referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Biblia
Dátum pridania: 21.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: olgo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 402
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Biblia

Biblia alebo inak povedané Sväté písmo sa skladá zo Starého a Nového zákona, prípadne Starej a Novej zmluvy. Je to kniha dvoch náboženstiev, kresťanského a židovského pričom Starý zákon prevzali kresťania od židov . Tí ho však nazývajú tóra , proroci a sväté spisy. Nový zákon je čisto kresťanská zbierka, bola napísaná v gréckom jazyku a do staroslovienčiny ju preložili Cyril známi aj pod menom Konštantín a Metod . Biblia sa stala najznámejšou a najčítanejšou knihou celého sveta práve preto, že dokázala inšpirovať viacerých umelcov, ale aj obyčajných ľudí. Starý zákon obsahuje 46 kníh a to: 

a - Devätnásť historických kníh 
- Prvá až piata kniha Mojžišova
- Prvá a druhá kniha Samuelova
- Kniha rúd a iné

b - Dvadsať prorckých kníh 
- Žalospevy
- Aggues
- Malachiáš
- Joel
- Micheáš a iné

c - Sedem vyučujúcich kníh 
- Veľpieseň
- Žalmy
- Príslovia a i.

Nový zákon má kníh 27 z toho: 
a - Päť historických kníh 
- štyri evanjeliá podľa
štyroh evanjelistov (Matúš, Marek, Lukáš a Ján)
- Skutky apoštolov

b - Prorocká kniha
- Zjavenie Jána zvané aj Apokalipsa, ktorá je zároveň aj poslednou knihou Sv. písma

c - Dvadsaťjaden vyučujúcich kníh -Júdov list
- List Židom
- Jakubov list

To je dovedna 73 kníh. Sväté písmo sa využíva pri bohoslužbách, najčastejšie je čítanie a vykladanie príbehov väčšinou evanjelií. V niektorých vydaniach Sv. písma je samostatná kapitola z mapami. Blízkeho východu v dobe starozmluvnej, štyroch Pavlových ciest, dve mapy Palestíny, dve mapy Jeruzalemu a mapa cesty izraelcou z Egypta do Kanaánu.

Obsah
V biblii sa vyskytujú rôzne príbehy, predpovede prorokov o príchode mesiáša, udalosti zo života Krista zapísané v evanjeliách (evanjelium- radostná zvesť) a viacero listov. Medzi dôležité knihy patrí Genezis, hovorí o stvorení svete bohom za symbolických šesť dní, o prvom hriechu a následnom vyhnaní z raja, o stavbe povestného Noemovho korábu a zachranení všetkých zvieracích druhov, o pokuse dosiahnutia neba v Babilone.

V druhej knihe Exodus sa hovorí o vyslobodení Izraelcov z Egypta, desať Egyptských rán (krv, žaby, komáre, bodavý hmyz, mor dobytka, vredy, krupobitie, kobylky, tma, smrť prvorodených synov), zoslanie desiatich božích prikázaní. V evanjeliách sa dozvedáme o narodený Ježiša Krista a príchod troch mudrcov z východu, o Ježišových podobenstvách a zázračných uzdraveniach, o celom jeho živote až po jeho poslednú večeru, ktorá sa stala námetom maliarovi Leonardovi da Vincimu, následnú zradu, uväznenie, mučenie, ukrižovanie, smrť, pochovanie, zmŕtvychvstanie a následné zjavovanie apoštolom a Tomášovi. Ďalšia kniha Skutky apoštolov hovorí o šírení kresťanstva apoštolmi po Kristovej smrti, a následné založenie cirkvi. Potom nasleduje množstvo apoštolských listov a zjavenie Jána alebo Apokalipsa v ktorom sa hovorí o konci sveta.
 
Podobné referáty
Biblia SOŠ 2.9100 791 slov
Biblia SOŠ 2.9511 1013 slov
Biblia GYM 2.9449 6779 slov
Biblia GYM 2.9976 573 slov
Biblia 2.9762 482 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.