referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Literarna moderna
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wanila
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 894
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
18. SVETOVÁ A SLOVENSKÁ LIT. MODERNA:

80roky 19.stor. – 20.roky 20.stor.
-moderna označuje umelecké smery symbolizmus, dekadencia, impresionizmus
-takmer súbežne pôsobili v európskych literatúrach
-v lit. moderne sa zdôrazňuje autorský subjekt, jeho jedinečnosť, lyrický hrdina až precitlivelo vníma, reaguje na prítomnosť, dostáva sa do sporu s nehumánnou spoločenskou realitou
-autori zobrazovali prítomnosť
-popredné miesto mal symbolizmus (=gr. symbolón- znak)
-vznikol vo Fr., hl. predstaviteľ Charles Baudlaire
-kritici označujú za novú formu romantizmu
-do popredia sa dostáva duch individualizmu (nadraďovanie jednotlivca), skepsa (pochybovanie) voči svetu
-„poézia konca storočia“
-básnické prostriedky symbolizmu:
-zložitú skutočnosť vyjadrujú zložito
-symbolizmus neopisuje ani vonkajší svet, ani vnútorný priamo
-obrazy sú utvárané pomocou metafory, personifikácie a metonýmie
-čerpá z antickej mytológie, náboženskej liturgie, prírodných vied a filozofie
-dekadencia =úpadok
-zdôrazňuje pocity smútku, smrti; spôsob obrany umelcov
-v 1884 vydal Paul Verlaine dielo Prekliati básnici; je o moderných fr. spisovateľoch
-tento pojem sa vžil
-spisovatelia z konca 19. stor. sa neradi zmierovali s dobou, meštiackou spoločnosťou
-chceli obhajovať slobodu umeleckej tvorby búrili sa proti všetkému, čo ju obmedzovalo
-cítili, že nemôžu uskutočniť svoje ideály o slobodnom človeku, preto sa uzavreli proti svetu a prijali na seba osud tzv. „prekliatych básnikov“
-Verlaine, Baudlaire, Mallarmé
-impresionizmus je samostatný lit. smer, kompozícia sa javí nejednotná, roztrieštená
-nachádzame tu pestrosť a mnohotvárnosť motívov
-na 1. miesto kladený zážitok zachytený zmyslami
-paralelne so symbolizmom pôsobila vo fr. lit. škola parnasizmus:
-odmietal spätosť umenia so spoločenskou realitou
-tvrdil, že zmyslom umenia je iba dokonalá krása
-zaujímala ich iba forma básne, inšpiráciu hľadali v minulosti, hl. v Antike
-hrdina v symbolizme sa štylizoval do úlohy nepochopeného, prekliateho, bol osamelý, snažil sa uniknúť od skutočnosti
-symbolisti nadraďujú ducha nad hmotu, snažia sa o neobvyklú štruktúru básne, dôraz kladú na zvukovú stránku, symbol slúži na vyjadrenie abstraktného pojmu


Charles Baudlaire: (1821-1967)

-položil základy európskeho symbolizmu

1857 vyšla zbierka Kvety zla
-kritika ju odmietla, musel platiť pokutu 300frankov, odsúdili ju údajne pre jej nemravnosť; napriek tomu ovplyvnila vývoj modernej európskej poézie
-podtext väčšiny jeho básní tvorí smútok, popredné miesto má ľúbostná tematika
-je originálny, lásku zobrazuje na základe konkrétneho osobného zážitku
-v osobnom živote nenašiel uspokojenie- pesimizmus
-používal naturalizmy
-poéziou nechcel utešovať, ale uviesť čitateľa do sveta predstáv, pôsobiť na jeho city, zmysly a rozum

báseň Mrcina:
-v tejto básni vychádza z konkrétneho zážitku, porovnáva páchnucu a rozkladajúcu sa mŕtvolu koňa so svojou milou, používa naturalizmy i zdrobneniny- kontrast

báseň Človek a more:
-človek i more majú svoje tajomstvá, more hlbiny a človek myšlienky a dušu
-sú bratia ale i sokovia
-človek chce ovládnuť more a more môže človeka zabiť
-človek má rád more, ale zároveň má rešpekt a strach
-napriek tomu, že sú súperi, majú sa rady

báseň Súvislosti má formu sonetu
-o prírode


Predvojnové avantgardy:
-avantgard- fr. predvoj
-umelecké smery, kt. zaujali v 19. stor. sa prispôsobujú novej spoločenskej a umeleckej situácii
-niekt., napr. realizmus silnejú
-dekadencia, parnasizmus slabnú; symbolizmus s impresionizmom strácajú svoj vplyv na život
-avantgarda pomenúva jednu z etáp moderného umenia 20. stor., charakterizuje ju kolektivizmus a programotvorné úsilie
-začiatky avantgardy sa kladú pred vypuknutie prvej svetovej vojny
-avantgarda má dva samostatné prúdy:
-prvý vychádza z kubizmu a cez futurizmus (1909 Tal) smeruje k abstrakcionizmu;
druhý začína expresionizmom (1905 Nemecko) a cez dadaizmus smeruje k surrealizmu
-všetky smery odmietali meštiacku spoločnosť a jej hodnoty
-konštruktivizmus; 1913 Rusko

-futurizmus:
-v 1904 vydal Tommaso Marineti vydal Manifest futurizmu:
-zdôrazňovanie pohybu, rýchlosť, vzburu, odvahu, oslavujú techniku (autá, lode,....)
-zápory: velebili vojnu ako jedinú hygienu sveta a žiadali opovrhovanie ženami, ničiť múzeá a knižnice
-v expresionizme sa do popredia
-expresionizmus:
-do popredia sa dostávali vnútorné zážitky tvorcu, alebo zobrazenie postáv
-odmietali vojnu
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Literárna moderna SOŠ 2.9525 2752 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9483 4241 slov
Literárna moderna GYM 2.9548 5785 slov
Literárna moderna GYM 2.9734 4229 slov
Literárna moderna GYM 2.9608 1430 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9551 3256 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9629 1440 slov
Literárna moderna GYM 3.0067 1855 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.