referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Streda, 27. januára 2021
Literarna moderna
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wanila
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 894
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 

Slovenská lit. moderna:
-v čase, keď vrcholila tvorba Hviezdoslava a Vajanského, prichádza pomaly do lit. nové pokolenie
-jeho vystúpenia neboli také smelé ako vo Fr, Ru
-na Slov. sa zachováva väčšia úcta k tradícii
-predstavitelia našej lit. chceli vedome slúžiť myšlienke národného a sociálneho hnutia
-mladá generácia si i napriek tomu formulovala samostatný umelecký program
-slov. lit. moderna tvorila približne od 1900- 1918
-niekedy sa toto obdobie označuje ako Kraskova básnická škola
-na sformovaní SLM sa zúčastnilo niekoľko básnikov i kritikov: Krasko, Jesenský, Roy, Voturba, Bujnák, Krčméry, Rázus
-práce uverejňovali v : Dennica, Prúdy, Živena, Slovenské pohľady
-za ich spoločné vystúpenie treba pokladať zborník slov. mládeže
-vplyvy: 1)slovenská romantická lit. (Kráľ, Sládkovič, Botto); ich hrdina bol tiež osamotený, ťažko nachádza východisko v súčasnom svete, túžil po slobode
2)európska romantická lit. (Byron, Puškin, Lermontov, Heine, Poe, Petőfi)
3)francúzsky symbolisti (Baudelaire, Verlaine,...)
4)nemecká moderná poézia (Rilke)
5) maďarská (Endre Ady), ruská (Blok), rumunská (Eminescu)
-SLM u nás uskutočnila odpor proti meštiackemu spôsobu života, je u nich ostrá kritika ideológie a morálky meštiactva, ale ešte nedospeli k revolučnosti
-hrdina je osamotený, ťažko nachádza východisko v dnešnom svete, kde vládne pretvárka a peniaze, stráca istotu, v obmene sa tu prejavuje konflikt sen- skutočnosť
-úsilie symbolizmu- nový pohľad na človeka, nový básnický výraz, nový slovník, nová obraznosť, melodickosť verša
-opierali sa o 3slabičné slová s prízvukom na prvú slabiku – daktyl
-na zač. verša často aj neprízvučné slabiky


Janko Jesenský:
(1874-1945)

-patrí mu priekopnícke miesto SLM, narodil sa v Martine v schudobnelej zemianskej rodine, jeho otec politicky činný
-študoval právo, za prvej svetovej sa dostal do ruského zajatia, kde vstúpil do ČS légií
-po vznik ČSR bol župan, neskôr viceprezidentom Krajinskéhu úradu v BA, bol dôsledným stúpencom demokracie

poézia: jeho prvá zbierka Verše:
-ľúbostná tématika, jeho pohľad na ženu bol nekonvenčný, vidí v nej rovnocenného partnera, jemnú a citlivú bytosť, kt. zmietajú rôzne rozpory
-lásku chápal ako prirodzený ľudský cit, preto bol ironikom sentimentalizmu a kupčenia s láskou
-svojim básňam dal určitú dejovú osnovu
-básne s dojmami s veľkomesta, kaviarní, parkov, kde sa žije navonok veselo a bezstarostne ale kde i radosti majú svoj rub, konfrontoval cudzí veľkomestský svet s domácim prostredím
-privádza ho to k oslave domova a jeho krás
-
zb. V Pešti
-v zbierke sú i náznaky občianskej lyriky protestujúcej proti národnému a sociálnemu útlaku
-bol vyznávačom filozofie činu, preto aj jeho básnické výzvy na obranu reči a národu neboli formálne ale presne pomenúvali záporné stránky našich pomerov na zač 20 stor.

zb. Čo vyzváňajú zas: „s baraním otroctvom sa nedá víťaziť/
-jeho 2 zb. Zo zajatia: lyrický denník za prvej svetovej vojny
-zaujal kritický postoj k cárizmu, ale ťažko sa zmieroval s VOSR
-významné miesto i verše s ľúbost. tematikou

zb. Po búrkach: sklamanie nad pomermi v 1.republike
-nešetril kritikou na adresu čechoslovakizmu, ani na adresu separatistických prejavov slov. nacionalistov
-vo vojnových rokoch bol vášnivým obhajcom humanizmu, odsudzoval fašizmus, jeho poézia má príležitostný charakter
-prevládajú realist. prostriedky: zb. Proti noci, Čierne dni, Na zlobu dňa

próza: -život maloburžoáznej spoločnosti, zobrazoval mestské prostredie
-dedinské postavy sú zriedkavé

Malomestské rozprávky:
-v každej stavia dej na jednej výraznej udalosti, obyčajne humornej, kt. mu umožňuje ukázať na nejaké zlé charakterové vlastnosti
-dej rozvíja tak, že jeho rozuzlenie vyznie ako výsmech zlých vlastností

novela Pani Rafiková: k manželovi sa správa zle
-je to žena- tyran, rozmaznáva svoju jedinú dcéru Milku, kt. leží iba v románoch a chce prežiť svoj život ako románové grófky
-p. Rafiková chodila na návštevy po susedkách a ohovárala
-novela Slnečný kúpeľ: malomestská inteligencia: notár, doktor a zverolekár sa chodili kúpať za mestečko a pri tom cvičili
-Jakub si myslel, že to sú blázni, o kt. čítal v novinách
-keď ich prišišl richtár so sluhmi zlapať, zistili, že to sú doktor, advokát a zverolekár
-novela Štvorylka: dievčatá dali na bále prednosť vojakom pred svojimi mládencami
-po zatrúbení na poplach museli oficieri odísť, ohrdnutí mládenci si už dievčatá nevšímali a tie ostali do rána sedieť


román Demokrati: kritika buržoáznej demokracie a jej systému na základe vlastných skúseností
-podáva obraz spoločnosti v 1. pol. 30. rokov 20. stor.
-videl mnoho nedostatkov v oblasti morálky i v živote jednotlivcov
-kritikou chýb nechcel demokraciu zrušiť, išlo mu o nápravu spoločnosti
-názov je ironický; skladá sa z 2 častí: Staré Mesto a Bratislava
-hl. postavy: dr. Landík zakladá v Starom Meste demokratický spolok Rovnosť
-v spolku mäsiar Tolkoš, kt. sa páči Hana slúžiaca u direktora Rozvalida
-Landík ju odprevádza domov, aby tým demonštroval rovnosť medzi ľuďmi
-Hana sa mu zapáčila, ale po anonymnom liste bol prevelený do Bratislavy
-v BA sa zoznámi s rodinou advokáta Petroviča, jeho ženou a dcérou Želkou
-Petrovič vyzdvihuje demokraciu, ale v živote využíva nedemokratické praktiky
-svoju dcéru Želku vydá za starého ale bojatého veľkostatkára Dubca
-na konci románu Jesenský odhaľuje, že Hana, kt. si Landík zoberie za ženu je dcérou veľkostatkára Dubca
-autor vykreslil životný štýl rôznych vrstiev buržoázie a inteligencie
-priblížil politiku buržoáznych strán, ich program, machinácie, karierizmus a protekcionárstvo
-prameňom konfliktných situácií je to, že Landík sa usiluje presadiť myšlienky demokracie v spoločnosti, odmieta karierizmus


 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Literárna moderna SOŠ 2.9525 2752 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9483 4241 slov
Literárna moderna GYM 2.9548 5785 slov
Literárna moderna GYM 2.9734 4229 slov
Literárna moderna GYM 2.9608 1430 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9551 3256 slov
Literárna moderna SOŠ 2.9629 1440 slov
Literárna moderna GYM 3.0067 1855 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.