referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloš
Sobota, 23. januára 2021
Pôdy Slovenska
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 310
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 0.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 30s
Pomalé čítanie: 2m 15s
 
- vznik pôdy- pôdotvorný proces-pôdotvorné činitele, (všetky zložky prírodného prostredia, človek)
- pôdne typy (pôdny profil), pôdne druhy (veľkosť čiastočiek pôdy- zrnitosť)

Pôdne typy:

-rozmiestnenie- výšková zonálnosť, geologické a hydrologické pomery,
-černozeme: najsuchšie, najteplejšie podnebie, spraš, Podunajská pahorkatina, Východoslovenská nížina,Košická kotlina,
-hnedozeme: bližšie k pohoriam- viac zrážok, Podunajská pahorkatina,Trenčianska kotlina,Východoslovenská nížina,Košická kotlina,
-luvizeme (ilimerizované pôdy): vlhkejšie a chladnejšie podnebie, styk pohorí a nížin,
-pseudogleje (oglejené pôdy): viažu sa na nepriepustné horniny,
-kambizeme (hnedé lesné pôdy): najrozšírenejší pôdny typ u nás,
-fluvizeme (nivné pôdy): tesná blízkosť vodných tokov, ich vlastnosti ovplyvňujú riečne sedimenty,
-čiernice (lužné pôdy): ďalej od riečneho toku, záplavy neprerušujú tvorbu pôdy,

-solončaky, slance: najteplejšie oblasti s veľkým výparom a prísun solí so vzínajúcou podzemnou vodou,
-glejové pôdy: - záplavové územia riek vo Východoslovenskej rovine a pozdĺž Ipľa,

- výšková zonálnosť- zákonité menenie pôdnych druhov s nadmorskou výškou,
- kambizeme, podzoly, rankre, alpínske mačinové pôdy
- azonálne typy: nivné pôdy, rendziny (vznik na vápencoch a dolomitoch)- Slovenský kras

Pôdne druhy:

- zrnitosť pôd závisí od materských hornín,
- druhy pôd:

- piesčité pôdy (ľahké pôdy):

- vznik na pieskovcoch, zlepencoch,
- Záhorská nížina, Podunajská a Východoslovenská nížina
- hlinité pôdy (stredne ťažké pôdy) - Juhoslovenská kotlina, Kremnické vrchy

Podunajská a Východoslovenská nížina

- ílovité pôdy (ťažké pôdy)-za mokra sú lepivé za sucha tvrdnú, vytvárajú pukliny,
- najdôležitejšia vlastnosť pôdy: úrodnosť
- erózia pôdy
 
Podobné referáty
Pôdy Slovenska GYM 2.9324 438 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.