referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Slovensko
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Sklico
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 817
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Vznik SR sa pripisuje dátumu 1.1 roku 1993, kedy Ústava SR z roku 1992 úplne nadobudla účinnosť. Ústava vychádzala z republikánskej parlamentnej vládnej formy, z demokratického vzťahu štátu a občana vyjadreného v právach a slobodách a ich ochrane. Slovensku republiku charakterizuje ako zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý nie je spätý s nijakou ideológiou ani náboženstvom. Ústava SR vychádza z nedotknuteľnosti a univerzálneho charakteru prirodzených ľudských práv, čo znamená, že pravá sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné a nie sú nanútené štátom. Štátna moc pochádza od občanov, tí ju môžu vykonávať prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo. Slovenská republika ma rozlohu 49 035 km2. Počet obyvateľov je 5 398 657.

Poloha

Nevýhodu vnútrozemského štátu zmierňuje rieka Dunaj, spája nás s Čiernym a prostredníctvom kanálov aj so Severným morom. Najbližšie k nám je Jadranské more (350 km), Baltské more (520 km), Čierne more (678 km), Severné more (791 km). Slovensko sa nachádza na prechode medzi oceánskym a kontinentálnym podnebím mierneho pásma. Slovensko zaberá časť karpatského oblúka a na vymedzenie jeho polohy je veľmi dôležité umiestnenie:

1. Alpy - juhozápad od Slovenska
2. Česká vysočina - západ a severozápad od Slovenska
3. Stredoeurópska nížina - sever od západných Karpát
4. Panónska panva - juh od Západných Karpát

Naším územím prechádza hlavné európske rozvodie, väčšina riek u nás iba pramení.

Slovensko oddávna ležalo na križovatke dopravných ciest medzi Baltským a Jadranským a medzi Severným a Čiernym morom.

Slovensko susedí s piatimi štátmi: Rakúsko (107 km), Maďarsko (678 km), Ukrajina (98 km), Poľsko (597 km), Česko (240 km). Väčšinu hraníc tvoria prirodzené hranice (rieky, pohoria). Výnimkou sú hranice s Maďarskom a Ukrajinou.

Najnižší bod územia - rieka Bodrog preteká do Maďarska (94 m.n.m.)
Najvyšší bod územia - vrchol Gerlachovského štítu (2 655 m.n.m.).

Povrch

Povrch SR je rozmanitý. Tvoria ho nížiny (Podunajská, Záhorská, Východoslovenská), pohoria (Malé, Veľké, Biele Karpaty, Malá, Veľká Fatra, Vysoké, Nízke Tatry, Poľana, Slovenské rudohorie), kotliny (Juhoslovenská, Žilinská, Podtatranská, Popradská).

Podnebie a počasie

Vzdialenosť od mora spôsobuje, že podnebie u nás má prechodný ráz medzi oceánskym a kontinentálnym podnebím. Na západe Slovenska majú väčší vplyv oceánske a na východe kontinentálne vzduchové hmoty. Podnebie Slovenska najviac ovplyvňuje nadmorská výška (podnebné oblasti: teplá, mierne teplá chladná), menej orientácia strání voči svetovým stranám (náveterná, záveterná a členitosť povrchu (dná kotlín, stráne, a i ).

Počasie sa vyznačuje veľkou premenlivosťou. Pozdĺž polárneho frontu putujú cez naše územie od západu na východ cyklóny a anticyklóny. Ich prechod sa prejavuje rozdielnym počasím. Pri cyklonálnych situáciách je oblačné počasie s výdatnými zrážkami, Cyklonálny ráz počasia u nás prevažuje v zime a na jar. Pri anticyklonálnej situácii býva jasné, slnečné počasie, vysoké teploty v lete, silné mrazy v zime. Typické počasie (teplé a suché) je na jeseň počas tzv. babieho leta. Významný činiteľ, ktorého vplyv sa prejavuje na zmenách teploty, zrážok, slnečného žiarenia, veternosti, je nadmorská výška.

Priemysel

Priemysel je hlavnou zložkou národného hospodárstva Slovenskej republiky. Na tvorbe národného dôchodku sa podieľa jednou tretinou. Koncom 19. storočia sa začal rozmáhať aj chemický priemysel. V Bratislave, kde sa zabezpečoval dovoz surovín po Dunaji, vznikla rafinéria ropy (Apollo) a výroba dynamitu. Zavádzanie strojov do výroby a silný rozvoj železničnej dopravy podmienili vznik strojárskych opravárenských podnikov. Najväčším z nich bola železničná opravárenská dielňa vo Vrútkach. Pred vznikom ČSR bolo Slovensko (nerátajúc hlavné mesto Budapešť) najpriemyselnejšou oblasťou Uhorska.

Odvetvia priemyslu

V SR sú zastúpené tieto odvetvia priemyslu: potravinársky, textilný, obuvnícky, chemický, hutnícky, strojársky, energetický, kožiarsky, sklársky, drevospracujúci.

Poľnohospodárstvo

V SR sa pestujú tieto poľnohospodárske plodiny: kukurica, cukrová repa, slnečnica, raž, pšenica, jačmeň, zemiaky, ovocie, zelenina, vinič a i.
Chovajú sa tu ošípané, hovädzí dobytok, hydina, ovce.

Rieky a vodné priehrady

Slovenskou republikou pretekajú tieto rieky: Dunaj, Hornád, Hron, Váh, Ipeľ, Orava, Bodrog, Kysuca a i. Váh je najdlhšia a Dunaj najvodnatejšia rieka. Medzi najznámejšie priehrady patrí Liptovská Mara, Zemplínska Šírava, Oravská priehrada.

 
Podobné referáty
Slovensko SOŠ 2.9052 399 slov
Slovensko SOŠ 2.9257 237 slov
Slovensko SOŠ 2.9750 3678 slov
Slovensko SOŠ 2.9359 1037 slov
Slovensko SOŠ 2.9958 280 slov
Slovensko SOŠ 2.9695 437 slov
Slovensko SOŠ 2.9507 428 slov
Slovensko SOŠ 2.9594 383 slov
Slovensko 2.9560 92 slov
Slovensko GYM 2.9429 4805 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.