referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Slovensko
Dátum pridania: 06.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 805
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 15.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 25m 40s
Pomalé čítanie: 38m 30s
 
Vývoj a štruktúra hospodárstva Slovenska

-súčasná hospodárska štruktúra Slovenska je výsledkom dlhého vývoja
- za Rakúsko- Uhorska vzniklo na Slovensku len niekoľko manufaktúr: výroba bavlnených látokv šaštíne, manufaktúra na výrobu majoliky v holíči, kartúnka v Bernolákove,
-napriek tomu významné postavenie Slovenska v rámci uhorského priemyslu: ¾ hutníckej a chemickej výroby, takmer celá výroba papiera v Uhorsku,
-vznik Československa( 1918)- Slovensko menej rozvinutá časť republiky, oživenie pred 2.svetovou vojnou strojársky priemysel: Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica,
- 2.svetová vojna- veľké škody v hospodárstve Slovenska
-1948- znárodnenie priemyslu, bankovníctva, poľnohospodárstva formou jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov,
- plánované hospodárstvo- päťročnice, spolupráca s ostatnými socialistickými krajinami- RVHP
- budovanie hutníckych a strojárskych( zbrojárska výroba) závodov , chemických a stavebných materiálov- vytvorenie nepriaznivej odvetvovej štruktúry priemyslu- prevaha polotovarov, zhoršenie kvality životného prostredia,
- spoločný znak výrobkov všetkých socialistických krajín- nižšia technická úroveň, kvalita a tým aj menšia možnosť konkurovať na trhoch mimo RVHP,
- 1989-rozpad socialistickej sústavy,- zavádzanie trhového hospodárstva, reštrukturalizácia slovenského hospodárstva,
- rok 2000- najviac sa na tvorbe hrubého domáceho produktu podieľal priemysel-( 26.3%), obchod ( 15,1%), doprava a telekomunikácie-( 10,2%),poľnohospodárstvo( 4,1%), stavebníctvo ( 4,8%),
- rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, najlepšie hospodárske ukazovatele Bratislava, Košice, stredné Považie, slabá industrializácia v juhoslovenskej kotline, niektoré oblasti východného Slovenska

Priemysel

- rozvoj priemyselnej výroby - začiatok 19.storočia,rozvoj ťažobného priemyslu- železiarstvo, drevársky, textilný, sklársky, papiernický priemysel, nížinaté oblasť spracovávanie poľnohospodárskych produktov- mlyny, cukrovary, pivovary,
- koniec 19.storočia rozvoj chemického priemyslu -rafinéria ropy Apollo, rozvoj železničnej dopravy- vznik opravárenských závodov- železničná opravárenská dielňa vo Vrútkach,
- vznik ČSR- využívanie Slovenska na produkciu surovín a poľnohospodárskych produktov,
- po 2.svetovej vojne rozvoj- ťažkého strojárstva, hutníctva, chemickej výroby a stavebníctva,
-1989- rozvoj trhového hospodárstva- privatizácia, zmena výrobných programov, veľa podnikov zaniklo,
- odvetvová štruktúra priemyslu na Slovensku:

Strojársky

- široký sortiment výrobkov, rozmiestnený rovnomerne, najviac stredné Považie (Trenčín, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Žilina, Martin),
- významné odvetvie dopravné strojárstvo- výroba automobilov a ich súčiastok Bratislava, Trnava, Priemyselný park Záhorie, Žilina (Kia),
- motocykle Považská Bystrica, riečne lode- Komárno,
- výroba a opravovne vagónov: Poprad, Vrútky, Trnava,
- elektrotechnický priemysel: Liptovský Hrádok, Stropkov, Vráble, Nižná na Orave, Matejovce pri Poprade, Zlaté Moravce, Nové Zámky,
- výroba zdravotníckej techniky: Stará Turá, Piešťany, výroba armatúr: Myjava,
- výroba železničných konštrukcií Brezno, výroba poľnohospodárskych strojov: Snina,

Hutnícky

- tradície od stredoveku, U.S. Steel Košice: spracúva železnú rudu z Ukrajiny, uhlie z Ostravy, vápenec zo Slovenského krasu, železiarne v Podbrezovej, drôtovňa Hlohovec,
- hutníctvo farebných kovov: hliníkareň Žiar nad Hronom, (bauxit z Maďarska), Kovohuty Krompachy (elektrolytická meď a mangán), niklová huť v Seredi (ruda z Albánska) - zrušená

Priemysel palív a energetiky:

- obmedzené zdroje, ťažba hnedého uhlia a lignitu v oblasti Hornej Nitry ťažba ropy a zemného plynu na Záhorí- nepostačuje, tepelné elektráne Zemianske Kostoľany a Vojany,
- prevažná časť výrob jadrové (Jaslovské Bohunice, Mochovce) a vodné elektrárne, (Váh -19Nosice, Madunice, Sĺňava ),vodná elektráreň Gabčíkovo,

Chemický a gumárenský priemysel:

- dovoz surovín, Bratislava- Slovnaft, Istrochem, Šaľa- Duslo, Nováky, Smolenice (farby),
- výroba plastov a syntetických vlákien: Senica, Svit, Strážske, Humenné, Nitra, Žilina,
- Gumárenská výroba: Púchov, Bratislava, Dolné Vestenice,

Farmaceutický priemysel: Hlohovec, Nitra, Šarišské Michaľany,

Potravinársky priemysel: rovnomerne rozmiestnený, súvisí to so spotrebou, mlyny, pekárne, cukrovary, konzervárne, pivovary, Nitra, Sereď, Trnava, Levice, Šurany,

Textilný a odevný priemysel:

- bavlnárstvo a hodvábnictvo: Ružomberok, Levice, Bratislava, Liptovský Mikuláš,
- vlnárstvo: Žilina,
- spracovanie ľanu: Kežmarok,
- pletiarstvo: Vrbové, Bratislava, Svit,
- odevné závody: Trenčín, Prešov, Púchov,

Kožiarsky a obuvnícky priemysel: výroba koží: Liptovský Mikuláš, obuv: Partizánske, Bardejov, Bánovce nad Bebravou,

Výroba stavebných materiálov: cementárne: Rohožník, Horné Sŕnie, Lietavská Lúčka, Varín, Bystré, Turňa nad Bodvou,

- výroba stavebnej keramiky: Lučenec, Michalovce,
- magnezitové závody: Lovinobaňa, Jelšava, Ľubeník,

Sklársky priemysel: úžitkové sklo: Katarínska huta, Zlatno, Lednické Rovné, Poltár, 
                              obalové sklo: Nemšová, laboratórne sklo : Bratislava

Drevospracujúci a celulózovo-papiernický priemysel:

- spracúva drevo našich lesov: Zvolen (Bučina), Banská Bystrica (Smrečina),Krásno nad Kysucou, Turany,
- nábytkárske závody: Bratislava, Trnava, Topoľčany, Spišská Nová Ves, Lučenec, Pravno,
- celulózka a papierne: Ružomberok, Žilina, Štúrovo, Pravenec

Polygrafický priemysel: vydávanie novín, časopisov, kníh, Bratislava, Trnava, Martin, Košice, Prešov, Nitra,

Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

- vplyv prírodných podmienok na ich rozvoj, do obdobia rozmachu priemyslu základ hospodárstva v Rakúsko- Uhorsku,
- na začiatku 20.storočia 3/5 obyvateľstva sa živili poľnohospodárskou výrobou, horské oblasti nezabezpečovali obživu obyvateľstva- vysťahovalectvo,
- 1919 zákon o pozemkovej reforme- zabratie pôdy nad 50 ha,
- 1949- plán združstevňovania poľnohospodárskej výroby. Odovzdávanie pôdy, techniky a zvierat družstvám a štátnym majetkom,
- zlučovanie družstiev do aglomerovaných družstiev so spoločným vedením, strojovým parkom
- mechanizácia a intenzifikácia- zvýšenie hektárových výnosov,( 3x viac ako pred 2.sv. voj.)
- pokles pracovníkov poľnohospodárstve, naša republika sebestačná vo výrobe potravín
- dopestovaných v miernom pásme,
- 1989- rozpad družstiev, (pôda a majetok družstva sa rozdelili členom družstva, prinavrátenie pôdy pôvodným majiteľom,)
- štát dotáciami napomáha poľnohospodárom( ich výška podlieha zmluvám s EÚ),
- poľnohospodárstvo zamestnáva 5 % pracujúcich a podieľa sa 4% na tvorbe HDP,
- postupný úbytok ornej pôdy- prechod do kategórie zastavaných plôch- zákony na ochranu poľnohospodárskej ornej pôdy,
- v súčasnosti 50% rozlohy Slovenska sa poľnohospodársky využíva, orná pôda:1,5 ha
- prímestské poľnohospodárske zóny: Košice, Bratislava( pestovanie ovocia, zeleniny, kvetov)
- vinohradnícke oblasti: Malé Karpaty, Zemplínska vrchovina, Slanské vrchy, podunajská pahorkatina,
- pestovanie chmeľu: okolie Nového mesta nad Váhom, Trenčín, Topoľčany,
- osevné plochy: pšenica, raž, jačmeň, ovos- 56%,krmoviny, ďatelina, lucern-: 20%, technické plodiny- 13,5%, zemiaky-2%, zelenina-3%,
- živočíšna výroba: sústredená do veľkovýkrmní, chov hvädzieho dobytku, ošípaných, oviec, hydiny
- poľnohospodárske výrobné oblasti:

a) kukuričná- nížiny do 200m n.m.
b) repárska- územia od 200-300m n.m.
c) zemiakarská- vrchoviny a kotliny do 400m n.m
d) zemiakarsko- ovsená- oblasti od 500do 600m n.m.
e) horská- oblasti nad 600m n.m.- lúky a pasienky

Lesné hospodárstvo: - lesy zaberajú 40% z celkovej rozlohy Slovenska ( 43 % štátne lesy),ročná ťažba 5,7 mil.m3 dreva, najvyhľadávanejšie dreviny: smrek, dub, buk, suroviny pre drevospracujúci priemysel,

Vodné hospodárstvo: - zabezpečuje zdroje priemyselnej vody, pitnú vodu, obhospodaruje vodné nádrže, a riečne toky, čistenie odpadových vôd,
                                - najvýznamnejšie vodné diela na Dunaji (Gabčíkovo), na Váhu.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |   6  |  7    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [6]
Podobné referáty
Slovensko SOŠ 2.9052 399 slov
Slovensko SOŠ 2.9257 237 slov
Slovensko SOŠ 2.9750 3678 slov
Slovensko SOŠ 2.9359 1037 slov
Slovensko SOŠ 2.9958 280 slov
Slovensko SOŠ 2.9695 437 slov
Slovensko SOŠ 2.9507 428 slov
Slovensko SOŠ 2.9594 383 slov
Slovensko 2.9560 92 slov
Slovensko 2.9656 817 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.