referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Antická literatúra
Dátum pridania: 30.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fubu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 294
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
GRÉCKA
HRDINSKÝ EPOS
- oslavná báseň, veršovaný epický žáner veľkého rozsahu
- rozpráva o udalostiach, ktoré mali význam pre život celého národa. Hlavná dejová línia sa sústreďuje okolo hlavného hrdinu, ktorý sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami a koná mimoriadne činy. Do deja často zasahujú bohovia, ktorí ovplyvňujú konanie postáv. Vedľa hlavnej dejovej línie sa tu nachádza množstvo odbočení od hlavného deja. Združuje sa nimi hlavný dej a vzniká pomocou nich tzv. epická šírka. Príčinou vzniku epickej šírky bola potreba znova porozprávať mnohé skutočnosti, aby dielu a jeho pokračovaniam rozumel aj poslucháč, ktorý predchádzajúce časti nepočul. Zároveň to bola potreba odďaľovať koniec, aby bolo možné zobraziť človeka v čo najväčšej úplnosti. Epická šírka sa odráža aj v štýle – podrobné opisy, rozsiahle epizódy, rozvinuté prirovnania.
Kompozícia hrdinského eposu sa vyznačovala určitými postupmi:
-invokácia – vyzývanie múz, ktoré mali pomôcť básnikovi pri skladaní diela
-propozícia – krátke naznačenie deja
Po týchto úvodných častiach spadá autor do stredu udalostí (in medias res). V epose sa podrobne opisuje zovňajšok ľudí, ale samotní ľudia bývajú charakterizovaní iba stálym prívlastkom. Pre vzťah autora k opisovaným skutočnostiam je príznačná nestrannosť. Starogrécke eposy sú dodnes prameňom poznania antickej spoločnosti.

Homér
- Ilias a Odysea
- Ilias – dejovo sa dotýka posledných 51 dní 10-ročnej vojny. Vojnu medzi Trójou a Spartou vyvolal syn Paris trójskeho kráľa Priama, ktorý uniesol Helenu, krásnu dcéru (manželku) spartského kráľa Menelaa. Okrem bezprostredných opisov bojov hrdinov tu nachádzame množstvo mytologických príbehov, do deja zasahujú bohovia, predávajúci sa raz na jednu, raz na druhú stranu. Autor v jednotlivých epizódach zobrazuje popredných gréckych a trójskych bojovníkov.
- Odysea – dej sa odohráva na sklonku desiateho roka po skončení trójskej vojny. Odyseus sa vyznamenal už pod hradbami Tróje, keď tam dal postaviť dreveného koňa, do ktorého sa skryli achájsky bojovníci, ktorí takto zničili hrdinské mesto. Vojna v tomto epose nie je len meraním síl smrteľníkov, ale aj zábavou bohov. Oni mohli meniť osudy ľudí a z ich vôle sa všetci tí, čo sa mali zachrániť, už dávno vrátili domov. Jediný, komu to dlho nedožičili, bol Odyseus. Jeho cesta návratu bola plná nebezpečenstiev a nečakaných zvratov.

Veľkú obľubu u starých Grékov si získali Ezopove bájky. Ezop bol prepustený otrok, väčšina bájok, ktoré sa mu pripisujú, sa pohybujú v rovine ríše zvierat. V mnohých vystupujú aj ľudia, ktorí sú typizovaní podľa vonkajšieho vzhľadu, stavovskej príslušnosti alebo povolania. Vyslovuje kritiku negatívnych ľudských vlastností prostredníctvom mravných príbehov.

VÝVOJ DRÁMY
Grécka dráma bola spojením slova, hudby a tanca. Recitovali sa len dialogické časti . Tradičnou súčasťou bol zbor, ktorý svoje výstupy spieval a sprevádzal tancom. Herci vystupovali v maskách, hrávali iba muži. Masky súviseli so starými kultovými obradmi. Pôvodne mali magický význam. Prvé hry boli akýmsi pokračovaním náboženských obradov. V hrách zasahujú do deja bohovia alebo nadprirodzené bytosti (súvislosť s náboženskými obradmi). Hralo sa v obrovských arénach s vynikajúcou akustikou.

Tragédia:
Sofokles
- aktívne sa zúčastňoval na náboženskom a politickom živote svojej obce, čo sa premietlo do jeho tvorby. Tú možno charakterizovať ako veľmi bohatú, zachovalo sa 7 tragédií, najznámejšie sú:
- Kráľ Oidipus – je dramatickou skladbou o tragickom konflikte ľudskej vôle s nepoznanými silami spoločenského života. Je to tragédia hrdinu, ktorý sa za každú cenu snažil uniknúť osudu, ktorý mu pripravili bohovia
- Antigona – spracúva mytologický námet a hovorí o vojne medzi synmi kráľa Oidipa – Polyneikom a Eteoklom. Táto vojna sa skončila smrťou obidvoch bratov. Ich nástupca Kreón dal Eteokla ako obrancu vlasti pochovať so všetkými poctami. Ale Polyneika, ktorého považoval za vlastizradcu zakázal pochovať takýmto spôsobom. Antigona – sestra oboch mŕtvych nedbá na jeho zákaz, pretože to podľa nej odporuje božím zákonom. Preto sa rozhodne pohodené mŕtve telo pochovať. Keď ju pri tom pristihne Kreón, nahnevá sa a rozhodne sa zaživa ju pochovať v kamennej hrobke. O zmiernenie trestu ho prosí jeho syn Haimon, ktorý bol snúbencom Antigony. Kráľovo srdce obmäkčí až výstraha veštca a tak odvoláva svoj rozkaz. Ale už je neskoro, pretože Antigona sa medzitým obesila. Zúfalý Haimon napadol svojho otca a keďže ho smrteľne zranil, sám sa prebodol. Samovraždu spáchala i jeho matka.
- celý príbeh sa odohráva v rovine medziľudských vzťahov, do deja nezasahujú bohovia, proti sebe tu stojí autorita štátnej moci, ktorú predstavuje kráľ, oproti nemu stojí slabá žena, ale silná vo svojom odhodlaní vykonať skutok ľudskosti, aj keď za to obetuje život. Prvý krát sa stretávame s typom silnej ženskej hrdinky.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Antická literatúra SOŠ 2.9163 1171 slov
Antická literatúra SOŠ 2.9787 3727 slov
Antická literatúra SOŠ 2.9680 1880 slov
Antická literatúra GYM 2.9487 1177 slov
Antická literatúra GYM 2.9720 4722 slov
Antická literatúra GYM 2.9802 2632 slov
Antická literatúra GYM 2.9879 895 slov
Antická literatúra SOŠ 2.9641 997 slov
Antická literatúra SOŠ 2.9645 696 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.