referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Znečistenie ovzdušia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ed.hunter
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 696
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
V posledných rokoch pod vplyvom veľmi zložitých, synergicky pôsobiacich klimatických a antropogénnych faktorov došlo k mohutnému ovplyvneniu životného prostredia na celej Zemi, Daň, ktorú ľudstvo platí za vysoký stupeň civilizácie a industrializácie sa neustále zvyšuje, Celkove prevažujú vplyvy negatívne, postihujúce krajinu a prírodu určitého územia, ako aj globálne postihujúce celú biosféru.

Ovzdušie tvorí podstatnú súčasť životného prostredia. Jeho kvalita sa v dôsledku exhalácií
spalín a úletov lokálne veľmi mení, zhoršuje, čo pociťujú nielen ľudia, ale aj okolité postihnuté ekosystémy. Medzi spalinami, úletmi a produktmi rôznych chemických reakcií sú zvlášť významné tie, ktoré už samotné, alebo po dodatočných chemických reakciách so vzdušným kyslíkom a vlhkosťou majú charakter kyselín.

Regionálne znečistenie ovzdušia postihuje celé veľké oblasti, ako je napr. stredná a západná Európa. Od roku 1950 regionálne znečistenie ovzdušia v Európe narastalo paralelne s emisiami škodlivín z energetiky, priemyslu, vykurovania a dopravy Negatívne sa pritom uplatnila výstavba vysokých komínov, ktoré predlžovali dobu zotrvania exhalátov v ovzduší, V tomto veľkom regióne, silne ovplyvnenom rozvinutým priemyslom, predstavujú hlavné problémy predovšetkým zlúčeniny síry a dusíka a v súvislosti s tým kyslé dažde a acidifikácia (okysľovanie) celého prostredia, Následkom nekontrolovaného vývoja emisií bol rast kyslosti zrážkových vôd, Kyslé zrážky a ozón predstavujú v súčasnosti v Európe hlavné stresové faktory lesných aj poľných ekosystémov.
V atmosfére sa síra a dusík zmenia na kyslé zlúčeniny, ako sú kyselina sírová a dusičná.
Zlúčeniny síry sú spolu so zlúčeninami dusíka hlavným pôvodcom acidifikácie. Ako súčasti
plynov môžu tieto zlúčeniny existovať suché, mokré (v snehu a daždi) alebo kondenzované
(v hmle alebo rose) a spôsobovať acidifikáciu pôdy, vody a ovzdušia. Acidifikácia pôdy môže
viesť k poškodeniu lesov. Hranica poškodenia ihličnatých stromov sa udáva 0,05 mg/m3
Dnešné koncentrácie S02 sú v Európe dosť blízko hranici poškodenia lesných porastov. Zvlášť citlivé sú voči účinkom exhalácii najvyššie polohy, pretože stromy tu aj bez oxidu siričitého tvrdo bojujú o život s drsným podnebím, námrazami, vetrom, mrazom a v poslednej dobe i s turistickým ruchom.

Acidifikácia vodného prostredia môže spôsobiť vážne škody v živote vegetačných a živočíš-
nych druhov. Kvalita vody je zhoršovaná zanášaním škodlivých látok z ovzdušia do pôdy
a vody.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Znečistenie ovzdušia SOŠ 2.9953 1794 slov
Znečistenie ovzdušia SOŠ 3.3212 508 slov
Znečistenie ovzdušia SOŠ 2.9872 546 slov
Znečistenie ovzdušia 2.9660 1740 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.