referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Doprava na Slovensku
Dátum pridania: 21.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peti
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 680
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Doprava na Slovensku


Dopravu v SR v súčasnej dobe charakterizuje rad zásadných kvalitatívnych zmien. Ako v oblasti legislatívy, kde treba dosiahnuť súlad s ostatnými susedmi v Európe, tak aj v oblasti technickej a technologickej. A to nielen v rámci jednotlivých druhov dopravy, ale aj vo vzájomnej väzbe, a pritom v konkurenčnom pôsobení. Nové formy a podmienky hospodárenia subjektov dopravy a prepravy prinášajú nové problémy, ktorých riešenie vyžaduje zapojenie vedy a výskumu.
Výskumný ústav dopravný je organizáciou vedy a výskumu, ktorá má dlhoročnú tradíciu vo výskume a realizácii výsledkov v praxi v doprave ako celku, ale aj každého jednotlivého dopravného odboru. Po zásadných zmenách v charaktere a organizačnej štruktúre ústavu predstavuje dnes VÚD so sídlom v Žiline a pracoviskom v Bratislave príspevkovú organizáciu zriadenú Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výskumný ústav dopravný vznikol v roku 1954, vtedy ešte ako Vedecko-výskumný ústav dopravný v Prahe a dnešný názov nesie od roku 1956. Od svojho vzniku mal pracoviská v Prahe, Brne a Bratislave a od roku 1964 aj v Žiline. Postupne sa menila náplň činnosti ústavu od problematiky len železničnej až k stavu, že v 80-tych rokoch sa v ústave riešila najmä iná problematika dopravy - menej železničná. Súčasná pôsobnosť VÚD vo všetkých druhoch dopravy a úzko či voľne súvisiacich činností spojených s dopravou.
Vo všetkých týchto problematikách ústav rieši úlohy najrôznejšieho stupňa zložitosti, podľa požiadaviek odberateľov. Zároveň však ústav formuluje aktuálne úlohy dopravy i úlohy pracovníkov na ich riešenie, čo je dlhodobý kontinuálny proces pre blízku budúcnosť a strategické zámery rezortu dopravy. Účinne sa zapája do riešenia medzinárodných projektov v rámci rôznych európskych programov, pričom spolupracuje s významnými vedeckovýskumnými organizáciami a poradensko-kompletačnými firmami. Aj preto je existencia viacodborovej organizácie vedy a výskumu v Slovenskej republike nevyhnutná a opodstatnená. Naviac pôsobenie pracovníkov ústavu v dopravne významných centrách prináša potrebnú spätosť výskumu s teoretickým predpolím na vysokých školách a s praxou vo fáze realizačnej.Automobilová doprava: Na Slovensku sa jazdí vpravo. Stav cestnej siete je veľmi kvalitný. Na diaľniciach sa platia diaľničné známky, ktoré sa zakupujú na hraničných priechodoch, na väčších poštách a u čerpacích staníc. Platia jeden kalendárny rok.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Doprava na Slovensku 2.9515 3261 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.