referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Štvrtok, 22. februára 2024
Slovensko
Dátum pridania: 10.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: samkoleo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 354
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Slovensko.
1.Vývoj štátneho územia:
-Sr vznikla 01.01.1993, jej vzniku predchádzal dlhý hist. vývoj :
-5st. príchod Slovanov, -7st. Samova ríša
-9st. Veľko-Moranská ríša, -10-11 st. začleňovanie do Uh. Štátu
-r.1918-vznik ČSR
-Južná hranica bola určená na Parížskej Mierovej konferencii r.1919-1920
-ČSR patrila Podkarpatská rus.
-14.3.1939 na oklieštenom úz.bola vyhlásená Slov.republika.
-po 2.svet.vojne sa hranica vrátila do predvojn. stavu, Podkarp.rus pripadla ZSSR
2. Poloha,rozloha,hranica:
a/.Poloha-územím prechádzajú rovnobežky 48 a 49 st. sev.geogr.šírky
-najsevernejší bod:Oravská polhora, -najjužnejší bod:Patince
-najzápadnejší bod:Záhorská Ves, -najvýchodnejší bod:Nová Sedlica
b/.Poloha k oceánom a moriam:
-SR je vnútrozemský štát,zmierňuje to plavba po Dunaji
-vzdialen. od morí:Baltské=520km,Sever.=791km,Jadran=350km,Čierne=678km
c/.Poloha vzhľadom na nadm.výšku:
-najvyšší vrchol-Gerlach /2655 m.n.m/
-najnižší bod:pri Bodrogu /hranica s Maďarskom–94m.n.m./
-priem.nadm.výška=392m.n.m.
d/.Poloha z hľadiska geopolitiky:
-SR leží v strede Európy,na križovaatkách obch.ciest
-po 2.svet.voj. bolo zaradené medzi soc.štáty,teraz sa usiluje o vstup do EÚ a NATO
e/.Rozloha: 49034km2 , -dĺžka hraníc je 1720km,
s Poľskom=597km,s ČR=240km, s Rak.=107km,s Maď.=678km,s Ukraj.=98km
3. Geologická stavba,nerastné suroviny:
-Karpaty patria do Alpsko-Himalájskej sústavy,tá vznikla niekoľkými vrásneniami v II a III horách. Geolog.pásma sa odlišujú podľa vlastností a veku hornín:
I.pásmo:čelná Karpatská predhlbeň-na našom územia sa nevyskytuje
II.pásmo: flyš.pásmo-pohoria na SZ a S-SR a pohor.sú budované z pieskovca a ílovca
III.pásmo:Bradlove pásmo-úzky pruh,kt.oddeľuje Flyš.Karpaty od vnútorných.Sliene a vápence sa ťažia na výr.cementu.
IV.pásmo:Jadrové pohoria a Slov.Rudohorie /tvorí ho jadro a obal/
Jadro:tvoria ho žuly a premenené horniny /ruly,svory,fylity/
Obal:tvoria ho pieskovce,vápence a dolomity
V.pásmo:sopečné poh.-sú po oboch stranách stred.Hrona, Slov.stredohorie+Slánske vrchy+Vihorlat,pohoria sú budované z čadiča a andezitu /lož.fareb.a vzácnych kovov/
VI.pásmo: neogénne kotliny,vznikli poklesom kotliny v mladších III horách, ložiská ropy a plynu=v Záh.nížine,hnedé uhlie+lignit=Handlová/Nováky/V.Krtíš,ložiská soli=solivar pri Prešove a Zbudza.
 
Podobné referáty
Slovensko SOŠ 2.9052 399 slov
Slovensko SOŠ 2.9257 237 slov
Slovensko SOŠ 2.9750 3678 slov
Slovensko SOŠ 2.9359 1037 slov
Slovensko SOŠ 2.9958 280 slov
Slovensko SOŠ 2.9507 428 slov
Slovensko SOŠ 2.9594 383 slov
Slovensko 2.9560 92 slov
Slovensko GYM 2.9429 4805 slov
Slovensko 2.9656 817 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.