referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Utorok, 6. decembra 2022
Ján Botto - Smrť Jánošíkova
Dátum pridania: 11.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anka.sp
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 803
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Čitateľský denník

1.Názov diela: Smrť Jánošíkova
2.Meno a priezvisko autora: Ján Botto
3.Stručné poznámky o spisovateľovom živote (odkiaľ pochádza, v ktorom období žil a tvoril, jeho najvýznamnejšie diela)

J. Botto ( 1829 – 1881 ), slovenský básnik, štúrovec. Narodil sa vo Vyšnom Skálniku v roľníckej rodine. V roku 1844 odišiel študovať na lýceum do Levoče. Zapojil sa do činnosti Jednoty mládeže slovenskej. Umrel v Banskej Bystrici. Okrem iného napísal básne Smrť Jánošíkova, Orol, Báj na Dunaji, Margita a Besná, Žltá ľalia, Ctibor, Vrahom, a iné.

4.Kompozícia diela (z koľkých častí sa skladá, koľko má kapitol) predspev + 9 spevov
5.Tematicko–motivické zameranie lyrického diela, resp. dejová línia a stručný obsah cého alebo dramatického diela: Toto dielo je vrcholným dielom Jána Botta. Prostredníctvom Jánošíka v ňom zobrazil koniec štúrovskej generácie. Botto touto básňou zdôraznil, že sloboda je pre človeka tou najvyššou hodnotou

Literárny druh: lyrika
Literárny žáner: balada
Téma: obraz zlapania a popravy Juraja Jánošíka

Úvod ako predspev je obrana hôrnych chlapcov a oslava slobody
1.spev - oslava dvanástich sokolov - chlapcov v krásnych krojoch s Jánošikom na čele. Sú symbolom veľkosti ľudu. (opis družiny a Jánošíka)
2.spev - vykresľuje a do popredia dáva obraz zlapania. (potom, ako chytia Jánošíka vyzvedajú sa, kde má svoje poklady)
3.spev - Jánošík je vo väzení a rozmýšla nad ľudom, bojom za slobodu. (opisuje ako sa milá lúči pri väzení s Jánošíkom a ako od veľkého žiaľu skočí do Dunaja.)
4.spev - Jánošík spútaný v okovách - sníva o slobode, voľnosti a prípravuje sa na smrť
5.spev - Jánošík si uvedomuje svoje postavenie. Chodil po zboji aby chránil pravdu a potrestal vinníkov. Verí, že príde deň pomsty.(konflikt sna a skutočnosti)
6.spev - sprievod ľudu odprevádza Jánošíka na popravisko. Jánošík pri poprave myslí na ľud a obzerá si ľudí.
7.spev - opis Jánošíkovej popravy. Jánošík spomína na mladosť -rozlúčka s rodným krajom, s družinou. (Jánošík stojí pred šibenicou a ľud za ním žiali)
8. spev - opis Slovenska, ktoré je v temnote po Jánošíkovej smrti.
9.spev- Ukazuje tu lepšiu budúcnosť slovenského ľudu - -svadba Jánošíka po smrti s kráľovnou víl.

6.Hlavné postavy (stručná charakteristika)
Juro Jánošík - udatný, smelý slovenský junák, túži po slobode zotročeného národa
Gajdošík – jeho priateľ, neskôr zradca

7.Vedľajšie postavy
Jánošíkova milá: po rozlúčke s Jánošíkom sa rozhodne utopiť sa
Družina: Jánošík so svojou družinou býva ukrytý v horách.
Najviac ich pribudlo v poslednom speve= RUSALKY, VÍLY, KRÁĽKA, DRUŽICE, TANEČNICE, SVADOBNÍCI, DOMENÍCI, SVAT, DRUŽBA.

8.Forma diela (jazykový štýl, viazaný verš, rýmy, voľný verš, symbolické, alegorické a asociačné postupy, charakterizačné dobové prvky, retrospektíva, karikatúra, lyrizácia prozaického textu, využívanie prvkov humoru, absurdity, čierneho humoru, ľudových a nárečových prvkov...)

9.Umelecké výrazové prostriedky (uviesť aspoň 5 príkladov, napr. Na metaforu, metonymiu, personifikáciu, prirovnanie, anaforu, epiforu...) používa prevažne metafory; epitetá, prirovnania, inverziu..kontrast, protiklad=horiaca vatra- zhasínajúca vatra, sloboda vo voľnej prírode – štyri steny temnice, tma – svetlo, noc - deň, skutočnosť – alegória, epitetá= zlatá kolíska, ťažký smútok, jasnočelá hoľa (str. 29), čierna šibenička, personifikácie= ubitá tma uniká, okolie leží v smrtnom spánku, hluchá noc, mesiac nepovie nikomu…

10.Tri citácie z diela (zaujímavé, oslovujúce myšlienky...)BOTTO, Ján- Smrť Jánošíkova , Tatran Bratislava 1984, 201 stránStr. 19= na širokom poľu vybral si ženičku, vybral si on inú - čiernu šibeničku.ženi sa len, ženi ešte tej jeseni, veď zato nezvädne venček môj zelený. Nezvädne, nezvädne, ani neopadne: Zasadím si ho ja v tom Dunaji na dneStr. 16- "Chyťte ho!" - Ktože to? Ty, Gajdošík zradný?! Ty zradca? Teda ty samý prvý padni! A tu jedným chmatom oddrapí roh stola: Zafundží - a zradný Gajdošík mŕtvola.Str. 25- ja chodil po zboji, za slobodou zlatou, aby som rozrážal putá svojich bratov. Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mne páni šibenice stroja Napred, napred! čas uchodí:Nech sa začnú Slávy hody. :Verí, že Slovensko na tom bude v budúcnosti lepšie.
 
Podobné referáty
Ján Botto - Smrť Jánošíkova GYM 2.9540 2087 slov
Ján Botto - Smrť Jánošíkova 2.9605 347 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.