referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Pedosféra
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: commador
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 678
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Základné poznatky o pedosfére
Pôdotvorné činitele: materská hornina, teploty a zrážky, živé organizmy, georeliéf, podzemné a podpovrchové vody a vplyv človeka, čas. Pôda sa skladá z neživej a živej zložky. Pedológia, Pedogeografia
Pedológia: zaoberá sa štúdiom pôd.
Pedogeografia: rozšírenie pôd, vzťah pôd a ostatných zložiek krajiny, úlohu pôd v krajine. Živá : živé organizmy- edafón
Neživá: anorganická a organická časť.
Anorganická: Pevný -minerálne a horninové časti
Kvapalný -pôdna voda,
Plynový -pôdny vzduch.
Organická: Humus( rozložené časti org.)
Pôdna voda a pôdny vzduch vo voľných priestoroch- pôdnych póroch. Vlastnosti pôdy: fyzikálne( zrnitosť a štruktúra)
chemické( reakcia pôdy- zásaditá, kyslá, neutrálna a sorbčný komplex)
biologické( úrodnosť- prirodzená a kultúrna)
zrnitosť- veľkosť minerálnych a horninových častíc
Častice väčšie ako 2mm tvoria skelet a jemnozem, menšie ako 2mm íl, prachový piesok, piesok.
Podľa zrnitosti určujeme pôdne druhy. Pôdny druh je skupina konkrétnych pôd, ktoré majú približne rovnakú zrnitosť( textúru). Základné pôdne druhy: pôdy ľahké(piesočnaté)
pôdy stredne ťažké(hlinité)
pôdy ťažké(ílovité)
V horských oblastiach tvorí významnú zložku skelet. Dôležitá je aj pôdna štruktúra- schopnosť pôdnych častíc zhlukovať sa alebo rozpadávať sa na štruktúrne agregáty. Od nej závisí úrodnosť pôdy. Najvhodnejšia je drobnohrudková štruktúra. Najdôležitejšia vlastnosť pôdy je úrodnosť- schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vodu, živiny a pôdny vzduch počas celého vegetačného obdobia.

Vznik a vývin pôdy
Základná schéma
pôdotvorné činitele + pôdotvorný proces + pôdne horizonty + pôdny profil + pôdny tip
Pôdotvorné činitele podmieňujú pôdotvorný proces.
Pôdotvorný proces je súhrn fyzikálnych, chemických a biologických javov, ktoré prebiehajú v pedosfére. Pôdne horizonty- zákonite usporiadané vrstvy, odlišujú sa farbou a vlastnosťami a možno ich pozorovať na pôdnom profile. Pôdny tip- základná jednotka delenia pôd.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedosféra SOŠ 2.9747 2467 slov
Pedosféra SOŠ 2.9783 490 slov
Pedosféra GYM 2.9699 744 slov
Pedosféra 2.9582 961 slov
Pedosféra GYM 2.9308 1047 slov
Pedosféra GYM 2.9892 1011 slov
Pedosféra GYM 2.9827 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.