referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Severná Európa
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 223
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Patria sem: ISLAND, NÓRSKO, ŠVÉDSKO, DÁNSKO, FÍNSKO, 3 pobaltské republiky: LITVA, LOTYŠSKO, ESTÓNSKO

Povrch:

Väčšinu povrchu zaberajú vysočiny, výrazne ovplyvnené pevninovým ľadovcom (fjordy – Nórsko), mnoho jazier (napr. vo Fínsku, Švédsku). Roviny prevládajú v južnom Švédsku, vo Fínsku, Dánsku a v pobaltských štátoch. Pobrežie je členité –nórske fjordy (ľadovcové doliny), ktoré nezamŕzajú, najväčšie Sognefjord, Hardangerfjord.

Podnebie:

-v západnej časti oblasti je prímorské s priaznivým vplyvom teplého Golfského (Severoatlantického) prúdu, preto Z pobrežie v zime nezamŕza. V časť Nórska, Švédska a Fínska ovplyvňuje pevninové podnebie (vrchy), pobaltské štáty majú mierne podnebie.

Vodstvo:

- Rieky sú prevažne krátke, ale majú dostatok vody, slúžia na výrobu elek.energie.
- Veľa jazier (najviac Fínsko- okolo 60 000), vo Fínsku a v pobaltských štátoch: močariská
- Island = geotermálna energia→ vykurovanie bytov, skleníkov,...
- Ľadovce: Island, Grónsko

Rastlinstvo, živočíšstvo:

- rozsiahle plochy = tajga (ihličnaté lesy), soby, kožušinová zver, ...

Obyvateľstvo:

- tvoria ho germánske, ugrofínske a baltské národy. Rozmiestnenie obyvateľstva je veľmi nerovnomerné – najhustejšie sú zaľudnené pobrežné oblasti na juhu, najviac obyv.žije v hlavných mestách štátov, na Yutskom polostrove najmä na východe.

Hospodárstvo:

- využíva nerastné a lesné bohatstvo, vodnú energiu a výhodnú prímorskú polohu.

- Ner.bohatstvo: Švédsko: železná ruda, Nórsko: ropa, zemný plyn, Dánsko: ropa, z.plyn, Fínsko: drevo, farebné kovy, Island: termálna voda
- Priemysel: dôležité odvetvie hospodárstva, vyspelý strojárenská, hutnícky, chemický i potravinársky priemysel.
- Poľnohospodárstvo: je zamerané najmä na živočíšnu výrobu- chov hov. dobytka, ovce, soby. V rastlinnej výr.prevládajú krmoviny, obilniny, zemiaky. Dôležitý je rybolov a spracovanie rýb.
- Dáni= kvalitné poľnohospodárstvo, na prvých miestach v Európe
- Severné more je rozdelené na sektory

ISLAND

- ostrovný štát, republika, hlavné mesto: REJKJAVÍK
- ostrov má sopečný pôvod a stále činné sopky, gejzíry a horúce pramene, ktoré sa využívajú na vykurovanie domov a skleníkov
- povrch tvorí zaľadnená náhorná plošina
- väčšina obyvateľov sa venuje rybolovu a spracovaniu rýb (3. miesto v Európe), pestujú sa tu: zemiaky, krmoviny, rozšírený je aj chov dobytka a ovcí.
- v poslednej dobe orientovanosť na hutníctvo Al, využívajú geoter. energiu
- Na Islande nie sú železnice, a preto je dôležitá námorná a letecká doprava.
- na Islande najstarší parlament – r. 930, vysoký priemerný vek, je to krajina ohňa, vody a gejzírov

NÓRSKO

- kráľovstvo, hlavné mesto: OSLO
- rieky sú krátke a pre svoj spád využívané na výrobu elektrickej energie (najviac na hlavu obyvateľa na svete)
- na podnebí sa prejavuje vplyv Golfského prúdu, more preto pri pobreží nezamŕza
- poľnohosp. pôdy je nedostatok, väčší význam má živočíšna výroba, ale hlavne rybolov
- priemysel využíva domáce zdroje- ropa, zemný plyn zo Severného mora, rudy, drevo, hydroenergia
- priemyselné aktivity sa sústreďujú na juhu krajiny, významnými strediskami sú OSLO, BERGEN, TRONDHEIM
- doprava: dobré podmienky pre vznik prístavov, Nórske kráľovstvo má jednu z najväčších obchodných flotíl , z ktorej polovicu tvoria tankery na prepravu ropy
- Nórsko je vyspelý štát, ktorý však na základe referenda nie je členom Európskej únie.

ŠVÉDSKO

- kráľovstvo, hlavné mesto: ŠTOKHOLM
- v podnebí sú značné rozdiely medzi severom a juhom, Švédsko ležiace na záveternej strane Škandinávskych vrchov má menej zrážok ako Nórsko, len na juh vplýva - AO (západné pobrežie nezamŕza). Asi 2/3 krajiny pokrývajú ihličnaté lesy.
- v poľnohospodárstve prevláda živočíšna výroba, najmä chov hov.dobytka, sobov a kožušinovej zveri. Pestujú krmoviny, obilie (ovos, raž), zemiaky a cukrová repa.
- priemysel má dostatok domácich zdrojov okrem palív. Takmer polovicu energie vyrábajú jadrové elektrárne, zvyšok vodné.
- ner.bohatstvo: žel.ruda (kvalitná, vysoký obsah Fe, ťaží sa na S- Kiruna a okolie), zinok, olovo, striebro, zlato.
- dôležitými priemyselnými odvetviami sú strojárenstvo, spracovanie dreva ( značka IKEA), výroba ocele
- zo štátneho rozpočtu dávajú skoro 30% do sociálnej sféry
- hlavná hosp.oblasť: juh -70 % obyvateľstva, -75% priemyslu, - 80 % poľnohospodárstva
- veľké mestá: Malmo, Goteborg, Uppsala, Linkoping
- ostrovy: Gotland, Oland
- Patrí k štátom s najvyššou životnou úrovňou obyvateľstva, je členom EÚ

DÁNSKO

- kráľovstvo, hlavné mesto Kodaň (Kobenhavn)
- patrí sem Jutský polostrov + priľahlé ostrovy: Fyn, Sjaeland, Faerské ostrovy + Grónsko
- poľnohospodárstvo je na vysokej úrovni, pestuje sa krmoviny, pšenica, raž, zemiaky, cukrová repa. Prevláda živ.výroba – chov ošípaných, hov.dobytka, hydina, dôležitý je aj rybolov a spracovanie rýb. Produkcia: mlieko, mäso, mlieč.výrobky.
- priemysel sa opiera o ťažbu ropy a zemného plynu zo Severného mora. Významný priemysel: strojárstvo, eletrotechnický, potravinársky, chemický a farmaceutický.
- hustota poľnohosp.produkcie na 1 obyvateľa: 1.miesto v Európe
- obyvateľstvo: 98% Dáni, zlá veková skladba obyvateľstva
- hlavné hosp.oblasti: KODAŇ, ALBORG, ARHUS, ODENSE

FÍNSKO

- republika, hlavné mesto: HELSINKI
- dlhé obdobie nadvláda Švédska, neskôr Rusov
- povrch je zarovnaný ľadovcom, porastený lesmi, s mnohými jazerami.
- podnebie je vnútrozemské, na juhu miernejšie
- pôdy sú úrodné, ale prevažne zamokrené. Najväčším bohatstvom krajiny sú lesy (najviac v Európe)
- obyvateľstvo sa sústreďuje najmä pri pobreží na juhu, v mestách. Vo Fínsku sa síce hovorí po fínsky, ale druhým úradným jazykom je švédčtina.
- poľnohospodárstvo: je len na juhu, pestovanie obilia, zemiakov. Chová sa hovädzí dobytok, soby, rybolov.
- výnosy z lesného hospodárstva> výnosy z poľnohospodárstva
- nerastné suroviny: Zn, Cu, Cr, fosfáty.
- priemysel: drevospracujúci, výroba papiera, celulózy a nábytku, rozvinuté je aj hutníctvo, strojárstvo (výroba lodí, stroje pre spracovanie dreva a papera) a textilná výroba.
- strediská: HELSINKI, TURKU, TAMPERE
- doprava: významná najmä námorná a doprava po jazerách
patria sem súostrovia: Alandy
- Fínsko je však známe aj ako krajina zimných športov či modernej architektúry. Je to vyspelý priemyselný štát s vysokou životnou úrovňou, je členom EÚ.

Pobaltské štáty

- Patria sem: ESTÓNSKO, LOTYŠSKO, LITVA.
- Majú tiež výhodnú prímorskú polohu. Cez ich územie prechádzajú dopravné ťahy (cesty, železnice, ropovody) z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny do prístavov pri Baltickom mori.
- 1917 násilne pripojené k Sovietskemu zväzu, veľká prepojenosť ekonomiky, sú hospodársky závislé od dovozu z Ruska = málo nerastných surovín
- ťaží sa tu jantár (na pobreží), stavebný materiál,rašelina, Estónsko: horľavé bridlice.
- priemysel: strojársky priemysel, potravinársky, textilný a drevospracujúci.
- v skladbe obyvateľstva je vysoký podiel Rusov
- povrch: nížinatý, veľa bažín, močarísk

ESTÓNSKO - TALLIN
LOTYŠSKO - RIGA
LITVA - VILNIUS
 
Podobné referáty
Severná európa SOŠ 2.9216 4227 slov
Severná Európa SOŠ 2.9315 2781 slov
Severná Európa GYM 2.9777 450 slov
Severná Európa GYM 2.9448 2298 slov
Severná Európa GYM 2.9296 2467 slov
Severná Európa GYM 2.9369 2235 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.