referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Pedosféra
Dátum pridania: 22.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Misqa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 047
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 

Pedosféra je samostatný prírodný útvar, ktorý vznikol premenou vrchnej časti litosféry, pôsobením organizmov, slnka, vzduchu, vody.

Pôda – ľubovolný trojrozmerný výrez s pedosféry od jej povrchu až po materskú horninu
Pre vznik pôd je dôložité: materská hornina, podnebie, činnosť organizmov, človeka, vody. Dôležitú úlohu zohráva čas.
Význam pôdy – základný výrobný prostriedok v poľnohospodárstve a lesníctve.
Zadržiava zrážkovú vodu, vytvára zásoby podzemnej vody s vegetačným krytom, regeneruje ovzdušie. Správnym spôsobom hospodárenia sa môžu dobré vlastnosti pôdy, ktoré vznikali a vyvíjali sa po tisícročia, udržovať a zlepšovať. Neuváženými zásahmi ich môže človek ľahko poškodiť alebo zničiť.

Zloženie pôdy: má neživú a živú zložku.

 • A) neživá zložka sa delí na organickú a anorganickú časť
  anorganická časť - má podiel pevný, kvapalný a plynný
  pevné zložky pochádzajú z materskej horniny :
  podľa veľkosti sa vyčleňujú pôdne druhy:
  skelet – častice väčšie ako 2 mm
  jemnozem – častice menšie ako 2 mm
  podľa zrnitosti sú tri druhy pôd:
  pôdy ťažké – ílovité – ťažko sa obrábajú, ale prepúšťajú vodu
  pôdy stredne ťažké – hlinité – sú najúrodnejšie
  pôdy ľahké – piesočnaté - ľahko sa obrábajú, ľahko prepúšťajú vodu
  organická časť – humus - vzniká premenou odumretých častíc rastlín a živočíchov
 • B) živá zložka pôdy – koreňový systém a pôdné organizmi ( červy, plesne, huby, hlodavce, baktérie......)

Vlastnosti pôdy :

 • a) fyzikálna vlastnosť – schopnosť pôdnej hmoty zhlukovať sa alebo sa rozpadávať na štrukturálne agregáty. Najcennejšia je drobnohrudková štruktúra.
 • b) chemická vlastnosť – hlavným ukazovaťeľom je reakcia pôdy. Reakcia pôdy určuje obsah vodíkových iónov v pôdnom roztoku (kyslá, zásaditá a neutrálna pôda) dôležitú úlohu majú koloidné častice – chránia rastlinné živiny pred vyplavením pôdou.
  dôležité živiny: K, Ca, N, F, Mg, S
  Najcennejšia vlastnosť pôdy je úrodnosť – schopnosť pôdy poskytovať rastlinám živiny vodu, vzduch počas celej vegetácie, môže byť prirodzená (bez zásahu človeka) alebo kultúrna.
  Pôdne činiteľe a procesy
  Pôdotvorné činiteľe – všetko čo pôsobí na vznik, vývoj, vlastnostné rozšírenie pôdy
  Pôdotvorný proces – súhrn fyzikálnych, chemických a biologických javov, ktoré prebiehajú v pôdnej hmote.
  Pôdne horizonty – vrstvy odlišujúce sa farbou vlastnosťami a sú usporiadané v pôdnom profile
  Pôdny typ – veľká skupina pôd, ktorá vznikla pôsobením približne rovnakých pôdotvorných činiteľov.
  Zákonitosti rozšírenia pôd na Zemi:
  Pôdne typy Zeme sa menia s geografickou šírkou od rovníka k pólu a s nadmorskou výškou od úpätí k vrcholom.
  Geografické zonálnosti: horizontálna a vertikálna
  Horizontálna: rozsiahle územia mimo pohorí. Je to zákonité rozčlenenie pedosféry priestorovou zmenou makroklimatických podmienok.
  Vertikálna: v pohoriach a v horských sústavach. Je to zákonité rozčlenenie pedosféry vplyvom priestorovej zmeny klimatických činiteľov.
  Výnimku tvoria zóny nivné, ktoré sa vyskytujú pozdĺž vodných tokov vo všetkých pásmach- sú azonálne.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedosféra SOŠ 2.9599 960 slov
Pedosféra SOŠ 2.9747 2467 slov
Pedosféra SOŠ 2.9783 490 slov
Pedosféra GYM 2.9699 744 slov
Pedosféra 2.9582 961 slov
Pedosféra GYM 2.9892 1011 slov
Pedosféra GYM 2.9827 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.