referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Štvrtok, 21. októbra 2021
Slovenský romantizmus
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mp15
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 733
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Slovenský Romantizmus
(1830 – 1850)

V 19.st. prebieha proces premeny stavovskej spol. na občianskú spol. Revolučná vlna v Eu, východoslovenské roľnícke povstanie, ktoré potvrdilo neudržateľnosť poddanstva, priemyselnú nerozvinutosť Uhorska a nedostatok kapitálu podmieňovali veľké zmeny v politickom mysení mladej generácie.

Na maďarskej strane boli košutovci (Laszlo Košut), ktorý sa netajil radikálnym odporom k Viedni a radikálnej maďarizácii. Na Sl. strane to boli štúrovci (Ľudovít Štúr), ktorý ponúkal veľkorysú modernizáciu života a pozdvihnutie ľudových, neprivilegovaných vrstiev. Spolu s bernolákovcami dotvárali slovenský politický program. Mnohé z reformých cieľov sa naplnili na začiatku revolúcie 1848, ktorá uzatvarala dlhú epochu feudalizmu.

August 1829 pri evanjelickom lýceu v Ba vznikla Spoločnosť Česko-slovanská. Stala sa jadrom slovenského národného hnutia. Na jej čele stáli Karol Štúr a Samo Chalúpka. Prešla 2 fázami, pričom v 1.fáze sa zaoberali iba lit.činnosťou. V 2.fáze prichádza Ľudovít Štúr, členovia spolku sa zaoberajú politickými a národnostnými otazkami. 24.apríla 1836na Devíne prisahajú vernosť Sl. národu. Ako symbol spolupatričnosti si vybrali Slovanské mená: Štúr – Velislav a Hodža – Miloslav.

Na vznik samostantného Sl. štátu je potrebný spisovný jazyk. V roku 1843 sa stretli Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom kde sa dohodli o uzákonení spisovného jazyka. ĽŠ dielom Narečja Slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí odôvodňuje potrebu uzákonenie spis.slovenčiny. Zostavil tiež gramatický systém Nauka reči slovenskej.

Charakteristika Sl.romantickej literatúry: Inšpiráciu čerpali z ľudovej tvorby-obsah aj formu
•Forma - sylabický verš, ktorý sa používa v luď. piesňach. Je založený na rovnakom počte slabík vo verši.
•Obsah - čerpali z ľud. slovesnosti.
-symbolika – napr. Tatry-domov, rodný kraj, vlasť; zbojníci - Jánošík - vzbura, boj za slobody spätý s prírodou; orol - sloboda
- víťazstvo citu nad rozumom, harmónia kontrastov, hl.hrdina – spoločnosťou nepochopený, búri sa, riskuje (tulák, zbojník, väzeň)

Ľudovít Štúr - jazykovedec - diela: Narečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí, Nauka reči slovenskej
- novinár: Slovenskje národňje novivi s literárnou prílohou Orol tatranský
- politik: poslanec za mesto Zvolen v uhr.sneme. Bojoval za otvorenie nových škôl, rozšírenie občianských práv, zavedenie matrerinského jazyku aspoň do základných škôl, zrušenie poddanstva, zdanenie šlachty... Organizoval 3 dobrovoľnícke povstania proti uhr.vláde. Po nástupe cisára Františka Jozefa nastupuje Bachov absolutizmu (Alexander Bach minister vnútra), všetci vodcovia povstania pod polit.dozorom.
- lit.teoretik: O národných písních a pověstech plemen slovanských - rozbor ľud. piesní slovanských národov. Slovesnosť sa nesmie kopírovať ale tvorivo obmieňať.
-básnik: Dumky večerní - cyklus básní, odhodlanie bojovať za Slovákov
Spevy a piesne- najmä elegické básne, inšpirované rodným krajom
Slovanstvo a svet v budúcnosti- napísané krátko pred smrťou, sklamanie z výsledkov revolúcie a kritika Rak. monarchie

Samo Chalupka – najľudovejší romantik
Jeho diela nie sú obsahovo priveľké. Tvorbu delíme podľa tématiky:
1. s Jánošíkovskou t.: Junák, Kráľohoľská, Likavský väzeň
2. s protitureckou t.: Turčin Poničan, Branko, Boj pri Jelšave
3. boj za národnú slobodu: Mor ho!

Mor ho! – hrdinská epická báseň
- námet z rímskych čias, príbeh sa odohráva na hraniciach vlasti, pod hradom na Dunaji (symbol Slovenska). Junáci zomierajú ale zostávajú morálnymi víťazmi.
- hl.hrdina- junáci = kolektívny hrdina- predstavuje slovenský ľud, bojujúci proti krivde, násiliu a nespravodlivosti = na Slovákov autor preniesol všetky ideálne vlastnosti kmeňa, žijúceho v bratskom a slobodnom spoločenstve
-verše vyjadraju, že národu pomôže len hrdinský, rozhodný čin
- hl.umelecký prostriedok- kontrast (zbabelý cisár – hrdí a odvážni slovenskí junáci, spravodlivý boj Slovákov – nadutosť a chamtivosť cisára)
-Chalupka veril v silu ľudu, ktorí vie ubrániť svoju slobodu a odsudzoval pokusy o podmanenie malých národov
-báseň je písaná 13-slabičným sylabickým veršom

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Slovenský romantizmus SOŠ 2.9614 388 slov
Slovenský romantizmus SOŠ 2.9686 7057 slov
Slovenský romantizmus GYM 2.9938 813 slov
Slovenský romantizmus SOŠ 3.0265 1078 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.