referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Svetová medzivojnová literatúra
Dátum pridania: 09.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 853
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

1918-1945
- zmena sociálneho a ekonomického života
- vyšší stupeň kapitalizácie výrobných vzťahov
- nástup imperializmu
- rozpad britského impéria
- strata koloniálneho panstva
- nerovnomerný rozvoj kapitalistických štátov = rozpory medzi mocnosťami
- boj o nové rozdelenie sveta
- rozpory na Balkáne = 1. Sv. vojna
- 1917- otrasenie hodnôt buržoáznej spoločnosti
- nástup fašizmu
- vplyv:
  * Pragmatizmus – americký idealistický smer (pragma = čin), pravda je redukovaná na jej praktické výsledky, dobro = užitočnosť, odmieta abstrakciu
  * Bersognizmus – francúzsky idealistický smer o tzv. tvorivom vývoji

Znaky:
- najčastejšia téma: fašizmus, vojna
- humanistický charakter literatúry
- vplyv ZSSR – snaha o revol. premenu sveta
- vznik umeleckých avantgardných smerov
- rozvoj medzinárodných literárnych stykov
- nové formové postupy
- rozdelenie literatúry
- nadviazanie na kritický realizmus 19. storočia (socialistický, sociálny, satirický, fantastický realizmus, realizmus filozofický, psychologický realizmus)

HENRY BARBUSSE
- expresionista
- z frontu písal listy manželke = podklad pre román Oheň
- život spojený s ROLANDOM
– založili hnutie a časopis Clarté – združovalo pokrokovú inteligenciu Európy a organizovalo protivojnové kongresy

Oheň
- hl. hrdina: desiatnik Bertránd
- hl. téma: obraz zákopov, všedné témy – pocit sklamania
- vrchol románu – bojové scény, ľudské utrpenie
- idea: túžba odstrániť vojny a odsúdiť ich
- silný antimilitaristický tón
- denník bojového družstva
- autor graduje dej
- expresívny jazyk
- využíva odpozorovanú skutočnosť

ROMAIN ROLLAND
Ján Krištof
- román = rieka
- vlastné hudobné vedomosti
- poznanie života a diela Beethovena
- Rýn = symbol moci i umenia
- hrdinka – Anna Riverová – bojuje proti meštiackym predsudkom
Peter a Lucia
- dej spomaľujú autorove úvahy o vojne
- téma: láska dvoch ľudí zničená vojnou
- kontrast nevinnej lásky a strašnej vojny
- zámer: poukázať na nezmyselnosť vojny
- výkrik proti vojne: "Pred vojnou neujde nik"
- Lucia – chudobná
- negatívny postoj k vojne
- Peter – meštiak – jeho rodičia účasť vo vojne považovali za samozrejmosť
- jeho brat je znechutený vojnou
= rojko, nevie si nájsť názor na vojnu
- rámcové prvky: Nálet (zoznámenie, smrť)
- kostol – symbol pokoja, bezpečia (potvrdenie skutočnosti, že pred vojnou nude nik)

ERICH MARIA REMARQUE
- črty dvoch diel: téma vojny
- v centre pozornosti – mladí ľudia (túžba po pomste, vzbura bez výsledkov, pasivita)
- záver (smrť, bezvýchodiskovosť)
- silný pocit spolupatričnosti
- obžaloba všetkého a každého, čo vedie k rozpútaniu vojny
- vojnou narušené životy mladých ľudí
- dezilúzia, strata viery v život
- nie sú schopní zaradiť sa do normálneho života
- postavy nežijú – len živoria
- nepoznajú východisko
- silný zmysel pre priateľstvo – expresionizmus
- vsúvanie novinárskeho štýlu
- využívanie dejového opisu
1. Sv.v: Na Západe nič nového, Cesta späť, Traja kamaráti
2. Sv.v.-Čas žitia, čas umierania, Víťazný oblúk, Noc v Lisabone, Iskra života, Čierny obelisk, Nebo nepozná obľúbencov, Miluj blížneho svojho, Tiene v raji

Na západe nič nového
- protivojnový román
- obraz generácie mladých ľudí, ktorých rozrušila vojna
- hl- postava: Paul Bäumer
- ja-rozprávanie
- kulminačný bod (vrcholový) – keď sa dostane zoči-voči fran. vojakovi – zabije ho, potom – ľútosť
- využíva drsné obrazy vojny
- rozhovory kamarátov
- názov – ironický
- román – rozčlenený do 12 kapitol
- retrospektívne rozprávanie P. Bäumera
- záver – správa o smrti hl. postavy

Čas žitia, čas umierania
- dej – ruské a nemecké zázemie
- hl. postava: Ernest Graeber – nemecký vojak
- cez dovolenku sa chce dostať domov, ale na ceste zistí, že jeho domov už nie je domovom
- uvedomil si (idea) – vojna prináša utrpenie nielen napadnutej krajine, ale aj útočiacej
- záver: hrdina sa pretvára – pustí ruských zajatcov, na konci zomiera

Peter a Lucia Na západ nič nového
Idea:protest proti vojneobžaloba vojny ničiacej životy
Téma:vojnou ohrozená láskavojnou pretrhnutý život
mlad. študentov
Miesto deja:Paríž – 1. Sv.  v.fr. a nem. územie – 1. sv. v
Lokalizácia:zázemie, mimo frontu striedavý pohľad: front, zázemie
Chápanie vojny:vlastenec. povinnosť, bojovať a zomierať nezmyselnosť vojny a jej následky
Hrdinovia: mladí ľudia mladí ľudia
Životná perspektíva, záver:hrdinovia: pasívny postoj, výčitky svedomia, nemyslia na budúcnosťtragický koniec = smrť hrdinov-//-

ERNEST HEMINGWAY
- Stratená generácia:
- povojnová generácia umelcov, spisovateľov, ktorí boli sklamaní a plní dezilúzie
- svet sa stal pre nich chaosom, plným nestabilných hodnôt
- depresia z prežitého dňa (účasť vo svetovej vojne)
- skutočné hodnoty hľadali v Európe, v Paríži – zoskupovali sa okolo americkej imigrantky Gertrudy Steinovej, ktorá ich pomenovala Stratená generácia

poviedky: 49 poviedok, Zelené vrchy africké, Smrť po obede,
novela: Starec a more
romány: Zbohom zbraniam, Piata kolónia, Komu zvonia do hrobu, Mať a nemať, Ostrovy v prúde, Slnko aj výchadza

Spoločné znaky diel:

  1. Uvádza hrdinov do krajných situácií, v popredí sú ich morálne kvality: statočnosť + odvaha, čestnosť, ale aj strach, zbabelosť. Podrobuje ich skúškam (na fronte, na love i v zápase samých zo sebou). Človek poznačený stratou ideálov – prehráva, ale je to zároveň víťazstvo, ale dokáže prehrať čestne a dôstojne
  2. Odmietavý postoj k vojne (autobiograf. skutočnosť)
  3. Vzťah k prírode – nespútanej a živelnej
  4. Konkrétny, vecný, reportážny štýl – dôkaz na dej

Starec a more
téma: príbeh starca loviaceho rybu – úsporný boj. Keď ju uloví, zožerú mu ju žraloky (realistická rovina)
Symbolická rovina:
- filozofický dialóg rybára s prírodou
- more oslovuje v ženskom rode
- Starec (symbol ľudu), more, ryba, žralok – predstavitelia
- more – príroda, život
- ryba – cieľ ľudského života
- žralok- prekážky, ťažkosti, nepriateľstvo
- malý chlapec Manolin
- človek – zabíja (kvôli prežitiu a vášni, zábave). Rybe sa privráva– berie ju ako rovnocenného partnera
- Santiago – zrobený prácou, žijúci v úbohej chatrči z palmy, nestavia na vlastníctve, ale žije v symbióze s prírodou. Na mori mu chýba ľudský hlas – symbol priateľstva.
- Starec prehrá boj o rybu so žralokom, ale je to víťazstvo samého nad sebou, nad starobou
- idea: "Človeka možno poraziť, nie však zničiť
- prehra – výzva k životu
- kompozícia – technika ľadovca (krátke vety, jednoduché, reportážne, autor vynecháva niektoré fakty, ktoré si čitateľ môže domyslieť)

Zbohom zbraniam
- hl. postavy: Frederik Henry, Catherine Berdey
- je ranený a zoznámi sa s Catherine, spolu dezertujú a loďkou sa plavia do Švajčiarska
- Catherine zomiera pri pôrode ich dieťaťa
- téma: tragédiou končiaca sa láska, ktorá sa zrodila vo vojne
- idea: nezmyselnosť vojny
- ja-rozprávanie
- reportážny štýl, krátke vety

Komu zvonia do hrobu
- príbeh amerického dobrovoľníka Roberta Jordana x španielske mladé dievča Maria
- opisuje fašistické zverstvá
- El sordo – španielsky oddiel
- Jordan má 3 dni na lásku s Mariou – žije len pre prítomnosť
- číslo 3 – magické
- tragická atmosféra
- koniec: Je ranený pri úteku a sám zostáva na lúke

MAXIM GORKIJ

  1. teoretik umenia: -zakladateľ socialistického realizmu, nadviazal na revolučný romantický, kritický realizmus, 2 hlavné črty: Straníckosť x Ľudovosť (stran. = ideový vzťah umelca k robotníckej triede, ľud. = literatúra nastoľuje problém ľudu a rieši ho v prospech neho)
  2. prozaik: Písal tzv. "Bosácke poviedky". Obsahuje revolučný romant. Súbor týchto poviedok sa nazýva Stará Izergiľ

Legenda o Dankovom srdci
- retrospektívny postup, spätosť človeka s prírodou = znaky romantizmu
- túžba po slobode
- kráčali za lepším životom
- vytrhol si srdce- prvok rozprávky
- individualizmus – jeden hrdina

Matka
- prvé dielo napísané socialistickým realizmom
- syn burcuje proti cárskej vláde – zatknutý – odsúdený na smrť – zlom v živote matky
- sila materinskej lásky

Foma Gordejev – život kupca
Život klima Samgina –ruská inteligencia
Podnik Artamanovcov –premena kupcov na podnikateľov
Autobiografická tvorba: trilógia (Detstvo, Vo svete, Moje univerzity)
3. dramatik: drámy: Na dne – vosácke (bedárske) prostredie, "človek – to znie hrdo", Meštiaci, Deti slnca, Vassa Železnovová -charakteristické prostredie: bohatý jazyk, slang, žargón

THEODORE DREISER
- vrchol kritického realizmu
- sociálne témy
- vplyv peňazí na morálku človeka
- vzťahy medzi spoločenskými triedami
- hrdinovia sa podriaďujú vlčiemu zákonu silnejšieho

Americká tragédia
- námet a zápletka – skutočná udalosť
- chudobný, ctižiadost. muž Clyde sa zbaví svojej milenky– bola tehotná– bránila by mu stať sa bohat.
- hrdina: Clyde Griffiths – Samuel Griffiths, Roberta Adenová, Sandra Finchleyová
     - Clyde: neštíti sa ničoho, aby zbohatol
     - Sandra: cez ňu sa Clyde dostáva do vyššej spoločnosti, Roberta sa stáva nepohodlnou – zabije ju
- sú na jazere – člnkujú sa. Roberta nevie plávať. Čln sa nechtiac nakloní – Roberta vypadne a utopí sa (udrel ju po hlave)
- druhá časť: súdny proces, odsúdia ho na trest smrti v elektrickom kresle
- téma: snaha chudobného Clyda využiť všetky prostriedky v ceste nahor- zabitie chudobnej Roberty – väzenie – trest smrti
- idea: túžba po kariére, bohatstve – kritika
- konflikt: nižšia spoločenská vrstva x vyššia spoločenská vrstva
- príčina: sociálna nerovnosť (láska x peniaze)
- odcudzuje americkú spoločnosť, ktorá toleruje tých, ktorí zneužívajú morálku, obžaloba spoločnosti
- prirovnáva sa k Zločinu a trestu

Sestra Carrie
- jednoduché dievča, túžiace po bohatstve
- využíva svoju krásu na zlákanie bohatých mužov
Jennie Gerhardtová
- opak sestry Carrie
- má bohatého manžela, ale netúži po jeho majetku

GEORGE BERNARD SHAW
- životné poslanie: náprava spoločenských neduhov
- báseň Vdovské domy
- hry (utešené a neutešené)
- na tvorbu mala vplyv marxistická filozofia, fabiánska spoločnosť
- komik- výstavbový prvok: irónia, paradox
- neutešené: Záletník, Živnosť pani Warrenovej
- utešené: Vojna a hrdina, Muž osudov, Candida, Človek nikdy nevie, Pigmalion (My fair lady)

KAREL ČAPEK
R.U.R. (Rozumové univerzálne roboty)
- dráma
- obavy o osud ľudstva – v područí vlády strojov
- námet = konflikt : ľudia x roboty
- záver: Dva roboty obdarené citom zachránia svet

Továrna na absolutno -román
Věc Makropoulus – hra
Krakatit
Válka s mloky – román, kritika fašizmu
Bíla nemoc –hra, konflikt Marschala (diktátora) a lekára Galema
Matka –hra, protivojnovo zameraná, humanistické posolstvo
Povídky z jednej kapsy
Povídky z druhé kapsy

JAROSLAV HAŠEK
- svoje vlastné zážitky zo svet. vojny použil v rom. Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války
- heroikomický román
- vojnová tematika
- skladá sa zo 4 častí (v zázemí, na fronte, slávny výprask, pokračovanie slávneho výprasku)
- dejová línia neexistuje
- Jozef Švejk- 50 ročný muž, slobodný, živí sa predajom čistokrvných psov, bol vyhlásený za blázna
- forma románu: súbor obrázkov, kaleidoskop
- záver: Cez Švejka autor zosmiešnil R.-U. armádu, poukázal na nezmyselnosť vojny a použil na to predstieranú obmedzenosť, ktorá je výsmech tzv. vlasteneckej povinnosti.

 
Podobné referáty
Svetova medzivojnova literatura SOŠ 2.9677 2243 slov
Svetová medzivojnová literatúra GYM 2.9965 719 slov
Svetová medzivojnová literatúra GYM 3.0059 454 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.