestnanosť(pracoviská v sídle): OZKN Prešov š.p., ZPA Dukla Prešov š.p., ZVL Bearnings Prešov, VUKOV Prešov a.s., Solivary prešov a.s.
Dochádzka za prácou ( kam ):Košice, Bratislava a i.

Priemyselná výroba ( podnik/odhad zamestnancov/výrobky ): OZKN – 1300 pracovníkov, ZVL – 900 prac., ZPA – 1000 prac.
Výroba v podniku pre zahraničný trh(áno/nie): áno
Použitý druh dopravy pri dochádzke: MHD a automobily
Poľnohospodárske podniky ( štátne a súkromné ): majetok Prešov, Agroanin, ZASAP
Vedúce plodiny: pšenica, jačmeň, zelenina, ovocie
Živočíšna výroba: chov dobytka, ošípané, hydina

Prevládajúca drevina: dubovo – hrabové lesy, bučiny
Zdroj pitnej vody: Vodná nádrž Starina ( nepostačujúca, nekvalitná ), budúcnosť – vodná nádrž Tichý Potok
Vodovod ( áno/nie ): áno
Kanalizácia ( áno/nie ): áno
Povodeň na najbližšej rieke ( áno - kedy/nie ): Svinia ( „Švinka“ ), Sekčov

Doprava ( organizácie, ktoré ju zabezpečujú ):Dopravný podnik mesta Prešova
Druhy dopravy: autá, autobusy
Dopravné ťahy smerujú do: celého Slovenska; Ako dopravný uzol má Prešov dôležitejšiu pozíciu v cestnej doprave, keďže leží na križovatke medzinárodných ciest E50 a E68. V leteckej doprave sa ukončila prevádzka civilnej dopravy na prešovskom letisku v roku 1964. Odvtedy letecké spojenie pre mesto zabezpečuje len letisko v Košiciach.
MHD ( áno – počet liniek/nie ): áno - 54

Služby( názov a čo zabezpečujú ): V Prešove sú dva hotely – Dukla a Šariš. V meste je veľké množstvo stravovacích zariadení (ich počet sa prakticky nedá presne určiť, lebo každým mesiacom sú tu nové a nové...+cca.300 ), reštaurácií (okolo 50, ^15), ubytovacích zariadení (okolo 15,^5), turistických zariadení (2) a jednu chatovú osadu. Podobne ako obchodné prevádzky boli sprivatizované aj prevádzky komunálnych služieb, pričom mnohé z nich zmenili po privatizácii svoje predchádzajúce zameranie (najčastejšie na obchodné
prevádzky). Momentálne sú najrozšírenejšie prevádzky zahŕňajúce holičstvá, kaderníctva a kozmetické salóny.
Bytové hospodárstvo ( podniky, služby ): Bytové družstvo, Spravbyt
Obchody ( počet/tovarová skladba ): Procesy ekonomickej transformácie, najmä malá privatizácia, výrazným spôsobom zmenili štruktúru obchodnej siete. Sprivatizovali sa takmer všetky obchodno-prevádzkové jednotky bývalých podnikov ZDROJ, Drobný tovar, Domáce potreby. Ťažisko zásobovania obyvateľov sa presunulo do pôsobenia súkromných podnikateľov. Z hľadiska kapacít sa v meste rozvíja sieť obchodov typu Supermarket Tesco aj Hypermarket , Kaufland, Hruška, Billa. S rozvojom súkromného podnikania sa maloobchodná sieť rozšírila, a to nielen početnosťou, ale aj sortimentom ponúkaných tovarov. V obchodnom odvetví pracuje cca. 10% zamestnaných ľudí mesta Prešova.

Zdravotníctvo( poliklinika, nemocnica, liečebný, dojčenský ústav ): Fakultná nemocnica, Rehabilitačné centrum, súkromné liečebné ordinácie...
Školstvo( počet ZŠ, SŠ, VŠ – aj zameranie ): Prešovská univerzita, Evanjelická kolégium, Obchodná akadémia, Hotelová akadémia, Gymnázium – sv. Mikuláša, sv. Moniky, SOU – drevárske, obchodné, dopravné, odevné, stavebné
Telovýchovné a športové zariadenia: SOUE – plaváreň, ZŠ Májová – plaváreň, fitnesscentrá, FC OZEX
Významné kultúrne podujatia ( aj v okolí ): paličkovaná čipka

Kultúrnohistorické pamiatky ( aj okolia ): Stredoveký stavebný rozmach sa zachoval v hodnotnej architektúre historického centra, ktoré bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Na námestí vretenovitého tvaru je centrálne situovaný farský Kostol sv. Mikuláša. Pôvodne ho postavili v polovici 14.
Cestovný ruch ( organizácie CR ): Prešov je pre domácich aj pre zahraničných návštevníkov východného Slovenska príťažlivý bohatstvom historických pamiatok, pestrým výberom kultúrnych zariadení, služieb a peknou okolitou prírodou s niekoľkými strediskami cestovného ruchu. Pri pohľade na prešovské historické námestie sa môže návštevníkovi zdať, že sa ocitol v stredovekom mestečku. Na Slovensku existuje len niekoľko lokalít, kde sa zachovalo toľko honosných renesančných a barokových meštianskych domov s typickými atikovými strechami a bohato zdobenými priečeliami. Prešov je povestný čistou a v letnom období bohatou kvetinovou výzdobou. V historických domoch a pivniciach mestského jadra pozýva na príjemné posedenie viacero pohostinných zariadení. Z veže Kostola sv. Mikuláša je pekná vyhliadka na celé mesto a blízke okolie. Na juhovýchode sa zreteľne črtajú Slanské vrchy. Aj keď v nich prevládajú listnaté lesy, ich sopečný pôvod prezrádzajú skalné útvary vystupujúce až na povrch.

Možnosti na ubytovanie: hotely Šariš, Dukla
Možnosti na stolovanie: Fast Food, rôzne reštaurácie
Ciele CR, významné objekty na oddych a rekreáciu domáceho obyvateľstva: Najvýznamnejším rekreačným a dobrým východiskom pre pešie túry je Sigord ležiaci v údolí potoka Delňa. Umelá vodná nádrž je v lete obľúbeným výletným miestom Prešovčanov s možnosťou kúpania, člnkovania, a vodných športov, ale aj rajom rybárov, pretože je umelo zarybňovaná pstruhovitými rybami. V blízkosti Sigordu sa nachádza minerálny prameň Šťavnica. Ak pokračujeme hore dolinou Delne - dostaneme sa do podhorskej obce Zlatá Baňa. Jej pohnutú históriu z konca druhej svetovej vojny pripomína malé múzeum. Najkrajším a súčastne najvyšším vrcholom Slanských vrchov je Šimonka (1092m). Z jej odlesneného temena sa odkrýva nádherná panoráma okolia. Severne od Prešova ležia zrúcaniny dvoch stredovekých hradov. Šarišský hrad z polovice 13. storočia patril svojho času medzi najväčšie na Slovensku. Jeho dominantou bola 28m vysoká veža a palác s rytierskou sálou. Hrad bol sídlom Šarišskej župy a vojensky nebol nikdy dobitý.

Po nešťastnom výbuchu pušného prachu a po požiari v druhej polovici 17 storočia už nebol obnovený. Hradný vrch je prírodnou rezerváciou pôvodných listnatých lesov. Prístup je z obce Veľký Šariš po zaznačenom chodníku. Vrch, na ktorom sa vypínajú ruiny Kapušianskeho hradu z 13. storočia, je takisto prírodnou rezerváciou niektorých teplomilných druhov rastlín. Prístupný je z obce Kapušany po značenom chodníku. Na sever od Prešova je pohorie Čergov. Jeho dlhý hlavný hrebeň sa tiahne až po poľské hranice. Najvýznamnejšie turistické stredisko Drienica - Lysá leží v južnej časti pohoria. Centrá Drienica – Lysá spája sedačková lanovka. Nachádza sa tu aj krytý bazén. Na západ od Prešova sa rozprestierajú pohoria Branisko a Bachureň. Stretávajú sa v Lačnovskom údolí, v ktorom sa nachádza rekreačná oblasť Lipovce – Búče. Malebnú prírodnú rezerváciu Kamenná baba nad obcou Lipovce tvorí dolomitový kaňon s bizarnými skalnými útvarmi a vzácnym rastlinstvom. V Lipoveckom údolí je viacero minerálnych prameňov, z ktorých najvýznamnejší je Salvator, obľúbená stolová voda s liečivými účinkami.
Peknú prírodu možno nájsť aj v bezprostrednej blízkosti Prešova.

Cieľom peších vychádzok bývajú minerálne pramene Borkút, Kvašná voda, Cemjata. V letných horúčavách poskytujú Prešovčanom a hosťom osvieženie dve kúpaliská a prírodný areál Delňa s atraktívnym tobogánom. Známe osobnosti obce: Michal Bosák ( bankár, presadil sa v USA )
Príbehy, povesti, vtipy, piesne, maľby o miestnej krajine: Maďarský názov Eperjes je zasa spojený s legendou o kráľovi Belovi II., ktorý v týchto miestach našiel jahody – po maďarsky eper. Iné poznámky: Územie Prešova a okolia bolo kontinuálne osídlené od praveku až po včasný stredovek. V 3. až 5. storočí sa v tejto lokalite vyskytuje tzv. prešovský typ obydlia predstavujúci roľnícko-chovateľské osady s obytnými, ale aj hospodárskymi objektmi. Historicky doložené osídlenie Slovanmi je z prelomu 8. a 9. storočia a potvrdzuje vyspelú materiálnu kultúru, najmä hrnčiarstvo (keramika pražského typu), tkáčstvo, kováčstvo. Začiatkom 12. storočia bolo územie Prešova začlenené do Uhorského štátu, s čím súvisel príchod maďarských prisťahovalcov.
 
Podobné referáty
Prešov SOŠ 2.9196 664 slov
Prešov SOŠ 2.9596 405 slov
Prešov SOŠ 2.9613 4098 slov
Prešov SOŠ 2.9956 511 slov
Prešov SOŠ 2.9427 4739 slov
Presov SOŠ 2.9995 303 slov
Prešov SOŠ 2.9589 830 slov
Prešov SOŠ 3.0009 251 slov
Prešov 2.9739 1194 slov
Prešov GYM 2.9639 227 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.