referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Piatok, 7. augusta 2020
Jozef Miloslav Hurban Od Silvestra do Troch kráľov
Dátum pridania: 06.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eske
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 201
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Smer: romantizmus

Romantizmus mal v jednotlivých krajinách odlišné ciele.V literatúre sa objavujú výzvy do boja k revolúcii.Uprednostňuje sa fantázia, cit. Hrdina je v rozpore so spoločnosťou, pre dosiahnutie svojho sna často umiera.Využívajú sa kontrasty (krása, ošklivosť, dobrý, zlý, láska, nenávisť), historické námety a návrat do histórie.Miešajú sa literarne druhy (lyrika + epika) a žánre. Revolučný pohyb v Európe v prvej polovici 19.stor. neobišiel ani habsburskú monarchiu. Iniciatívne pred revolúciou (1848 - 1849) národné hnutie preberá revolučne - demokratická generácia mládeže MLADÉ SLOVENSKO. Národný program vychádza z vtedajších podmienok a myšlienok predchádzajúcich generácií (Bernolák, Šafárik ). V Uhorsku neboli priaznivé podmienky pre rozvoj nár. hnutia. Lajos Koshut ( ved. maď. nár. hnutia) nemal porozumenie pre nemaďarské národnosti.
Klasicistická konvečnosť sa pociťovala ako vážna prekážka rozvoja literatúry a jej spoločenskej účinnosti. Spisovateľ sa už neuspokojuje s nezúčastneným výkladom skutočnosti, ale chce sa zúčastňovať na jej premene a vyslovovať svoje názory a vyznať svoje city. Tento smer sa nazýva preromantizmus.


Autor: J. M. Hurban
Bol významným predstaviteľom slovenského národného obrodenia, spisovateľ, evanielický kňaz.Počas štúdia na evanielickom lýceu v Bratislave sa dostal pod vplyv Ľudovíta Štúra Patril k najatraktívnejším členom spoločnosti česko-slovanskej. Od roku 1843 pôsobil v Hlbokom,šíril osvetu (Slovo o spolkoch miernosti a školách nedelných).Tu prijal so Štúrom a Hodžom rozhodnutie uzákoniť novú spisovnú slovenčinu (1843), ktorú ako prvý použil vo svojom almanachu Nitra. Bol spoluzakladateľom spolku Tatrín, vydával prvý slovenský literárnovedný časopis Slovenské pohľady na vedy,umenie a literatúru. Hájil práva slovákov proti maďarizácii publistickou a literárnou tvorbou ale najmä ako jeden z vodcov revolúcie 1848-49 a predseda Slovenskej národnej rady.
Je autorom básne Bije zvon slobody,revolučného ohlasu Bratia Slováci!,osnovovateľ Nitrianskych žiadostí,mikulášskych Žiadostí slovenského národa. Po potlačení revolúcie vystupoval najmä na obranu cirkvi pred pomaďarčovaním, v rokoch 1863-75 vydával časopis Cirkevné listy.Bol spoluorganizátorom Memorandového zhromaždenia v Martine v Júli 1861. Bol spolutvorcom Memoranda slovenského národa, zakladajúcim členom a funkcionárom Matice slovenskej.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Jozef Miloslav Hurban Od Silvestra do Troch kráľov SOŠ 2.9593 552 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.