referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Pedosféra
Dátum pridania: 03.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lindarty
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 760
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
Pôda je živý prírodný útvar, ktorý vznikol zo zvetralinového plášťa pôsobením pôdotvorných činiteľov: materská hornina, teploty a zrážky, živé organizmy, georeliéf, podzemné a podpovrchové vody a vplyv človeka. Štúdiom pôd sa zaoberá samostatná veda – pedológia.

Pôda sa skladá z neživej a živej zložky. Neživú zložku tvorí anorganická a organická časť. Živú zložku tvoria živé organizmy – edafón..
Pôdna voda a vzduch sú vo voľných priestoroch medzi pevnými časticami pôdy t.j. v pôdnych póroch. Úrodná pôda sa vyznačuje priaznivým pomerom medzi pevným, tekutým a plynným podielom.
Vlastnosti pôdy sú fyzikálne (zrnitosť a štruktúra), chemické (reakcia pôdy) a biologické (úrodnosť – prirodzená a kultúrna). Najdôležitejšou fyzikálnou vlastnosťou pôdy je zrnitosť, t.j. veľkosť horninových a minerálnych častíc. Častice väčšie ako 2mm tvoria skelet a častice menšie ako 2mm tvoria jemnozem. Pôdny druh je skupina konkrétnych pôd, ktoré majú približne rovnakú zrnitosť (textúru). Základné pôdne druhy: pôdy ľahké – piesočnaté
: pôdy stredne ťažké – hlinité
: pôdy ťažké – ílovité
Pôdna štruktúra je schopnosť pôdnych častíc zhlukovať sa alebo rozpadávať sa na štruktúrne agregáty. Najdôležitejšia vlastnosť pôdy je úrodnosť – schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadávky na vodu, živiny a pôdny vzduch počas celého vegetačného obdobia. Pôdotvorné činitele:

Pôdotvorný proces pôdne horizonty pôdny profil pôdny typ

Pôdotvorné činitele podmieňujú pôdotvorný proces. Pôdny typ je základná jednotka triedenia pôd. Určitý pôdny typ je veľká skupina pôd, ktoré vznikli pôsobením približne rovnakej kombinácie pôdotvorných činiteľov. Rozšírenie pôd na zemi sa riadi zákonitosťami geografickej zonálnosti: horizontálna zonálnosť ( šírkovej pásmovitosti) a vertikálna zonálnosť (výškovej stupňovitosti). Výnimku tvoria pôdy nivné – azonálne.
V horúcom vlhkom podnebí prebieha pôdotvorný proces feralitizácia, pri ktorom sa pôdna hmota obohacuje o voľne a voľne oxidy. Zóna červených pôd saván: Zaberá najväčšie plochy v Afrike a južnej Amerike. Ďalej od rovníka v suchom tropickom podnebí prebieha proces oželeznenia, bližšie k rovníku prebieha feralitizácia.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedosféra SOŠ 2.9599 960 slov
Pedosféra SOŠ 2.9783 490 slov
Pedosféra GYM 2.9699 744 slov
Pedosféra 2.9582 961 slov
Pedosféra GYM 2.9308 1047 slov
Pedosféra GYM 2.9892 1011 slov
Pedosféra GYM 2.9827 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.