referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Štvrtok, 22. februára 2024
Slovensko
Dátum pridania: 06.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 805
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 15.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 25m 40s
Pomalé čítanie: 38m 30s
 

Vznik : 1.1.1993                                               
Rozloha : 49 035km2
Hlavné mesto : Bratislava
Poloha: v strednej Európe, vnútrozemský štát v strede mierneho pásma

Rovnobežky: 48˚,49˚
Poludníky: ,17˚,18,19˚,20˚,21˚,22˚

Najsevernejší bod: Oravská Polhora
Najjužnejší bod: Patince
Najzápadnejší bod: Záhorská Ves
Najvýchodnejší bod: Nová Sedlica

Najvyšší bod: Gerlachovský štít
Najnižší bod: rieka Bodrog na hranicich94 m nad morom

Dĺžka hraníc :1672 km, 75 % prirodzené hranice,( Ukrajina 98km, Maďarsko 669km)
Tvar územia: S-J- 197 km, V-Z- 429km 

POLOHA: -poloha matematickogeografická
              -poloha k oceánom a moriam – vnútrozemský štát- prieplav Rýn – Dunaj-Mohan 
                                                              - rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom,                                
              -poloha vzhľadom na nadmorskú výšku: - nížina do 300m m.n.m.  40,6 % 
                                                                                 - nízka vysočina: od 300- 750 m.n.m. 40,9% 
                                                                                 - stredná vysočina: od 750- 1 500 m.n.m. 17,6 % 
                                                                                 - vysoká vysočina: nad  1 500 m.n.m 0,9 % 
              - geopolitická – križovatka významných ciest (Jantárová cesta, Dunajská cesta) 
                                     - člen EÚ, NATO       

GEOLOGICKÝ VÝVOJ

- pestrá geologická stavba, pohorie Karpaty ( súčasť Alpsko-himalájskej sústavy- vrásnenie v druhohorách a v treťohorách)
- hlavné etapy vrásnenia Álp: 1.etapa: starohory a prvohory- niekoľkokrát zvrásnené usadené horniny, magmatická činnosť 
                                            2.etapa: koniec prvohôr,várijské vrásnenie- vznik magmatických telies granodiority, žuly- základ jadrových pohorí 
                                            3.etapa: druhohory, krieda. Alpínske vrásnenie- vrásnenie usadených hornín, vznik príkrovov,- utvára sa centrálna časť  Západných
                                                           Karpát.
- dôsledok vývoja spôsobeného viacerými fázami vrásnenia vznik- pásmovitej geologickej stavby- smer S- J, vyčleňujeme geologické pásma, ktoré sa líšia vlastnosťami, vekom hornín:

1.Čelná karpatská priehlbenina – Morava, Sliezsko- do Poľska
2.Flyšové pásmo – severozápad a sever Slovenska,pohoria: Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty, Javorníky, Babia hora, Pilsko,Čergov, Bukovské vrchy
                             - horniny: pieskovce, ílovce, zlepence
                             - využitie- stavebníctvo
3.Bradlové pásmo – oddeľuje Vonkajšie a Vnútorné Karpaty, pohoria:Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty (Vršatecké bradlá), Kysucká a Oravská vrchovina, Pieniny
                              - horniny: vápence, sliene 
                              - využitie- výroba cementu
4.Jadrové pohoria – pohoria: Malé Karpaty, Veľká a Malá Fatra, Vysoké a Nízke Tatry, Strážovské vrchy, Slovenské rudohorie, 
                              - horniny: žuly, granodiority,ruly, svory, fylity Slovenké rudohorie-rudy železa, antimónu, medi,
5.Sopečné pohoria- pohoria: Burda, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Poľana, Slanské vrchy, Vihorlat, 
                              - horniny: andezity, ryolity,bazalty, tufy, sopečné brekcie v Krupinskej planine
                              - využitie- andezity a bazalty- stavba domov a ciest
6.Neogénne kotliny - pokles v mladších treťohorách- zaliate morom- usadzovanie štrky, piesky, íly 
                                - rozklad morských organizmov-ložiská ropy-Gbely, zemného plynu- Láb 
                                -ložiská hnedého uhlia a lignitu- Kúty, Handlová, Nováky, Veľký Krtíš 
                                - ložiská soli- Solivar pri Prešove, Zbudza 
                                - íly- výroba tehál a keramických výrobkov

RELIÉF 

- pôsobenie vnútorných (endogénnych) síl
- pôsobenie vonkajších (exogénnych) síl:

Ľadovcový reliéf
:- utváral sa v štvrtohorách- ľadovcové doliny- trógy U, ľadovcové kotly- kary, plesá,morény,
Veterný reliéf :– činnosť vetra- odnášanie zvetraných čiastočiek hornín a ukladaniev nížinách, 
                                              - pieskové presypy- Záhorská nížina, Podunajská nížina, Východoslovenská nížina
Riečny reliéf: - najrozšírenejší,zarezávanie riek- doliny V, terasy, nivy, náplavové kužele tiesňavy, kaňony,- Váh – Malá Fatra, Dunajec- Pieniny,
Krasový reliéf: - Slovenský kras, Slovenský raj, Muránska planina, 
                         - krasové útvary -povrchové:krasové jamy, škrapy 
                                                 - podpovrchové: jaskyne-Domica, Driny,
Antropogénny reliéf:- činnosť človeka: spracovanie surovín- haldy, násypy,

Pôsobením exogénnych a endogénnych činiteľov- vznik rôznych reliéfu- základ geomorfologického členenia nášho územia.

- celé územia Slovenska patrí do Alpsko –himalájskej sústavy
- všetky pohoria a kotliny sú súčasťou Karpát
- z juhu slovenské Karpaty lemuje Panónska panva, ktorá zahŕňa všetky naše nížiny                                                                                                    

PANÓNSKA PANVA: Viedenská kotlina- Záhorská nížina: Chvojnícka pahorkatina, Borská nížina                                                  
                             Malá dunajská kotlina- Podunajská nížina: Podunajská rovina, Podunajská pahorkatina, Východoslovenská rovina 
                             Veľká dunajská kotlina- Východoslovenská nížina: Východoslovenská rovina, Východoslovenská pahorkatina

KARPATY: Západné: Vonkajšie: Myjavská pahorkatina, Javorníky, Oravské Beskydy, Spišská Magura, Pieniny, Levočské vrchy, Šarišská vrchovina, 
                                Vnútorné: Malé Karpaty, Považský Inovec, Veľká a Malá Fatra,Tatry 
               Východné: Vonkajšie: Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy 
                                  Vnútorné: Vihorlatské vrchy.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Galéria k článku [6]
Podobné referáty
Slovensko SOŠ 2.9052 399 slov
Slovensko SOŠ 2.9257 237 slov
Slovensko SOŠ 2.9750 3678 slov
Slovensko SOŠ 2.9359 1037 slov
Slovensko SOŠ 2.9958 280 slov
Slovensko SOŠ 2.9695 437 slov
Slovensko SOŠ 2.9507 428 slov
Slovensko SOŠ 2.9594 383 slov
Slovensko 2.9560 92 slov
Slovensko 2.9656 817 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.