referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Štát
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 814
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

= združenie osôb žijúcich na vymedzenej časti zemského povrchu, právne organizované a združené tak, sa mu mohlo vládnuť
- 4 atribúty: - územie, obyvateľstvo, moc, suverenita

MOC: realizuje sa pôsobením zákonodarných a výkonných orgánov
SUVERENITA: schopnosť štátu prijímať nezávislé rozhodnutie

→možnosť vzniku št. v súčasnosti:

1) vyhlásenie samostatnosti dovtedajšieho závislého územia
2) vyhlásenie samostatnosti na časti územia už existujúceho štátu (pričom pôvod štátu ostáva zachovaný) napr. Eritrea, Etiopia
3) rozpad pôvodného štátu na viacero samostatných – Juhoslávia, ČSR
4) spojenie 2 alebo viac celkov do 1 samostatného štátu → Nemecko

- podľa formy vlády delíme štát

- REPUBLIKA – prevládajú (145)
- MONARCHIA – (45)

Republika:

1. parlamentná

- ČESKO, GRÉCKO, RAKÚSKO, SLOVENSKO
- hlavné postavenie má parlament (zákonodarnú a výkonnú funkciu)
- prezident = reprezentačné postavenie

2. prezidentská 

- USA, BRAZÍLIA, MEXIKO, ARGENTÍNA, CYPRUS
- zákonodárna a výknodárna moc sú nezávislé, priamo volené
- prezidentská forma vlády, silný prezident

3. parlamentno – prezidentská

- vláda je závislá na dôvere parlamentu
- posilnené postavenie prezidenta, ktorý určuje polit.úniu štátu
- FRANCÚZSKO, POĽSKO, RUSKO, FILIPÍNY, GRUZÍNSKO

Monarchie: (45)

1. konštitučná 

- základnú moc má parlament, politickú úniu určuje vláda na čele s predsedom
- králi majú len reprezentatívnu funkciu
- JAPONSKO, ŠVÉDSKO, VB, štáty Commonweltu

2. absolutistická 

- hlava štátu má neobmedzenú moc
- OMÁN, SAUDSKÁ ARÁBIA, SPOJENÉ ARAB.EMIRÁTY

- 2 formy:

a) štáty so systémom národnej jednoty 

- všetky sú zjednotené okolo 1 straníckej politickej línie
- KUBA, ČÍNA, LAOS, VIETNAM (republiky), BRUNEJ (monarchie)

b) štáty pod vojenskou správou – po úspešnom vojenskom prevrate

- na čele stojí vojenská vláda = chunta
- CHILE, NIGER, MYANMAR

- podľa štátnoprávneho usporiadania poznáme štáty:

1) UNITÁRNE štáty:

- prevládajú
- je charakterizovaný jednotnou sústavou najvyšších orgánov štátu
- kompetencie nižších orgánov sú odvodené od ústredných

2) ZLOŽENÉ štáty:

- sú zložené z viacerých členských subjektov, ktoré združujú spoločné najvyššie orgány

- počet nezávislých štátov: okolo 191

- závislé územia: 3 typy:

- pridružené štáty – plná autonómia, štát ich kontroluje, (VB) ost. Man, (VB) Normanské ost., (USA) Portoriko
- kolónia – Ostrov Svätej Heleny (VB), Gibraltár (VB), Falklandy (VB)
- záhorské územia – majú zastúpenie v parlamente štátu, ktorý ich spravuje - Nová Kaledónia (Fr.), Grónsko (Dán.)

Základy politickej geografie

- výsledkom dlhodobého historického vývoja je súčasný stav politiky – historické situácie vo svete
- Situácia nie je stála → podlieha zmenám (na svete je 192 nezávislých štátov) → základným hľadiskom pri posudzovaní ich postavenia je otázka:

FORMY ŠTÁTU (= politický systém)

= spôsob organizácie štátnej moci a režim jej fungovania
- demokratický štát →znaky demokracie – vláda ľudu založená na ústave
- legálna existencia opozície
- spoluúčasť všetkých občanov na polit. rozhodovaní
- deľba moci: zákonodarná, výkonná a súdna
- najznámejšou demokratickou formou štátu = parlamentná demokracia
→ zákonodarná moc = parlament, VB, USA, KANADA
- nedemokratický → diktatúra – najmä v rozvojových krajinách, po vojenskom prevrate (na čele stojí (autokratický štát) vojenská vládna diktatúra - SUDÁN, MYANMAR

- podľa územnej organizácie štátu a podľa vzťahov medzi štátmi a jeho usporiadaním = podľa štátno - právneho usporiadania štáty delime: 

1. unitárne 

- majú jednotnú sústavu najvyšších orgánov, štátnej moci, jednotnú ústavu
- ČESKO, FÍNSKO, MAĎARSKO,..

2. zložené 

- federácie, spolkové krajiny – členské federácie vykonávajú na svojom území štátnu moc a správu, s výnimkou niektorých kompetencií, ktoré prislúchajú federálnym orgánom (zahraničná politika, obrana, menové a colné záležitosti, daňová a sociálna politika)
- ŠVAJČIARSKO, NEMECKO, USA

- Štátne hranice – v súčasnosti prevažne línie, -prírodné (rieky, pohoria, pobrežia) a umelé
- pobrežné vody (teritoriálne) = pásmo mora, ktorý prilieha pobrežiu, tvorí súčasť jeho štátneho územia (do 12 nám.míľ)
- priľahlé pásmo (do 24 námorných míľ) 1 míľa = 1, 852

Klasifikácia štátu podľa hospodárskeho rozvoja:

- vychádza sa z:

-hodnoty HDP
-podielu na celosvetovom hospodárskom objeme
-dynamika politiky
-podiel ekonomicky aktívnych ľudí zamestnaných v terciárnej sfére

- najvyspelejšie štáty sveta s trhovým hospodárstvom - USA, KANADA, JAPONSKO, AUSTRÁLIA, N.ZÉLAND, IZRAEL, štáty EÚ
- stredne rozvinuté štáty - - KÓREJ.rep., TAIWAN, MALAJZIA, CHILE, VENEZUELA + postkomunistické štáty
- rozvojové (málo rozvinuté krajiny) - - až 55% obyvateľov sveta, štáty Afriky, Ázie, Južnej Ameriky

 
Podobné referáty
Štát SOŠ 2.9569 948 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.