referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Estera
Piatok, 12. apríla 2024
Staroslovienska literatúra
Dátum pridania: 14.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pistinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 347
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Zrodila sa v ranofeudálnom štáte – Veľkomoravskej ríši. Túto ríšu založil knieža Mojmír I. a zveľadil knieža Rastislav.
V. M. kniežatá museli bojovať proti vplyvu Franskej ríše, od roku 843 Východofranskej ríše. Bol to nepretržitý zápas o zachovanie vlastnej V.M. štátnej suverenity. Východofranskú ríšu upevňovali šírením kresťanstva franskí kňazi. Preto Rastislav požiadal roku 862 byzantského cisára Michala III. o vyslanie vierozvestcov, ktorí by kázali ľudu v slovanskom jazyku. Cisár a patriarcha vyslali na V. M. skúsených misionárov Konštantína a Metoda. Títo po príchode na V. M. roku 863 hlásali u nás kresťanstvo nárečím z okolia Solúna, ktoré bolo blízke reči Slovanov. Franskí kňazi obžalovali vierozvestcov na pápežskom dvore. K. a M. museli odísť brániť svoju učenie do Ríma. Pápež Hadrián II. potvrdil slovanskú bohoslužbu. K. vstúpil v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a čoskoro zomrel. Za Svätopluka Metod dosiahol u pápeža Jána VIII. nové schválenie slovanskej bohoslužby /880/, ale po Metodovej smrti boli jeho učeníci franskými kňazmi vyhnaní z V. M. a slovanská bohoslužba postupne zanikala. V niektorých oblastiach sa však zachovala až dodnes.

Významným kultúrnym činom K. a M. bolo:
1. zostavenie slovanského písma – hlaholika, po úprave cyrilika
2. vytvorenie prvého slovanského literárneho jazyka – staro- slovienčina
3. vytvorenie prvej slovanskej prekladovej a pôvodnej literatúry.
Pôvodná literatúra vznikla na veľkomoravskom a bulharskom území. Prekladová i pôvodná literatúra bola určená najmä pre náboženské potreby. Zachovala sa z odpisov z 10. – 11. storočia. Prekladovú literatúru predstavovali K. a M. preklady bohoslužobných kníh, kánonických predpisov a Svätého písma. Preklady prispievali k vytvoreniu vyspelého literárneho jazyka. Z VM pamiatok bol s umeleckým zámerom napísaný K. veršovaný predhovor k prekladu Evanjelia podľa Jána (grécky Proglas). V tejto prvej slovanskej básni sa oslavuje slovanský preklad Písma a vyzdvihuje sa domáci jazyk ako sprostredkovateľ knižnej vzdelanosti.
Medzi najvýznamnejšie VM pamiatky patria: Moravsko-panónske legendy. Zaoberajú sa K. a M. životom (Život Konštantína a Život Metoda). Pripisujú sa Klimentovi, ale sú pravdepodobne dielom dvoch autorov. V legende Život Metoda sa hovorí o jeho činnosti na V. M.. Prezrádza veľký zmysel pre vykreslenie VM spoločenského ovzdušia.Kyjevské listy, Pražské zlomky (úryvky textu), O písmach – dielo mnícha Chrabra, v ktorom objasňuje prechod z Hlaholiky na Cyriliku.
 
Podobné referáty
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9966 601 slov
Staroslovienska literatúra GYM 2.9622 502 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9586 1228 slov
Staroslovienska literatúra GYM 2.9767 815 slov
Staroslovienska literatúra GYM 2.9533 822 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9697 425 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9682 266 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9713 1077 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9925 380 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.