referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Jaskyne
Dátum pridania: 04.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: p0k1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 808
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Jaskyne

Krasové územia zaberajú na Slovensku rozlohu vyše 2700 km2. Z morfologického hľadiska je v horských polohách zastúpený planinový kras (Slovenský kras, Muránska planina, Slovenský raj, Galmus), kras masívnych chrbtov, hrástí a vrásovo-zlomových štruktúr (Strážovské vrchy), rozčlenený kras hrebeňov a chrbtov (Nízke Tary, Veľká Fatra) a kras (Pieniny, Vršatské bradlá Gombasecká jaskyňav Bielych Karpatoch). V kotlinách sa vyskytuje kras travertínových kôp a kaskád (Dreveník, Bojnice, Bešeňová), kras izolovaných krýh a tvrdošov, ako aj kras úpätných plošín a terás.

Počet jaskýň, územia s najväčším výskytom jaskýň: Na Slovensku je známych vyše 5350 jaskýň, vrátane kratších jaskýň previsového charakteru. Najviac registrovaných jaskýň je v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách a Spišsko-gemerskom krase (Slovenský raj, Muránska planina), Veľkej Fatre, Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách.

V akých horninách sú jaskyne vytvorené: Naše jaskyne sú vytvorené najmä v druhohorných strednotriasových vápencoch, menej v travertínoch, sporadicky i v iných menej rozpustných horninách. Vyše 180 jaskýň je vytvorených v nekrasových horninách.

NAJ

Najdlhšie a najhlbšie jaskyne: Najrozsiahlejší je systém Demänovských jaskýň dlhý vyše 35 km. Jeho súčasťou je Pustá jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, jaskyňa Vyvieranie, Demänovská jaskyňa mieru, Demänovská ľadová jaskyňa a ďalšie menej významné jaskyne. Najhlbšie sú Hipmanove jaskyne (Starý hrad – Večná robota) na Krakovej holi v Nízkych Tatrách, rozpätie je 495 m. Najdlhšou jaskyňou v travertínoch je Puklinová jaskyňa Pleky, ktorá sa nachádza na Dreveníku v Hornádskej kotline a dosahuje dĺžku 100 m. Najdlhšou jaskyňou bradlového pásma je jaskyňa Aksamitka (330 m) v Pieninách. Najdlhšou pseudokrasovou jaskyňou je Jaskyňa pod Spišskou (740 m) v pieskovcoch Levočských vrchov.

Najvyššie a najnižšie položené jaskyne : Najvyššie položené jaskyne sú v Červených vrchoch v Západných Tatrách. V nadmorskej výške 2077 – 2080 m sa nachádza priepasť Vyšná Kresanica a ďalšie tri menšie jaskyne. Najväčšou jaskyňou s vchodom vo výške nad 2000 m n. m. je Nová Kresanica dlhá cca 820 m a hlboká 183 m. V hlbinnom magnezitovom ložisku v Podrečanoch pri Lučenci sa zdokumentovala krasová kaverna na horizonte 120 m n. m. a v Bankove pri Košiciach jaskyne na horizonte 50 m n. m., ktoré sa odkryli ťažbou.

Najvýznamnejšie jaskyne z hľadiska ochrany prírody :Za národné prírodné pamiatky je vyhlásených 44 jaskýň a priepastí. Jaskyne Slovenského krasu, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa so systémom Stratenskej jaskyne sú zaradené do svetového prírodného dedičstva. Jaskyňa Domica patrí medzi podzemné mokrade medzinárodného významu Ramsarského dohovoru. Je súčasťou cezhraničného slovensko-maďarského jaskynného systému Domica – Baradla.

Prvé sprístupnené jaskyne na Slovensku: Prvou sprístupnenou jaskyňou bola Plavecká jaskyňa v Malých Karpatoch na podnet majiteľa tamojšieho panstva grófa Pálffyho niekedy v rokoch 1802 – 1809. Jasovskú jaskyňu sprístupnila rehoľa premonštrátnych kanonikov v roku 1846. Dobšinskú ľadovú jaskyňu sprístupnili v roku 1871, Beliansku jaskyňu v roku 1881. Demänovskú ľadovú jaskyňu začali sprístupňovať v prvej polovici 80. rokov 19. storočia.

Najväčší podzemný priestor: Najväčší podzemný priestor je Rozprávkový dóm v Stratenskej jaskyni s dĺžkou 192 m, priemernou šírkou 46 m, priemernou výškou 11 m, plochou 9 040 m2 a objemom 79 017 m3. Druhým najväčším je Bystrickým dóm (objem 52 000 m3, výška 40 m) v Jaskyni mŕtvych netopierov v Ďumbierskom krase.

Najväčší objem ľadu: Dobšinská ľadová jaskyňa Najväčší objem ľadu je v Dobšinskej ľadovej jaskyni (vyše 110 100 m3), ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Dobšinskej ľadovej jaskyne už tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m. Medzi významné ľadové jaskyne ďalej patrí Demänovská ľadová jaskyňa. Z trvale zaľadnených jaskýň najnižšie situovanou ľadovou jaskyňou je Silická ľadnica (vchod vo výške 503 m n. m.) na Silickej planine v Slovensko.

Najviac navštevované sprístupnené jaskyne: Najväčšiu ročnú návštevnosť z našich sprístupnených jaskýň má Demänovská jaskyňa slobody (v posledných rokoch 155-tisíc až 175-tisíc osôb). Medzi najviac navštevované jaskyne ďalej patrí Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová jaskyňa.
 
Podobné referáty
Jaskyne 2.9886 482 slov
Jaskyne 2.9724 796 slov
Jaskyne GYM 2.9670 1132 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.