referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Streda, 20. januára 2021
Rusko
Dátum pridania: 09.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: erikaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 241
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 1m 30s
Pomalé čítanie: 2m 15s
 
- najväčšia krajina sveta, rozlohou takmer dvakrát väčšia než USA. Od západu na východ zaberá Rusko takmer polovicu obvodu zemegule. V Rusku so 147 miliónmi obyvate-ľov žije okolo 75 národností, ale vyše 80 per-cent obyvateľstva tvoria Rusi. Druhou najpo-četnejšou národnosťou sú Tatári vyznávajúci islam. Hlavné mesto Moskva. Petrohrad a takmer všetky ruské vel'komestá ležia na zá-pad od Uralu. Sibír je obývaná len veľmi ried-ko. Ruský Ďaleký sever pokrýva mrazivá tundra, bezlesná pustatina popretkávaná mo-čiarmi a jazerami. Vel'kú časť Ruska, a najmä Sibír pokrývajú hlboké lesy. Takmer v celom Rusku vládnu kruté zimy - januárové teploty klesajú až na - 40 °C. Význam Moskvy vzrástol v 14. až 16. storočí, ked' sa moskovské knieža Ivan Vel'ký stal panovníkom celej Rusi a jeho vnuk Ivan Hrozný (1533 - 84) sa dal vyme-novať za prvého ruského cára. Ten v nasle-dujúcich rokoch pridel'oval šl'achte za sl'ub po-slušnosti pôdu aj so sedliakmi, čo viedlo k zavedeniu nevol'níctva. Peter I. Vel'ký (1682 - 1725) sa zapísal do dejín tým, že sa mno-hými reformami snažil priblížiť Rusko západu a založil Sankt-Peterburg. V reformách potom v r. 1762 - 96 pokračovala cárovná Katarína II. Vel'ká. R. 1861 bolo nevol'níctvo zrušené, ale medzi sedliakmi a nepočetnou bohatou elitou pretrvávali nad'alej obrovské rozdiely. Revo-lúcia v r. 1905 síce priniesla vytvorenie dumy (parlamentu), ale ustavičné nepokoje a útrapy l. svetovej vojny viedli k Októbrovej revolúcii, ktorá zvrhla cára Mikuláša II. Nové bol'ševické Rusko bolo bezkonkurenčne najväčšou re-publikou Sovietskeho zväzu, ktorý vznikol v r. 1922 a zanikol až v decembri 1991. Prvým prezidentom nového Ruska bol Boris Jel'cin, ktorý začiatkom roku 2000 odovzdal funkciu Vladimírovi Putinovi.
 
Podobné referáty
Rusko SOŠ 2.9373 959 slov
Rusko SOŠ 2.9693 980 slov
Rusko SOŠ 2.9646 4196 slov
Rusko SOŠ 2.9129 1675 slov
Rusko SOŠ 2.9589 1271 slov
Rusko SOŠ 2.9951 959 slov
Rusko SOŠ 2.9539 3362 slov
Rusko SOŠ 2.9638 501 slov
Rusko SOŠ 2.9829 1625 slov
Rusko SOŠ 2.9410 586 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.