referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Nedeľa, 29. januára 2023
Letecká doprava
Dátum pridania: 23.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nikuska 14
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 673
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 15.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 25m 10s
Pomalé čítanie: 37m 45s
 
Doprava
je jednou z najdôležitejších časti terciárneho sektora. Prírodné podmienky na Slovensku sú pre rozvoj dopravy menej priaznivé ( hornatý povrch, nevyhovujúce vodné toky, slabé železničné prepojenie v južnej časti SR) no výhodou je geografická poloha Slovenska – stred Európy, križovatka európskych obchodných ciest. V súčasnosti doprava predstavuje najväčší problém ekonomiky Slovenska.

Európska únia a úlohy v doprave:
Doprava zahrňuje veľký počet oblastí, od cestnej nákladnej prepravy cez osobné vodičské preukazy až po úvahy o bezpečnosti a životnom prostredí. Kandidátske zeme do EU sa doteraz týmto sektorom príliš nezaoberali. To by sa však malo čoskoro zmeniť.
EU považuje dopravu za dôležitý sektor. Účinné systémy cestnej dopravy sú totiž pre ekonomiku Únie nevyhnutné a sú zárukou, že základný princíp voľného pohybu tovaru a obyvateľov EU môže fungovať. Stav automobilov, autobusov a nákladných aut má taktiež priamy dopad na bezpečnosť ľudí a na životné prostredie.

Letecká doprava
Letiská sa delia:
Podľa technických podmienok, prevádzkových podmienok a základného určenia na letiská
·Vnútroštátne – sú určené a vybavené k uskutočňovaniu vnútroštátnych letov
·Medzinárodné – uskutočňované vnútroštátne lety a lety, pri ktorých je prekročená štátna hranica
Podľa okruhu užívateľov na letiská:
·Verejné – príjmajú v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti všetky lietadlá
·Neverejné – okruh užívateľov letiska stanoví na návrh jeho prevádzkovateľa Úrad
Vojenské – letiská pre potreby armády Slovenskej republiky

Letecká doprava na Slovensku
Po rozpade ČSR sa letecká doprava u nás úplne zrútila a v súčasnosti si vyžaduje veľké množstvo financií ( nákup nových strojov, opravy...)
Pre pracovné ale aj dopravné lety je na Slovensku k dispozícii 6 letísk:
Košice, Poprad, Sliač, Piešťany, Žilina, M. R. Štefánika v Bratislave.
V súčasnosti nie je v plnej miere využívaný potenciál letísk na Slovensku, spojenia s Európou a svetom nám zabezpečuje letisko Schwechat vo Viedni, vzdialené od Bratislavy 50 km, rovnako sa využíva aj letisko Ruzyne v Prahe a letisko Budapešť.

Letisko Košice - vlastníkom Medzinárodného letiska v Košiciach je štát. Letisko Košice ako prvé zo samostatných letísk bývalej SSL získalo od Leteckého úradu SR v decembri 2004 povolenie na prevádzkovanie verejného medzinárodného letiska. Vznik novej obchodnej spoločnosti a samostatné riadenie letiska prinieslo potrebu štandardizácie v našej hlavnej činnosti, ktorou je poskytovanie letiskových služieb. Preto sa manažment letiska rozhodol pre skvalitnenie existujúcej úrovne poskytovaných služieb, zavedením systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000. Proces zavádzania systému do praxe vyvrcholil získaním tohto certifikátu, ktorý bol spoločnosti udelený 16.02.2005. Letisko poskytuje služby odbavenia cestujúcich a lietadiel na pravidelných linkách a na charterových letoch.

Letisko Poprad – Tatry - je najvyššie položeným medzinárodným letiskom pre dopravné lietadlá v Európe (leží vo výške 718 m.n.m., čo je o cca 150 m vyššie ako rakúsky Innsbruck). Napriek tomu prílety a odlety nevyžadujú špeciálne postupy ani kvalifikáciu posádky, pretože Popradská kotlina je široká a umožňuje priblíženie v ose dráhy. Letisko je otvorené celoročne, technicky je schopné vybaviť väčšinu lietadiel na krátke a stredné trate s kapacitou do cca 200 cestujúcich. Vďaka svojej geografickej polohe má letisko Poprad-Tatry mimoriadne dobré poveternostné podmienky, často leží nad hranicou hmly a využívajú ho ako náhradné letisko lietadlá pôvodne smerujúce do Košíc, Sliača, Žiliny, či dokonca Bratislavy. Leží v blízkosti turistických centier vo Vysokých a Nízkych Tatrách, Slovenskom raji a Pieninách, ako aj historických miest Spiša a Liptova. Letisko zaznamenalo za prvých 8 mesiacov roku 2005 takmer 15 000 cestujúcich, čo je rovnaký počet ako za celý minulý rok. Takmer 94 % cestujúcich využilo medzinárodné lety. Od 3.12.2005 bude v prevádzke pravidelná linka medzi Popradom a Londýnom. Lietadlo Boeing 737 spoločnosti SkyEurope Airlines bude každú stredu a sobotu lietať na letisko Stansted.

Letisko Sliač - medzinárodné letisko Sliač, známe aj pod historickým názvom z druhej svetovej vojny, „Tri Duby“ sa nachádza v ideálnej polohe na území Stredného Slovenska, priamo v strede medzi dvomi metropolitnými mestami tohto regiónu, Zvolen a Banská Bystrica. Letisko dotvára komplex dopravnej infraštruktúry Stredoslovenského regiónu. Na základe technických parametrov a vybavenia je letisko zaradené podla ANEXU 14 ICAO do kategórie 4D, čo znamená že ho môžu využívať takmer všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve. Od 28. júla 2003 letisko Sliač spája náš región s celým svetom, prostredníctvom obnovenej pravidelnej leteckej dopravy. Túto dopravu zabezpečujú České Aerolínie a.s. Praha, 45 miestnym dvojmotorovým lietadlom ATR 42. Okrem týchto pravidelných letov prevádzkuje aj nepravidelnú dopravu, športové letectvo, vojenské letectvo a nákladnú prepravu.

Letisko Piešťany - je medzinárodné letisko. V súčasnosti slúži pre pravidelné medzinárodné charterové lety pre pacientov do/z piešťanských kúpeľov a nepravidelnú dopravu cestujúcich a carga.

Letisko Žilina - je verejné medzinárodné letisko. Je využívané pre leteckú dopravu slovenských a zahraničných leteckých spoločností, lety firemných a súkromných lietadiel, letecký výcvik a športové lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké práce a činnosť letectva Armády SR. Od 15. júla 2005 sa začala prevádzkovať leteckou spoločnosťou České Aerolínie ČSA pravidelná linka Praha - Žilina - Praha.

Hlavným a zároveň najväčším medzinárodným letiskom Slovenskej republiky je Letisko M.R.Štefánika. Rozprestiera sa 9 km severovýchodne od centra mesta v nadmorskej výške 132 m.n.m., na ploche 477 ha. Má mimoriadne vhodné klimatické podmienky a výhodnú polohu v stredo-európskom regióne. Slúži pravidelnej a nepravidelnej leteckej doprave na domácich i zahraničných linkách. Súčasný dráhový systém letiska umožňuje pristátie všetkých vo svete bežne používaných dopravných lietadiel. Vďaka dostatočnej kapacite a technologickému vybaveniu je možné letisko porovnať s bežným európskym štandardom. Zvýšený dopyt po službách bratislavského letiska súvisí so vstupom Slovenska do Európskej únie.

Záujem o lety do našej krajiny, ktorá otvára možnosti vstupu do strednej Európy, naďalej rastie. Zlepšuje sa aj propagácia hlavného mesta Slovenska ako zaujímavej destinácie. Motorom rozvoja leteckej dopravy je stále rozširovanie ponuky domácich dopravcov –SkyEurope Airlines, Slovenských Aerolínií a Air Slovakia BWJ – a aj tohtoročný príchod renomovaných leteckých spoločností, ako sú Austrian Airlines a Lufthansa. Poslednou „lastovičkou“, ktorá od novembra využíva služby bratislavského letiska, je druhá najväčšia európska nízkonákladová spoločnosť EasyJet. Od začiatku roka pribudli v ponuke leteckých spoločností pravidelné lety z Bratislavy do významných svetových destinácií – Mníchova, Barcelony, Varny, Ríma, Amsterdamu, Palmy de Mallorca, Londýna, Paríža a Kodane. Počas
letnej sezóny boli medzi cestujúcimi veľmi obľúbené charterové (nepravidelné) lety do Egypta, Grécka, Tuniska, Turecka, Bulharska, na Cyprus, do Čiernej Hory a na ostrov Malorka. V zimnom letovom poriadku sú v rámci nepravidelných letov okrem Egypta lákavé aj ďalšie exotické destinácie ako Jordánsko, Maledivy, Maurícius, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka či Thajsko.

Infraštruktúra bratislavského letiska – terminál pre cestujúcich:
Terminál pre cestujúcich pozostáva z dvoch na seba technologicky nadväzujúcich častí:
·Stará časť /1971/
·Nová časť /1994/
Staršia časť terminálu slúži pre medzinárodné a vnútroštátne odlety. Nachádza sa v nej infraštruktúra ako sú reštauračné služby, obchody, bankové a zmenárenské priestory či kancelárie leteckých spoločností.
Na vybavenie cestujúcich slúži na prízemí 9 check-in pultov, v ktorých je nainštalovaný vybavovací systém BABS spoločnosti British Airways a transportný systém VIDECOM ukončený v triediarni batožín. K poskytovaniu prevádzkových informácií sa využíva systém TIMATIC.
Prvé poschodie je koridorom spojené s novou časťou terminálu, kde sa nachádzajú 4 východy. Prízemie novej časti terminálu slúži na prílety cestujúcich. Kapacita terminálu je 720 cestujúcich v špičkovej hodine, čo predurčuje dosiahnuť ročnú kapacitu terminálu až 1.mil.vybavených cestujúcich

Letiskové služby
Cieľom letiskových služieb je uspokojenie cestujúceho pred, počas a po lete.

Obchodný handling cestujúcich a batožiny:
Obchodné vybavenie cestujúcich a batožín je zabezpečené útvarom „výpravňa osôb“. Výpravňa osôb zabezpečuje obchodný handling pre tie letecké spoločnosti, s ktorými má Slovenská správa letísk, Letisko M.R.Štefánika Bratislava uzavretú zmluvu o pozemnej obsluhe tzv. Ground Handling Agreement a taktiež pre nezmluvné letecké spoločnosti.

Vybavovací proces pozostáva z nasledujúcich činností:

·Vybavenie cestujúcich na odlet (kontrola letenky a požadovaných cestovných dokladov, označenie batožiny, vybavenie cestujúceho palubnou vstupenkou s udaním miesta na sedenie, prevedenie cestujúcich cez bezpečnostnú kontrolu, prevedenie cestujúcich cez gate až k lietadlu)
·Vybavenie cestujúcich po prílete (prevedenie cestujúcich z lietadla do terminálu a cez bezpečnostnú kontrolu, doručenie batožín)
·Vybavenie batožín (pripravenie batožín na odlet, kontrola transferovaných batožín, vytriedenie batožín v triediarni na príslušný let)
·Informovanie cestujúcej verejnosti o príletoch a odletoch lietadiel
·Poskytovanie služieb cestujúcim a ich batožinám v prípade obrátkového letu, tranzitu alebo transferu
·Zabezpečenie služieb pre cestujúcich vyžadujúcich si špeciálnu starostlivosť
·Poskytovanie služieb cestujúcim v prípade meškania, zrušenia letu
·Úschova batožín
·Pátranie po nedoručených batožinách, vybavovanie agendy v prípade doručenia poškodenej batožiny
·Riadenie nakladania lietadiel (load control)

Technický handling, t.j. všetky služby spojené s obsluhou lietadiel, zabezpečuje útvar „služby na ploche“ (napr. preberanie, triedenie batožín, nakladanie a vykladanie batožín, ošetrenie lietadiel podľa platných technických predpisov, zaisťovanie lietadiel pri státí na stojiskách,...)

Oddelenie všeobecného letectva zabezpečuje služby pozemnej obsluhy pre bussiness, súkromné, cargo a vládne lety. Poskytuje informácie o všetkých službách pozemnej obsluhy vykonávaných na letisku a informuje dopravcov o postupoch pri vybavovaní potrebných povolení na vstup, tranzit a odlet lietadla.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Letecká doprava SOŠ 2.9584 2367 slov
Letecká doprava 3.0061 539 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.