referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Slovensko
Dátum pridania: 06.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 805
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 15.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 25m 40s
Pomalé čítanie: 38m 30s
 
PÔDY SLOVENSKA

- vznik pôdy- pôdotvorný proces-pôdotvorné činitele,( všetky zložky prírodného prostredia, človek )
- pôdne typy( pôdny profil ), pôdne druhy ( veľkosť čiastočiek pôdy- zrnitosť)

Pôdne typy:- rozmiestnenie- výšková zonálnosť, geologické a hydrologické pomery,

černozeme: najsuchšie, najteplejšie podnebie, spraš, Podunajská pahorkatina, Východoslovenská nížina,Košická kotlina, 
hnedozeme: bližšie k pohoriam- viac zrážok, Podunajská pahorkatina,Trenčianska kotlina,Východoslovenská nížina,Košická kotlina,
luvizeme (ilimerizované pôdy): vlhkejšie a chladnejšie podnebie, styk pohorí a nížin,
pseudogleje (oglejené pôdy): viažu sa na nepriepustné horniny,
kambizeme (hnedé lesné pôdy): najrozšírenejší pôdny typ u nás,
fluvizeme (nivné pôdy): tesná blízkosť vodných tokov, ich vlastnosti ovplyvňujú riečne sedimenty,
čiernice (lužné pôdy): ďalej od riečneho toku, záplavy neprerušujú tvorbu pôdy,
solončaky, slance: najteplejšie oblasti s veľkým výparom a prísun solí so vzínajúcou podzemnou vodou,
glejové pôdy: - záplavové územia riek vo Východoslovenskej rovine a pozdĺž Ipľa, 

- výšková zonálnosť- zákonité menenie pôdnych druhov s nadmorskou výškou, 
                                 - kambizeme, podzoly, rankre, alpínske mačinové pôdy 

- azonálne typy: nivné pôdy, rendziny (vznik na vápencoch a dolomitoch)- Slovenský kras

Pôdne druhy: - zrnitosť pôd závisí od materských hornín, 

- druhy pôd: 

- piesčité pôdy (ľahké pôdy): - vznik na pieskovcoch, zlepencoch, 
                                                   - Záhorská nížina, Podunajská a Východoslovenská nížina 
- hlinité pôdy (stredne ťažké pôdy)- Juhoslovenská kotlina, Kremnické vrchy, Podunajská a Východoslovenská nížina 
- ílovité pôdy (ťažké pôdy)-za mokra sú lepivé za sucha tvrdnú, vytvárajú pukliny, 

- najdôležitejšia vlastnosť pôdy: úrodnosť 
             
- erózia pôdy
 

RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO SLOVENSKA

- vplyv prírodných zložiek a človeka na rozšírenie rastlín a živočíchov,
- zmena podnebia- glaciálne relikty: limba, dryádka osemlístková, horec Clusiov, kamzík, svišť, tetrov,
- celé územie Slovenska patrí do oblasti listnatých a zmiešaných lesov mierneho pásma,
- s rastúcou nadmorskou výškou ubúda teplota, pribúdajú zrážky, menia sa pôdne typy
- a skracuje sa vegetačné obdobie, 

Vegetačné stupne:     

- Dub - 100 metrov nadmorskej výšky 
- Buk - 550 - 1 100 metrov nadmorskej výšky
Smrek: 1 100 – 1 600 metrov nadmorskej výšky

HRANICA LESA -1600 metrov nadmorskej výšky 
Kosodrevina 1 600 – 1 800metrov nadmorskej výšky
Alpínske lúky  nad1 800 metrov nadmorskej výšky 
- výrazná zmena zloženia lesa v nižších nadmorských výškach- vysádzanie monokultúr smrek, borovica ( Záhorská nížina,) duby nahradené agátmi,
lužné lesy: vŕby, topole, jelše, bresty 

Živočíšstvo: 

- stepí:
jarabica, bažant, králik, hraboš, drop,
listnatých lesov: diviak, srnec, líška, 
ihličnatých lesov: diviak, jeleň, tetrov,
vysokohorských polôh: kamzík, svišť,
vôd, močiarov a ich brehov: pstruh, kapor, ropucha, skokan, volavka

Ochrana prírody a krajiny:  

- Zákon o ochrane prírody a krajiny(1.1. 1995)

- 9 národných parkov: Tatranský NP, Pieninský NP, NP Nízke Tatry, NP Slovenský raj, NP Malá Fatra, NP Poloniny, NP Muránska planina, NP Slovenský kras, NP Veľká Fatra

- chránené krajinné oblasti (14), - Malé Karpaty, Poľana, Dunajské luhy 
- národné prírodné rezervácie (372), 
- národné prírodné pamiatky (60),
- prírodné pamiatky (228)
- chránené prírodné areály (182)
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Galéria k článku [6]
Podobné referáty
Slovensko SOŠ 2.9052 399 slov
Slovensko SOŠ 2.9257 237 slov
Slovensko SOŠ 2.9750 3678 slov
Slovensko SOŠ 2.9359 1037 slov
Slovensko SOŠ 2.9958 280 slov
Slovensko SOŠ 2.9695 437 slov
Slovensko SOŠ 2.9507 428 slov
Slovensko SOŠ 2.9594 383 slov
Slovensko 2.9560 92 slov
Slovensko 2.9656 817 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.